nazbala.loxblog.com http://nazbala.loxblog.com loxblog.com fa loxblog.comloxblog.comروح پلید یک عروسک را تسخیر کردhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=510<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff99cc;"></span></h2> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="size-full wp-image-45137 aligncenter" title="روح پلید یک عروسک را تسخیر کرد+عکس" src="http://www.zirmizi.net/wp-content/uploads/2013/09/روح-پلید-یک-عروسک-را-تسخیر-کرد+عکس.jpg" alt="روح پلید یک عروسک را تسخیر کرد+عکس روح پلید یک عروسک را تسخیر کرد+عکس" width="300" height="200" /></a> </p> <p>در سال ۱۹۷۰ یک زن عروسکی مدل Raggedy-Ann از مغازه دست دوم فروشی برای دخترش که در کالج بود خرید. دخترش عروسک را دوست داشت و آن را در آپارتمانش گذاشته بود، اما او و هم خانه اش خیلی زود متوجه اتفاقات عجیبی شدند که مربوط به عروسک می شد. عروسک خودبخود حرکت می کرد، اغلب در اتاق دیگری پیدا می شد بدون اینکه کسی بهش دست زده باشد. آنها تکه کاغذ پاره هایی با دست خط بچه گانه از یک نوع کاغذ پوستی پیدا می کردند که نمونه اش را در خانه شان نداشتند. حتی یک روز عروسک را به صورتی دیدند که به طرز غیر ممکنی بر روی پاهای قراضه خودش ایستاده است.</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="size-medium wp-image-45138 aligncenter" title="روح پلید یک عروسک را تسخیر کرد+عکس" src="http://www.zirmizi.net/wp-content/uploads/2013/09/روح-پلید-یک-عروسک-را-تسخیر-کرد+عکس1-300x300.jpg" alt="روح پلید یک عروسک را تسخیر کرد+عکس1 300x300 روح پلید یک عروسک را تسخیر کرد+عکس" width="300" height="300" /></a></p> <p>دخترها که ترسیده بودند با یک مدیوم تماس گرفتند و او بهشان گفت که این عروسک در تسخیر روح یک دختر جوان که در ساختمان آنها مرده درآمده است. Annabelle به او گفته که دختران کالج را دوست داشته و می خواسته که با آنها بماند، پس دخترها هم بهش گفتند که می تواند با آنها بماند. متاسفانه ماندن عروسک در آپارتمان باعث زیاد شدن فعالیت های ماوراطبیعی شد، مثلا یک شب دوست پسر یکی از دخترها مورد حمله عروسک واقع شد، و روی قسمت بالاتنه و قفسه سینه اش خراش هایی با علامت های شیطانی به وجود آورد.<br />درپایان دو دختر با دو بازپرس مسائل ماورایی اد و لورین وارن تماس کردند. این زن و شوهر خیلی زود فهمیدند که عروسک توسط روح یک بچه تسخیر نشده بلکه روحی شیطانی آن را تسخیر کرده که در مورد هویتش دروغ می گوید تا به دختران نزدیک شود، شاید هم قصد داشته روح یک یا دو نفرشان را تسخیر کند. دخترها Annabelle را به این زن و شوهر دادند تا در یک جعبه نمایش شیشه ای در موزه اسرارآمیز در کانکتیکت قرار دهند. در نشان روی شیشه نوشته شده است: هشدار: به نفعتان است درش را باز نکنید.</p><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff99cc;">روح پلید یک عروسک را تسخیر کرد+عکس</span></h2> <p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-45137 aligncenter" title="روح پلید یک عروسک را تسخیر کرد+عکس" src="http://www.zirmizi.net/wp-content/uploads/2013/09/روح-پلید-یک-عروسک-را-تسخیر-کرد+عکس.jpg" alt="روح پلید یک عروسک را تسخیر کرد+عکس روح پلید یک عروسک را تسخیر کرد+عکس" width="300" height="200" /></p> <p style="text-align: center;">روح پلید و دروغگو یک عروسک را که متعلق به دختر بپه ای بود تسخیر کرد و به آزار و اذیت دختران می پرداخت.عکس این عروسک را در ادامه مشاهده کنید......</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>در سال ۱۹۷۰ یک زن عروسکی مدل Raggedy-Ann از مغازه دست دوم فروشی برای دخترش که در کالج بود خرید. دخترش عروسک را دوست داشت و آن را در آپارتمانش گذاشته بود، اما او و هم خانه اش خیلی زود متوجه اتفاقات عجیبی شدند که مربوط به عروسک می شد. عروسک خودبخود حرکت می کرد، اغلب در اتاق دیگری پیدا می شد بدون اینکه کسی بهش دست زده باشد. آنها تکه کاغذ پاره هایی با دست خط بچه گانه از یک نوع کاغذ پوستی پیدا می کردند که نمونه اش را در خانه شان نداشتند. حتی یک روز عروسک را به صورتی دیدند که به طرز غیر ممکنی بر روی پاهای قراضه خودش ایستاده است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-45138 aligncenter" title="روح پلید یک عروسک را تسخیر کرد+عکس" src="http://www.zirmizi.net/wp-content/uploads/2013/09/روح-پلید-یک-عروسک-را-تسخیر-کرد+عکس1-300x300.jpg" alt="روح پلید یک عروسک را تسخیر کرد+عکس1 300x300 روح پلید یک عروسک را تسخیر کرد+عکس" width="300" height="300" /></p> <p>دخترها که ترسیده بودند با یک مدیوم تماس گرفتند و او بهشان گفت که این عروسک در تسخیر روح یک دختر جوان که در ساختمان آنها مرده درآمده است. Annabelle به او گفته که دختران کالج را دوست داشته و می خواسته که با آنها بماند، پس دخترها هم بهش گفتند که می تواند با آنها بماند. متاسفانه ماندن عروسک در آپارتمان باعث زیاد شدن فعالیت های ماوراطبیعی شد، مثلا یک شب دوست پسر یکی از دخترها مورد حمله عروسک واقع شد، و روی قسمت بالاتنه و قفسه سینه اش خراش هایی با علامت های شیطانی به وجود آورد.<br />درپایان دو دختر با دو بازپرس مسائل ماورایی اد و لورین وارن تماس کردند. این زن و شوهر خیلی زود فهمیدند که عروسک توسط روح یک بچه تسخیر نشده بلکه روحی شیطانی آن را تسخیر کرده که در مورد هویتش دروغ می گوید تا به دختران نزدیک شود، شاید هم قصد داشته روح یک یا دو نفرشان را تسخیر کند. دخترها Annabelle را به این زن و شوهر دادند تا در یک جعبه نمایش شیشه ای در موزه اسرارآمیز در کانکتیکت قرار دهند. در نشان روی شیشه نوشته شده است: هشدار: به نفعتان است درش را باز نکنید.</p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=510عکس دخترhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=509<p><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="fancybox-img" src="http://www.picx.ir/wp-content/uploads/2013/09/Girl_picx.ir-7.jpg" alt="عکس از دختران خوشگل" width="637" height="397" /></a></p><p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-4530" src="http://www.picx.ir/wp-content/uploads/2013/09/Girl_picx.ir_-300x187.jpg" alt="http://picx.ir/" width="550" height="343" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-4531" src="http://www.picx.ir/wp-content/uploads/2013/09/Girl_picx.ir-1-300x187.jpg" alt="http://picx.ir/" width="520" height="323" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-4532" src="http://www.picx.ir/wp-content/uploads/2013/09/Girl_picx.ir-2-300x187.jpg" alt="http://picx.ir/" width="494" height="307" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-4533" src="http://www.picx.ir/wp-content/uploads/2013/09/Girl_picx.ir-3-300x168.jpg" alt="http://picx.ir/" width="573" height="321" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-4534" src="http://www.picx.ir/wp-content/uploads/2013/09/Girl_picx.ir-4-300x225.jpg" alt="http://picx.ir/" width="536" height="401" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-4535" src="http://www.picx.ir/wp-content/uploads/2013/09/Girl_picx.ir-5-300x168.jpg" alt="http://picx.ir/" width="605" height="339" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-4536" src="http://www.picx.ir/wp-content/uploads/2013/09/Girl_picx.ir-6-300x187.jpg" alt="http://picx.ir/" width="600" height="374" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-4537" src="http://www.picx.ir/wp-content/uploads/2013/09/Girl_picx.ir-7-300x187.jpg" alt="http://picx.ir/" width="595" height="371" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-4538" src="http://www.picx.ir/wp-content/uploads/2013/09/Girl_picx.ir-8-300x187.jpg" alt="http://picx.ir/" width="580" height="362" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-4539" src="http://www.picx.ir/wp-content/uploads/2013/09/Girl_picx.ir-9-300x168.jpg" alt="http://picx.ir/" width="541" height="302" /></p> <div style="display: none;">VN:F [1.9.22_1171]</div> <div class="ratingblock "> <div class="ratingstars "> <div id="article_rater_4529" class="ratepost gdsr-oxygen gdsr-size-24"> <div class="starsbar gdsr-size-24"> <div class="gdouter gdheight"></div> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"></p> <div style="display: none;">VN:F [1.</div>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=509شـــما یادتــون نمــیاد، نوســتالژی های خـــاطره انگــیز (4)http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=508<div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3244" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/13.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/13.jpg" border="0" /></a></div><div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3158" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3230" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3228" class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/01.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/01.jpg" border="0" /></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3270" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3159" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3231" class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/02.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/02.jpg" border="0" /></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3161" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3232" class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/03.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/03.jpg" border="0" /></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3162" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3163" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv3114254590decoded yiv3114254590overflowing" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/04.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/04.jpg" border="0" /></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3233" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/05.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/05.jpg" border="0" /></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3234" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3165" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3164" class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/06.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/06.jpg" border="0" /></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3167" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3166" class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/07.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/07.jpg" border="0" /></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3235" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/08.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/08.jpg" border="0" /></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3236" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/09.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/09.jpg" border="0" /></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3237" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3239" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3238" class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/10.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/10.jpg" border="0" /></a></div> <p><br /><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3242" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/11.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/11.jpg" border="0" /></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3243" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/12.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/12.jpg" border="0" /></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3244" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/13.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/13.jpg" border="0" /></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3246" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3245" class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/14.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/14.jpg" border="0" /></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3247" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/15.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/15.jpg" border="0" /></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/16.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/16.jpg" border="0" /></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/17.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/17.jpg" border="0" /></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/18.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/18.jpg" border="0" /></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/19.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/19.jpg" border="0" /></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/20.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/20.jpg" border="0" /></a></div> <p><br /><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/21.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/21.jpg" border="0" /></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/22.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/22.jpg" border="0" /></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/23.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/23.jpg" border="0" /></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/24.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/24.jpg" border="0" /></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/25.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/25.jpg" border="0" /></a></div> <div align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3250" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3251" class="yiv3114254590decoded" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/26.jpg" alt="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Nostalgia5/26.jpg" border="0" /></a></div> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <div id="yui_3_7_2_1_1346988724419_3252" class="yiv3114254590wrapper"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=508ترولhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=507<p><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="irc_mi" style="margin-top: 51px;" src="http://trollfun.ir/wp-content/uploads/2012/06/trollshe.jpg" alt="" width="507" height="466" /></a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=507ترول (15)http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=506<p align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1011363_642199372458462_487194834_n.jpg" alt="" width="468" height="599" border="0" /></p><p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2010" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2172" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1002995_639267572751642_770751369_n.jpg" alt="" width="326" height="373" border="0" /></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2118" align="center"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2121" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2120" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1003482_645247905486942_1413148699_n.jpg" alt="" width="500" height="386" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2123" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2122" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1003484_644156738929392_225287170_n.jpg" alt="" width="369" height="391" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2125" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2124" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1003777_654624784549254_1341552242_n.jpg" alt="" width="495" height="436" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2127" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2126" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1004491_645462975465435_486006606_n.jpg" alt="" width="541" height="402" border="0" /></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2128" align="center"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2129" align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1004793_641804165831316_1494681261_n.jpg" alt="" width="555" height="411" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1005767_645067368838329_317867143_n.jpg" alt="" width="500" height="601" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1006041_641988842479515_1583783945_n.jpg" alt="" width="559" height="717" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1009771_638800319465034_1115498010_n.jpg" alt="" width="498" height="481" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1011335_644967742181625_878488566_n.jpg" alt="" width="450" height="497" border="0" /></p> <p></p> <p align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1011341_644657452212654_831387733_n.jpg" alt="" width="500" height="377" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1011363_642199372458462_487194834_n.jpg" alt="" width="468" height="599" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1011696_646569812021418_1398207837_n.jpg" alt="" width="404" height="720" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1012063_644656562212743_292290052_n.jpg" alt="" width="406" height="638" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p align="center"></p> <p align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1014169_641007562577643_465184192_n.jpg" alt="" width="422" height="603" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1016324_634780376533695_1075952086_n.jpg" alt="" width="535" height="434" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1016374_641892922489107_969940827_n.jpg" alt="" width="479" height="566" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1016916_639285432749856_605629797_n.jpg" alt="" width="333" height="480" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1017722_641022282576171_2068945586_n.jpg" alt="" width="480" height="491" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1043970_633744706637262_1478092312_n.jpg" alt="" width="474" height="753" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1185829_652433728101693_1155517389_n.jpg" alt="" width="457" height="647" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/1186919_653507244661008_1301156223_n.jpg" alt="" width="403" height="291" border="0" /></p> <p></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2171" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2170" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/10889_652859204725812_1817056459_n.jpg" alt="" width="452" height="388" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/17775_651316018213464_234634664_n.jpg" alt="" width="497" height="525" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2169" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2168" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/17786_651459591532440_1265524109_n.jpg" alt="" width="561" height="621" border="0" /></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2167" align="center"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2166" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2165" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/531904_654658714545861_548371938_n.jpg" alt="" width="579" height="385" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2164" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2163" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/539678_652434221434977_60139340_n.jpg" alt="" width="515" height="423" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2162" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2161" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/542200_655263324485400_1086249823_n.jpg" alt="" width="288" height="480" border="0" /></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2160" align="center"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2159" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2158" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/544539_655187094493023_1313921148_n.jpg" alt="" width="450" height="338" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/555574_655552291123170_2050175168_n.jpg" alt="" width="360" height="475" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2157" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2156" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/558031_655187607826305_1680550095_n.jpg" alt="" width="537" height="574" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2155" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2154" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/574526_656226767722389_1490206728_n.jpg" alt="" width="509" height="491" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2153" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2152" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/581813_655813651097034_1297787615_n.jpg" alt="" width="450" height="664" border="0" /></p> <p></p> <p align="center"><img src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/935874_651823384829394_2067379560_n.jpg" alt="" width="463" height="393" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2151" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2150" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/972188_656224964389236_1697155463_n.jpg" alt="" width="480" height="493" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2149" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2148" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/994916_651315911546808_1134572242_n.jpg" alt="" width="442" height="442" border="0" /></p> <p align="center"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2147" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2146" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/996577_655754604436272_1314504347_n.jpg" alt="" width="485" height="459" border="0" /></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2145" align="center"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2143" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2144" src="http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Troll-30/998638_656204887724577_539578095_n.jpg" alt="" width="555" height="412" border="0" /></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2140" align="center"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2141"></p> <hr id="yui_3_7_2_1_1346360177707_2142" />http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=506عجیب ترین پدیده های جهانhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=505<p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1687" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1688">کره خاکی که ما روی آن زندگی می کنیم سراسر از شگفتی است: جنگل ها، بیابان ها، یخ ها و دریاها. این ها همه مناظری هستند که هرکدام به تنهایی سرشار از زیبایی های خیره کننده ای هستند اما در این کره پر از شگفتی مکان هایی وجود دارند که با دیدنشان فکر می کنیم از جهانی دیگر وارد زندگی ما شده اند و متعلق به زمین نیستند.</strong></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1690" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong><br /></strong><span style="color: #800000;"><strong style="font-weight: bold;">صخره های موجی شکل در آمریکا:</strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1595" class="yiv976185131imgarticle" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center;"><strong id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1594"><span style="text-decoration: underline; color: #2862c5; outline: 0px;"><img id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1592" style="border: 0px;" title="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" src="http://salijoon.ws/mail92/920609/padide/hhi1287.jpg" alt="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" /></span></strong></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1591" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1558" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1557">صخره های موجی شکل با رنگ های متنوع و قوس و خمیدگی های منحصربفرد که دانشمندان عمر آن ها را بالغ بر ۱۹۰ میلیون سال تخمین زده اند.</strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong>این صخره های منحصربفرد بخشی از بیابان صخره ای قرمز رنگی هستند که از دره های تنگ تشکیل شده است. صخره ها از جنس ماسه سنگ هستند و در ایالت متحده آمریکا در نزدیکی مرز آریزونا و یوتا واقع شده اند و دلیل تشکیل شان هم باران های مکرر و وزش بادهاست.</strong></p> <p><strong></strong></p><p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1687" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1688">کره خاکی که ما روی آن زندگی می کنیم سراسر از شگفتی است: جنگل ها، بیابان ها، یخ ها و دریاها. این ها همه مناظری هستند که هرکدام به تنهایی سرشار از زیبایی های خیره کننده ای هستند اما در این کره پر از شگفتی مکان هایی وجود دارند که با دیدنشان فکر می کنیم از جهانی دیگر وارد زندگی ما شده اند و متعلق به زمین نیستند.</strong></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1690" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong><br /></strong><span style="color: #800000;"><strong style="font-weight: bold;">صخره های موجی شکل در آمریکا:</strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1595" class="yiv976185131imgarticle" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center;"><strong id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1594"><span style="text-decoration: underline; color: #2862c5; outline: 0px;"><img id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1592" style="border: 0px;" title="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" src="http://salijoon.ws/mail92/920609/padide/hhi1287.jpg" alt="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" /></span></strong></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1591" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1558" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1557">صخره های موجی شکل با رنگ های متنوع و قوس و خمیدگی های منحصربفرد که دانشمندان عمر آن ها را بالغ بر ۱۹۰ میلیون سال تخمین زده اند.</strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong>این صخره های منحصربفرد بخشی از بیابان صخره ای قرمز رنگی هستند که از دره های تنگ تشکیل شده است. صخره ها از جنس ماسه سنگ هستند و در ایالت متحده آمریکا در نزدیکی مرز آریزونا و یوتا واقع شده اند و دلیل تشکیل شان هم باران های مکرر و وزش بادهاست.</strong></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1598" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong><br /></strong><span style="color: #800000;"><strong style="font-weight: bold;">گودال عمیق آبی در Belize:</strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1599" class="yiv976185131imgarticle" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline; color: #2862c5; outline: 0px;"><img style="border: 0px;" title="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" src="http://salijoon.ws/mail92/920609/padide/hhi1286.jpg" alt="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" /></span></strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1601" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1600">این گودال در مرکز آمریکای لاتین واقع شده و عمقش ۱۲۴ متر است. گودال بلیز در اواخر عصر یخبندان و در زمانی که سطح دریا بسیار پایین بوده با تجمع مرجان ها در طول زمانی بسیار طولانی بوجود آمده است.</strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong>اکوسیستم این حفره مورد توجه بسیاری از دانشمندان و محققان قرار گرفته و البته گروه بسیار زیادی از ماجراجویان هم به این منطقه راهی شده اند که به همین دلیل این حفره آبی بزرگ به عنوان یکی از مقاصد برتر زیر آبی جهان شناخته می شود.</strong></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1602" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong><br /></strong><span style="color: #800000;"><strong style="font-weight: bold;">مجسمه سنگی فیل در ایالت نوادا آمریکا:</strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1603" class="yiv976185131imgarticle" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline; color: #2862c5; outline: 0px;"><img style="border: 0px;" title="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" src="http://salijoon.ws/mail92/920609/padide/hhi1285.jpg" alt="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" /></span></strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong>این کوه سنگی که تداعی گر پیکر یک فیل عظیم الجثه با خرطوم بلند است در پارک دره آتش در ایالت نوادا واقع شده و بر اثر گذر زمان تغییر شکل داده است.</strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><span style="color: #800000;"><strong style="font-weight: bold;">دریاچه صورتی در استرالیا:</strong></span></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1604" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1605" class="yiv976185131imgarticle" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline; color: #2862c5; outline: 0px;"><img style="border: 0px;" title="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" src="http://salijoon.ws/mail92/920609/padide/hhi1284.jpg" alt="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" /></span></strong></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1606" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong><br />در قلب استرالیا دریاچه ای قرار دارد که رنگ آن کاملا صورتی ست. این دریاچه صورتی این روزها به یکی از عجیب ترین نقاط زمین تبدیل شده است و دانشمندان علت رنگ آن را وجود نوع خاصی جلبک در کف دریاچه می دانند.</strong></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1609" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong><br /></strong><span id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1608" style="color: #800000;"><strong id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1607" style="font-weight: bold;">دره مرگ در ایالت کالیفرنیا آمریکا:</strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1610" class="yiv976185131imgarticle" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline; color: #2862c5; outline: 0px;"><img style="border: 0px;" title="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" src="http://salijoon.ws/mail92/920609/padide/hhi1283.jpg" alt="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" /></span></strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1611" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong>سطح این دره بسیار هموار است و البته سنگ هایی نیز در آن وجود دارند که گاهی وزن آنها به ۳۰۰ کیلوگرم هم می رسد. نکته شگفت انگیز این است که این سنگ ها ثابت نیستند و با وجود وزن زیادشان به دلیل نامشخصی همیشه در کف دره در حرکتند!</strong></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1612" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong><br /></strong><span id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1614" style="color: #800000;"><strong id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1613" style="font-weight: bold;">منطقه Waiotapu در نیوزلند:</strong></span></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1615" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1616" class="yiv976185131imgarticle" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center;"><strong id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1619"><span style="text-decoration: underline; color: #2862c5; outline: 0px;"><img id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1617" style="border: 0px;" title="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" src="http://salijoon.ws/mail92/920609/padide/hhi1282.jpg" alt="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" /></span></strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong>این منطقه میزبان یکی از عجیب ترین نقاط روی زمین است. جایی که استخرهای آبگرم در رنگ های مختلف وجود دارند. این استخرهای طبیعی که معروف به استخر شامپاین هستند قدمتشان به ۹۰۰ سال می رسد.</strong></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1629" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1628">درجه حرارت این استخرها تا ۷۴ درجه سانتی گراد هم می رسد و بخار آب جوش و حباب های سوزان و گاز دی اکسید کربن از سطح آنها خارج می شود. این استخرهای رنگانگ به علت وجود موادی مانند طلا، نقره، مس و آرسنیک به این رنگ ها در آمده اند.</strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong><br /></strong><span style="color: #800000;"><strong style="font-weight: bold;">سنگ های تخم مرغی نیوزلند:</strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1633" class="yiv976185131imgarticle" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center;"><strong id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1632"><span style="text-decoration: underline; color: #2862c5; outline: 0px;"><img id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1630" style="border: 0px;" title="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" src="http://salijoon.ws/mail92/920609/padide/hhi1281.jpg" alt="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" /></span></strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong><br />این سنگ ها که در اندازه های بسیار بزرگ قرار دارند در دوره های پیشین در کف دریا بوده اند که البته به علت تغییرات شرایط زمین به شکل مرموزی خود را تا لبه کناری ساحل رسانده اند.</strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong><br /></strong><span style="color: #800000;"><strong style="font-weight: bold;">برج های Tufa در دریاچه Mono:</strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1637" class="yiv976185131imgarticle" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center;"><strong id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1636"><span style="text-decoration: underline; color: #2862c5; outline: 0px;"><img id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1634" style="border: 0px;" title="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" src="http://salijoon.ws/mail92/920609/padide/hhi1280.jpg" alt="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" /></span></strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong>این منظره شگفت انگیز در کالیفرنیا مشاهده می شود و بر اثر واکنش های شیمیایی در دریاچه مونو شکل می گیرند. جنس برج های توفا از سنگ آهک است.</strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong><br /></strong><span style="color: #800000;"><strong style="font-weight: bold;">استخر سنگ زرد در پارک ملی آمریکا:</strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p class="yiv976185131imgarticle" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline; color: #2862c5; outline: 0px;"><img style="border: 0px;" title="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" src="http://salijoon.ws/mail92/920609/padide/hhi1279.jpg" alt="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" /></span></strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1638" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong>این پارک یکی از مراکز شگفت انگیز دنیاست که موارد خاص در آن زیاد دیده می شود. یکی از این موارد استخرهای آبی هستند که در رنگ های مختلف قرار دارند و دلیل اصلی آن نیز وجود جلبک ها و باکتری های متفاوت در آن است.</strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong><br /></strong><span style="color: #800000;"><strong style="font-weight: bold;">کاشاکاتووتنت در نیومکزیکو:</strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1642" class="yiv976185131imgarticle" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center;"><strong id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1641"><span style="text-decoration: underline; color: #2862c5; outline: 0px;"><img id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1639" style="border: 0px;" title="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" src="http://salijoon.ws/mail92/920609/padide/hhi1278.jpg" alt="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" /></span></strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong>Kasha-katuwe tent جاییست که در آن صخره های قلمی فرسایش یافته ای وجود دارند که از گدازه های آتشفشانی طی ۶ تا ۷ میلیون سال تشکیل شده اند. درحالیکه صخره های تشکیل شده از نظر شکل مشابهند به لحاظ ارتفاع متفاوت هستند و تا ۳۰ متر هم می رسند.</strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong><br /></strong><span style="color: #800000;"><strong style="font-weight: bold;">بیابان سفید مصر:</strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1646" class="yiv976185131imgarticle" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center;"><strong id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1645"><span style="text-decoration: underline; color: #2862c5; outline: 0px;"><img id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1643" style="border: 0px;" title="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" src="http://salijoon.ws/mail92/920609/padide/hhi1277.jpg" alt="SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون" /></span></strong></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1654" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1655" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; display: block; line-height: normal; clear: both; overflow: hidden; color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><strong id="yui_3_7_2_1_1346356597168_1656">اینجا اقامتگاه صخره های گچی بزرگیست که به دلیل وزیدن طوفان های شنی مکرر در این منطقه بوجود آمده اند. این بیابان بی حاصل با شکل های صخره ای عجیبش بیشتر شبیه منطقه ای روی کره ماه است تا بیابان.</strong></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=505اس ام اس های خنده دار جدیدhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=504<p style="text-align: center;"><img src="http://berooztarinha.com/wp-content/uploads/2012/06/L132269663173-53.jpg" alt="" /></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6550" style="text-align: center;">رتبه کنکور دختر عموم رو واسش اس ام اس کردن</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6499" style="text-align: center;">اومده میگه : نمیدونم کی واسم شارژ ایرانسل فرستاده !!</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6513" style="text-align: center;"><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *</strong></p> <p style="text-align: center;">همسایمون اسمش طلاست</p> <p style="text-align: center;">توی نقره فروشی کار میکنه</p> <p style="text-align: center;">تازگیارفته برنزه کردهacirc;euro;brvbar;!</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6514" style="text-align: center;">فکرکنم اخر با مِسی ازدواج کنه</p> <p style="text-align: center;">بچه شم شکل استیلی میشه !<strong style="color: #ff0000;"><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *</strong></strong> </p> <p style="text-align: center;">یارو میره دبی تو رستوران میگه:</p> <p style="text-align: center;">الکباب </p> <p style="text-align: center;">کباب براش میارن </p> <p style="text-align: center;">میگه:الپیاز </p> <p style="text-align: center;">پیاز براش میارن </p> <p style="text-align: center;">میگه:البرنج </p> <p style="text-align: center;">برنج براش میارن </p> <p style="text-align: center;">با غرور میگه چقدر خوبه آدم عربی بلد باشه </p> <p style="text-align: center;">گارسونه بهش میگه اگه من ایرانی نبودم الکوفت هم بهت نمیدادن !! </p><p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6551"></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6550">رتبه کنکور دختر عموم رو واسش اس ام اس کردن</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6499">اومده میگه : نمیدونم کی واسم شارژ ایرانسل فرستاده !!</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6500"><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6489">افلاطون را گفتند چرا هرگز غمگین نمیشوی ؟</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6501">گفت :</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6502">نمیدانـــم :))</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6503"><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6508">کیه؟ کیه؟ کیه؟</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6504">کیه؟acirc;euro;brvbar;acirc;euro;brvbar;acirc;euro;brvbar;acirc;euro;brvbar;کیه؟</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6505">کیه؟</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6506">واکنش اعضای خانواده وقتی شما تلفن وجواب می دی</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6507">(نمیذارن نفست بالا بیاد)</p> <p><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p>بعضی هام هستن وقتی دست تو دماغشون میکنن</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6509">دهنشون کج میشه و 116 تا عصب صورتشون درگیر میشه !</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6510"><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p>داشتم با تبلت پسر عموم Angry Beards بازی میکردم !</p> <p>بابام اومد بقلم نشست ، یه سری تکون داد زیر لب گفت :</p> <p>آخرشم کفتر باز دیجیتالی شد</p> <p><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p>تو یه روز سرد پیجامه گرمت رو می پوشی و می پری تو تختت</p> <p>بالشت رو درست می کنی، پتو رو می کشی رو خودت</p> <p>خودت رو اینور و اونور می کنی، یکمم خودت رو می کشی</p> <p>حسابی که گرم شدی چشاتو می بندی که بخوابی acirc;euro;brvbar;</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6511">یه دفعه می بینی چراغ اتاق رو یادت رفته خاموش کنی!</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6512"><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6513">همسایمون اسمش طلاست</p> <p>توی نقره فروشی کار میکنه</p> <p>تازگیارفته برنزه کردهacirc;euro;brvbar;!</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6514">فکرکنم اخر با مِسی ازدواج کنه</p> <p>بچه شم شکل استیلی میشه !</p> <p><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6515">ﺭﻭﺯﺍی ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺯﻧﮓ ﺳﺎﻋﺘﻤﻮ ﺭﻭی ﺳﺎﻋﺖ</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6516">ﻫﻔﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﮑﻨﻢ</p> <p>ﺯﻧﮓ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩ، ﭘﺎ ﻣﻴﺸﻢ ﺑﻬﺶ ﻣﻴﮕﻢ ﮔُ*ﻪ ﻧﺨﻮﺭ!</p> <p>ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻴﺨﻮﺍﺑﻢ ^-^ ای حال میده !</p> <p><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p>دوستم منتظر کارای ویزاش اوکی بشه بعد تا آخر تابستون بره اروپا رو بگرده</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6543">منم منتظرم PES 2014 بیاد ببینم میشه با هاشم بیگ زاده توپو از رونالدو گرفت یا نه !؟</p> <p><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p>یارو میره دبی تو رستوران میگه:</p> <p>الکباب</p> <p>کباب براش میارن</p> <p>میگه:الپیاز</p> <p>پیاز براش میارن</p> <p>میگه:البرنج</p> <p>برنج براش میارن</p> <p>با غرور میگه چقدر خوبه آدم عربی بلد باشه</p> <p>گارسونه بهش میگه اگه من ایرانی نبودم الکوفت هم بهت نمیدادن !!</p> <p><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p>نصف جذابیت دخترا به ترسو بودنشونه</p> <p>دختری که سوسک بکشه به درد زندگی نمیخوره !</p> <p><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p>اوج استفاده مامانم از گوشیش اینه که زنگ بخوره صداشو نشنوه جواب نده !</p> <p><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p>پسر خالم آیپدشو گذاشته بود رو زمین</p> <p>منم فک کردم از این ترازو دیجیتالاس رفتم روش وایسادم :|</p> <p>هیچی دیگه بیچاره کور شد از بس گریه کرد</p> <p><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p>ﯾﻪ ﭘﺴﺮﻩ نوشته ﺑﻮﺩ:</p> <p>ﺩﻧﯿﺎ ﺍﮔﻪ ﻣﺮﺩ</p> <p>ﺑﻮﺩ ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﺒﻮﺩ!</p> <p>ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ:</p> <p>ﺷﻤﺎ ﺻﺪﺍﺵ ﺑﺰﻥﺟﻬﺎﻥﺑﺒﯿﻨﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ !؟</p> <p><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p>خنده بر هر درد بی درمان دواست</p> <p>acirc;euro;brvbar;.</p> <p>غیر از اسهال !</p> <p><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p>تو کز نجابت صدها بهار لبریزی٬ چرا به ما که رسیدی همیشه پاییزی؟</p> <p>ببین! سراغ مرا هیچ کس نمی گیرد٬ مگر که نیمه شبی، غصه ای، غمی، چیزی</p> <p><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p>زندگی یعنی:</p> <p>باید مثل خر درس بخونی دهنت سرویس بشه</p> <p>تا در آینده بتونی مثل خر کار کنی دهنت سرویس بشه !</p> <p><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p>عروسی های هالیوودی:</p> <p>عروس خانم قبوله عااایاااا؟؟</p> <p>عروس :با اجازه بچه هااااااامون و همچنین نوه مون که تازه به دنیا اومده!</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6542"><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p>ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺎ ﻫﺮﺟﺎ ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺳﺖ</p> <p>ﻧﺎﻡ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﺭﺧﺸﺪ !</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6541"><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p>دوست دارم خیلى راحت و بى دردسر تو خواب بمیرم،مثل بابابزرگم.</p> <p>نه با جیغ و داد مثل مسافراى اتوبوسشacirc;euro;brvbar;!</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6540"><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p>ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮﺩ، ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﯼ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺷﺪ:</p> <p>ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .</p> <p>ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺠﺪﺩﻥ ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻮ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6539">ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ !</p> <p>ﺍﯾﻦ ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ</p> <p>ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ :</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6538">ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻏﺬﺍ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ !</p> <p><strong style="color: #ff0000;"><br /> * * *<br /> </strong></p> <p>ﺳﻪ ﺗﺎ ﺯﻥ ﺗﻮﯼ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺳﻪ ﺗﺎﺷﻮﻥ</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6537">ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻬﺸﺖ!</p> <p>ﺩﻡِ ﺩﺭِ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﮔﻔﺖ:</p> <p>ﺷﻤﺎ ﺁﺯﺍﺩﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﮑﻨﯿﺪ ، ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﻨﻪ</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6536">ﮐﻪ : ﺭﻭﯼ ﺍﺭﺩﮎ ﻫﺎ ﭘﺎ ﻧﺬﺍﺭﯾﻦ!</p> <p>ﺯﻧﻬﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻮﯼ ﺑﻬﺸﺖ.</p> <p>ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺭﺩﮎ ﺑﻮﺩ!</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6535">ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺯﻥ ﭘﺎﺵ ﺭﻓﺖ ﺭﻭﯼ ﯾﻪ ﺍﺭﺩﮎ ﻭ ﻟﻪ ﺷﺪ</p> <p>ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻫﻤﻮﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﻗﯿﺎﻓﻪ ﺍﻭﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ :</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6534">ﺗﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻭ ﻧﻘﺾ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﺒﯿﻬﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺑﻤﻮﻧﯽ</p> <p>ﻓﺮﺩﺍ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯ ، ﺯﻥ ﺩﻭﻡ ﭘﺎﺵ ﺭﻓﺖ ﺭﻭﯼ ﺍﺭﺩﮎ ﻭ</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6533">ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﻭﻣﺪ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺯﺷت ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6532">ﺗﻮﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻭ ﻧﻘﺾ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﺒﯿﻪ</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6531">ﺯﻥ ﺳﻮﻡ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﻭ</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6530">ﺣﻮﺍﺳﺸﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﭘﺎﺷﻮ ﺭﻭﯼ ﺍﺭﺩﮎ ﻫﺎ ﻧﺬﺍﺭﻩ!</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6529">ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭﯼ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺑﺎ ﯾﻪ</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6528">ﻣﺮﺩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭗ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺍﻭﻣﺪ ! ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﻭ</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6527">ﺑﻪ ﺯﻥ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﭘﯿﺶ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﺑﻤﻮﻧﯿﺪ acirc;euro;brvbar;</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6526">ﺯﻥ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﻋﻤﺮﺵ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣﺮﺩﯼ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺫﻭﻕ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ :</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6525">ﻭﺍﺍﺍﺍﯼ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﭘﺎﺩﺍﺷﻢ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ..!</p> <p id="yui_3_7_2_1_1346015694646_6523">ﻣﺮﺩﻩ ﮔﻔﺖ : ﻣﻨﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ! ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺍﺭﺩﮎ ﺭﻭ ﻟﻪ ﮐﺮﺩﻡ</p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=504اینم مدل مانتوی جدیدhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=502<div class="post-content"> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-23096" src="http://dametjiz.ir/wp-content/uploads/2013/07/modell-man-01.jpg" alt="مدل مانتو یک دختر تهرانی با شکل و شمایلی عجیب +عکس" width="506" height="898" /></a></p> </div>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=502عکس دختران زیبای ایرونی (5)http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=501<p><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img src="userfiles/pimage/39625094nice-club9.tk%20%2812%29.jpg" alt="" width="553" height="566" /></a></p><p><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img src="/userfiles/pimage/39625014nice-club9.tk%20%2817%29.jpg" alt="" width="530" height="638" /><img src="/userfiles/pimage/39625087nice-club9.tk%20%2814%29.jpg" alt="" /><img src="/userfiles/pimage/39625022nice-club9.tk%20%2816%29.jpg" alt="" width="503" height="540" /><img src="/userfiles/pimage/39625048nice-club9.tk%20%2815%29.jpg" alt="" width="499" height="508" /><img src="/userfiles/pimage/39625036nice-club9.tk%20%2813%29.jpg" alt="" width="520" height="636" /><img src="/userfiles/pimage/39625094nice-club9.tk%20%2812%29.jpg" alt="" width="565" height="464" /><img src="/userfiles/pimage/39625092nice-club9.tk%20%2811%29.jpg" alt="" /><img src="/userfiles/pimage/39625068nice-club9.tk%20%287%29.jpg" alt="" width="541" height="456" /><img src="/userfiles/pimage/39625014nice-club9.tk%20%286%29.jpg" alt="" width="509" height="509" /><img src="/userfiles/pimage/39625082nice-club9.tk%20%285%29.jpg" alt="" width="529" height="794" /><img src="/userfiles/pimage/39625076nice-club9.tk%20%282%29.jpg" alt="" width="544" height="361" /></a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=501عکس دختران زیبای ایرونی (4)http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=500<p><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img src="userfiles/pimage/39625051nazbala.loxblog.com%20%2813%29.jpg" alt="" /></a></p><p><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img src="/userfiles/pimage/39625081nazbala.loxblog.com%20%2820%29.jpg" alt="" width="681" height="569" /><img src="/userfiles/pimage/39625072nazbala.loxblog.com%20%2818%29.jpg" alt="" /><img src="/userfiles/pimage/3962501nazbala.loxblog.com%20%2817%29.jpg" alt="" /><img src="/userfiles/pimage/39625033nazbala.loxblog.com%20%2816%29.jpg" alt="" /><img src="/userfiles/pimage/39625049nazbala.loxblog.com%20%2815%29.jpg" alt="" width="701" height="617" /><img src="/userfiles/pimage/39625051nazbala.loxblog.com%20%2813%29.jpg" alt="" /><img src="/userfiles/pimage/39625039nazbala.loxblog.com%20%2812%29.jpg" alt="" width="622" height="466" /><img src="/userfiles/pimage/39625060nazbala.loxblog.com%20%2811%29.jpg" alt="" width="651" height="563" /><img src="/userfiles/pimage/39625052nazbala.loxblog.com%20%2810%29.jpg" alt="" width="661" height="648" /><img src="/userfiles/pimage/39625081nazbala.loxblog.com%20%289%29.jpg" alt="" width="697" height="522" /><img src="/userfiles/pimage/39625096nazbala.loxblog.com%20%288%29.jpg" alt="" /><img src="/userfiles/pimage/39625052nazbala.loxblog.com%20%287%29.jpg" alt="" width="662" height="496" /><img src="/userfiles/pimage/39625068nazbala.loxblog.com%20%286%29.jpg" alt="" width="653" height="869" /><img src="/userfiles/pimage/39625041nazbala.loxblog.com%20%285%29.jpg" alt="" width="651" height="407" /><img src="/userfiles/pimage/39625015nazbala.loxblog.com%20%284%29.jpg" alt="" width="741" height="858" /><img src="/userfiles/pimage/39625083nazbala.loxblog.com%20%283%29.jpg" alt="" width="742" height="872" /><img src="/userfiles/pimage/3962502nazbala.loxblog.com%20%282%29.jpg" alt="" /><img src="/userfiles/pimage/39625065nazbala.loxblog.com%20%281%29.jpg" alt="" /><img src="/userfiles/pimage/39625097nazbala.loxblog.com.jpg" alt="" /></a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=500ترول (14)http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=499<p><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/970882_646167095395023_2085511961_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/970882_646167095395023_2085511961_n.jpg" border="0" /></a></p><p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3126" dir="rtl" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2798" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2801" class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/1000866_644510662227333_1459252572_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/1000866_644510662227333_1459252572_n.jpg" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2799" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2800" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/1004652_644549935556739_381063338_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/1004652_644549935556739_381063338_n.jpg" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2803" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2806" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2804" class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/15056_641497382528661_1888735873_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/15056_641497382528661_1888735873_n.jpg" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2807" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2808" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/1069948_10200107843813068_331495821_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/1069948_10200107843813068_331495821_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2809" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/184467_645091342169265_2045201854_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/184467_645091342169265_2045201854_n.jpg" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2810" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2813" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2811" class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/21450_643853908959675_1960179929_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/21450_643853908959675_1960179929_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2816" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2814" class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/45872_640741815937551_771031612_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/45872_640741815937551_771031612_n.jpg" width="594" height="745" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2867" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2868" class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/1001202_646166842061715_1756225456_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/1001202_646166842061715_1756225456_n.jpg" width="591" height="525" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2883" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2881" class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/1001695_644656355546097_863169021_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/1001695_644656355546097_863169021_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2978" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/1001707_645148615496871_1396239036_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/1001707_645148615496871_1396239036_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2979" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2980" class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/1002857_577942612249006_49991434_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/1002857_577942612249006_49991434_n.jpg" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2982" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2983" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/48094_643472155664517_24085226_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/48094_643472155664517_24085226_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2984" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded yiv6841580312overflowing" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/48130_645441685467564_592809477_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/48130_645441685467564_592809477_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2987" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2985" class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/523380_644458878899178_507729267_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/523380_644458878899178_507729267_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2988" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/524308_644656755546057_1977226894_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/524308_644656755546057_1977226894_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2989" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/553999_643377139007352_391118773_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/553999_643377139007352_391118773_n.jpg" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2990" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2991" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2992" class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/558489_643415709003495_569502086_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/558489_643415709003495_569502086_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2994" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/58148_641987945812938_908152040_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/58148_641987945812938_908152040_n.jpg" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2995" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_2996" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/61711_642856585726074_1891088679_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/61711_642856585726074_1891088679_n.jpg" border="0" /></a></p> <p></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3007" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3005" class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/934650_644987625512970_930774318_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/934650_644987625512970_930774318_n.jpg" width="618" height="576" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3008" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded yiv6841580312overflowing" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/935080_642230049122061_748374580_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/935080_642230049122061_748374580_n.jpg" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3009" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3010" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/945732_639777646033968_610641980_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/945732_639777646033968_610641980_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3011" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/944744_643476288997437_2062834570_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/944744_643476288997437_2062834570_n.jpg" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3012" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3015" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3013" class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/968858_642727369072329_692046737_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/968858_642727369072329_692046737_n.jpg" width="603" height="455" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3025" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/969373_641780735833659_717855872_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/969373_641780735833659_717855872_n.jpg" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3026" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3027" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/970285_640893932589006_1660505684_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/970285_640893932589006_1660505684_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3028" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded yiv6841580312overflowing" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/970293_641993725812360_311135900_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/970293_641993725812360_311135900_n.jpg" width="557" height="960" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3029" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/970882_646167095395023_2085511961_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/970882_646167095395023_2085511961_n.jpg" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3033" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3030" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3031" class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/971401_643474828997583_1982759632_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/971401_643474828997583_1982759632_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/971542_643462718998794_1541625536_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/971542_643462718998794_1541625536_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/972295_646142295397503_1275752104_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/972295_646142295397503_1275752104_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/995945_645933678751698_1460527376_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/995945_645933678751698_1460527376_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/998046_641031229241943_716451420_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/998046_641031229241943_716451420_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/998417_637321836279549_981966566_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/998417_637321836279549_981966566_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3120" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/998867_641300475881685_2107532396_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/998867_641300475881685_2107532396_n.jpg" border="0" /></a></p> <p></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3115" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3113" class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/999824_642890325722700_956054782_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/999824_642890325722700_956054782_n.jpg" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3112" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3111" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3109" class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/999975_645031205508612_456557879_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/999975_645031205508612_456557879_n.jpg" width="578" height="481" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3108" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3034" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3041" class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/1000518_638716772806722_741148565_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/1000518_638716772806722_741148565_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3043" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3099" class="yiv6841580312decoded" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/1000447_639793009365765_287708102_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/1000447_639793009365765_287708102_n.jpg" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3044" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3045" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3075" class="yiv6841580312decoded yiv6841580312overflowing" src="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/1000283_640483569296709_1098559635_n.jpg" alt="http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Troll-29/1000283_640483569296709_1098559635_n.jpg" width="597" height="960" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1344050341691_3077" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=499برترین عکس های نشنال جئوگرافیکhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=498<p><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><span style="text-decoration: none;"><img id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4890" title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-5.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="641" height="525" /></span></a></p><div id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4880" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><span style="text-decoration: none;"><img id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4878" title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-1.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="565" height="525" /><br /><br /><img id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4887" title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-2.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="614" height="525" /><br /><br /><img id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4888" title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-3.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="608" height="525" /><br /><br /><img id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4889" title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/2013/07/4/a.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="604" height="525" /><br /><br /><img id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4890" title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-5.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="641" height="525" /><br /><br /><img id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4891" title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-6.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="617" height="525" /><br /><br /><img id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4892" title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-7.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="625" height="525" /><br /><br /><img id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4893" title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-8.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="645" height="525" /><br /><br /><img id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4894" title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-9.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="625" height="525" /><br /><br /><img id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4895" title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-10.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="623" height="525" /><br /><br /><img id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4896" title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-11.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="583" height="525" /><br /><br /><img id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4897" title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-12.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="618" height="525" /><br /><br /><img id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4898" title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-13.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="630" height="525" /><br /><br /><img id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4899" title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-14.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.org" width="637" height="525" /><br /><br /><img id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4900" title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-15.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="643" height="461" /><br /><br /><img id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4901" title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-16.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="633" height="525" /><br /><br /><img id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4902" title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-17.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="615" height="525" /><br /><br /><img id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4903" title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-18.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="616" height="525" /><br /><br /><img title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.org" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-19.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.org" width="635" height="525" /><br /><br /><img title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-20.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="633" height="525" /><br /><br /><img title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-21.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="634" height="525" /><br /><br /><img title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-22.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="618" height="525" /><br /><br /><img title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-23.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.org" width="658" height="525" /><br /><br /><img title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-24.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="636" height="525" /><br /><br /><img title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-25.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="632" height="525" /><br /><br /><img title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.org" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-26.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="624" height="525" /><br /><br /><img title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-27.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="624" height="525" /><br /><br /><img title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-28.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="639" height="525" /><br /><br /><img title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-29.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="610" height="525" /><br /><br /><img title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-30.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.org" width="631" height="525" /><br /><br /><img id="yui_3_7_2_1_1343945622853_4922" title="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/08/nat10-31.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید - khorshidgroup.net" width="611" height="525" /></span></a></div> <p><br /><br /></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=498زیباترین دختران فیس بوکیhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=497<p style="text-align: center;" align="left"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img style="width: 502px; height: 553px;" src="http://upload7.ir/images/91803224495845700025.jpg" alt="" width="502" height="553" /></a></p><div class="post-content"> <div class="post-text"> <div class="p-mid"> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img src="http://upload7.ir/images/08455158477570594557.jpg" alt="" /></a></p> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img src="http://upload7.ir/images/36158336136869700072.jpg" alt="" /></a></div> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img src="http://upload7.ir/images/79528333117725254144.jpg" alt="" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img src="http://upload7.ir/images/74655513653822815670.jpg" alt="" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p style="text-align: center;" align="left"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img style="width: 502px; height: 553px;" src="http://upload7.ir/images/91803224495845700025.jpg" alt="" width="502" height="553" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img style="width: 328px; height: 825px;" src="http://upload7.ir/images/59883835519606908665.jpg" alt="" width="328" height="825" /></a></p> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img style="width: 457px; height: 813px;" src="http://upload7.ir/images/11611342126229370198.jpg" alt="" width="457" height="813" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;" align="baseline"><img style="width: 391px; height: 334px;" src="http://upload7.ir/images/06014089499771290645.jpg" alt="" width="391" height="334" /></p> <p style="text-align: center;" align="baseline"><img style="width: 418px; height: 307px;" src="http://upload7.ir/images/68456318131439762804.jpg" alt="" width="418" height="307" /></p> <p style="text-align: center;" align="center"><img style="width: 456px; height: 370px;" src="http://upload7.ir/images/61386568776236995535.jpg" alt="" width="456" height="370" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 463px; height: 375px;" src="http://upload7.ir/images/95205903331581577920.jpg" alt="" width="463" height="375" /></p> </div> </div> </div> </div>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=497عکس دختران زیبای ایرونی (3)http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=496<p><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img src="userfiles/pimage/39625069nice-club3.tk%20%281%29.jpg" alt="" /></a></p><p><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img src="http://nazbala.persiangig.com/image/elmira%20alizade/nice-club8.tk%20%281%29.jpg" alt="" /><img src="/userfiles/pimage/39625055nice-club3.tk%20%282%29.jpg" alt="" /><img src="/userfiles/pimage/39625036nice-club3.tk%20%287%29.jpg" alt="" width="712" height="403" /><img src="/userfiles/pimage/39625015nice-club3.tk%20%286%29.jpg" alt="" width="690" height="960" /><img src="/userfiles/pimage/39625023nice-club3.tk%20%285%29.jpg" alt="" width="725" height="557" /><img src="/userfiles/pimage/39625051nice-club3.tk%20%284%29.jpg" alt="" /><img src="/userfiles/pimage/3962503nice-club3.tk%20%283%29.jpg" alt="" width="745" height="720" /><img src="/userfiles/pimage/39625069nice-club3.tk%20%281%29.jpg" alt="" /></a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=496تــرول (8)http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=495<p><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/164921_636725463005853_908977774_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/164921_636725463005853_908977774_n.jpg" border="0" /></a></p><p id="yui_3_7_2_1_1343451382377_6380" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1343451382377_6378" class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1003140_636279856383747_777352999_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1003140_636279856383747_777352999_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1343451382377_6383" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1005727_639303569414709_854909220_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1005727_639303569414709_854909220_n.jpg" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1343451382377_6384" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1343451382377_6385" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded yiv2641454230overflowing" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1006197_637198856291847_1682471347_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1006197_637198856291847_1682471347_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1343451382377_6386" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded yiv2641454230overflowing" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1006282_639349186076814_1326121796_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1006282_639349186076814_1326121796_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded yiv2641454230overflowing" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1012201_637124189632647_656199830_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1012201_637124189632647_656199830_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1017174_624990884179311_1794535267_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1017174_624990884179311_1794535267_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1043918_633927419952324_860183468_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1043918_633927419952324_860183468_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1044226_627464760598590_1199929337_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1044226_627464760598590_1199929337_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1044420_625208420824224_1151057392_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1044420_625208420824224_1151057392_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded yiv2641454230overflowing" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1044771_626952403983159_1780661667_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1044771_626952403983159_1780661667_n.jpg" border="0" /></a></p> <p></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded yiv2641454230overflowing" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1044961_625551777456555_881404173_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1044961_625551777456555_881404173_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1044996_632920416719691_1790863624_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1044996_632920416719691_1790863624_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1045064_633724053305994_1529320489_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1045064_633724053305994_1529320489_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded yiv2641454230overflowing" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1045142_631471620197904_611923095_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1045142_631471620197904_611923095_n.jpg" width="533" height="720" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded yiv2641454230overflowing" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1045163_628303237181409_308262233_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1045163_628303237181409_308262233_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1045229_635041413174258_2090052512_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1045229_635041413174258_2090052512_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1069373_634820203196379_1366431431_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1069373_634820203196379_1366431431_n.jpg" width="582" height="457" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1069802_634956763182723_275558834_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1069802_634956763182723_275558834_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded yiv2641454230overflowing" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1069886_634456869899379_1864988634_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1069886_634456869899379_1864988634_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded yiv2641454230overflowing" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1342_638670919477974_252197582_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/1342_638670919477974_252197582_n.jpg" border="0" /></a></p> <p></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/164921_636725463005853_908977774_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/164921_636725463005853_908977774_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded yiv2641454230overflowing" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/33854_639109792767420_1819630771_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/33854_639109792767420_1819630771_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/562621_636832902995109_719193567_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/562621_636832902995109_719193567_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded yiv2641454230overflowing" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/580253_638434269501639_2121656380_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/580253_638434269501639_2121656380_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded yiv2641454230overflowing" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/602466_638828202795579_966322819_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/602466_638828202795579_966322819_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded yiv2641454230overflowing" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/65258_639568072721592_832424718_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/65258_639568072721592_832424718_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/935831_632896643388735_839270691_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/935831_632896643388735_839270691_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/942727_639167982761601_1274361700_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/942727_639167982761601_1274361700_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/945720_638757562802643_1220537812_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/945720_638757562802643_1220537812_n.jpg" width="530" height="480" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/969138_633392583339141_1842246995_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/969138_633392583339141_1842246995_n.jpg" width="539" height="542" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/969558_638870869457979_687322155_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/969558_638870869457979_687322155_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/970131_639374986074234_1788387580_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/970131_639374986074234_1788387580_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/972193_636362896375443_89570004_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/972193_636362896375443_89570004_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded yiv2641454230overflowing" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/994833_636238739721192_786695898_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/994833_636238739721192_786695898_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded yiv2641454230overflowing" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/995742_637759436235789_1505715950_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/995742_637759436235789_1505715950_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv2641454230decoded yiv2641454230overflowing" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/999042_634401116571621_1676700948_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/999042_634401116571621_1676700948_n.jpg" border="0" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1343451382377_6423" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1343451382377_6421" class="yiv2641454230decoded yiv2641454230overflowing" src="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/999051_635366989808367_310115121_n.jpg" alt="http://mj5.persianfun.info/img/92/5/Troll-28/999051_635366989808367_310115121_n.jpg" border="0" /></a></p> <div id="yiv2641454230yui_3_7_2_1_1374566532310_6398" align="center"> <p id="yiv2641454230yui_3_7_2_1_1374566532310_6531" align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><span id="yiv2641454230yui_3_7_2_1_1374566532310_6401" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong></strong></span></a></p> </div> <div id="yui_3_7_2_1_1343451382377_6394" class="yiv2641454230wrapper"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a> <p id="yui_3_7_2_1_1343451382377_6424"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></p> </div>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=495جنجال بر سر عکس منتشر شده از کروبیhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=494<p>انتشار عکسی از آقای مهدی کروبی موجب برخی گمانه زنی ها شده، که با واکنش فرزند وی هم همراه بوده است.<br />این جریان با استقبال بسیاری از سایت های اپوزیسیون از جمله سحام نیوز، دویچه وله، رادیو فردا، گویا نیوز و جرس روبرو شده تا نام مهدی کروبی بار دیگر در فضای مجازی مطرح شود.</p> <p>سایت دویچه وله آلمان (DW) در گزارشی زیر عنوان ldquo;مهدی کروبی، در ساحل دریا یا در بیمارستان؟rdquo; نوشت: <<یک عکس منتشر شده در اینترنت، مهدی کروبی را در حال قدم زدن در ساحل دریا نشان می دهد، اما سحام نیوز گزارش می دهد که او برای سومین بار به بیمارستان منتقل شده است. فرزند کروبی عکس را جعلی یا قدیمی می داند.</p> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img title="جنجال بر سر عکس منتشر شده از کروبی+عکس" src="http://www.funpatogh.com/uploads/admin/13749476041.jpg" alt="13749476041 جنجال بر سر عکس منتشر شده از کروبی+عکس" /></a><br />مهدی کروبی</p> <p>سایت خبری سحام نیوز پنج شنبه (۳ مرداد/ ۲۵ ژوئیه) به نقل از اعضای خانواده کروبی نوشت که او سه روز پیش ldquo;برای انجام آزمایش ام آر آی، پیش از افطار و بدون حضور هیچ یک از اعضای خانواده به یکی از مراکز درمانیrdquo; منتقل شده و تا ساعت ۱۲:۳۰ نیمه شب در بیمارستان بوده است.>></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=494فشن جذاب و مد‌های مدرن لباس‌ زنان ایرانیhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=493<p><a id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2934" href="http://nazbala.loxblog.com/" rel="nofollow" target="_blank"><img id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2933" class="yiv6910795748decoded" src="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/2.jpg" alt="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/2.jpg" width="601" height="394" border="0" /></a></p><p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2919" dir="rtl" align="center"><br /><br />هانیه حدادی طراح برند لباس زنانه "Honey Designes" به دویچه وله می گوید: <<رگه دورزی، قیطان دوزی، مغزی دوزی و نواردوزی ویژگی مشترک همه طرح های لباس اوست.>> گزارش تصویری از لباس های زنانه طراحی شده توسط او را ببینید.<br /></p> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2922" dir="rtl" align="center"><a id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2921" href="http://nazbala.loxblog.com/" rel="nofollow" target="_blank"><img id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2920" class="yiv6910795748decoded" src="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/1.jpg" alt="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/1.jpg" width="593" height="394" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2923" dir="rtl" align="right">هانیه حدادی طراح برند لباس زنانه "Honey Designes" فارغ التحصیل رشته طراحی لباس است.</p> <hr dir="rtl" /> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2935" dir="rtl" align="center"><a id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2934" href="http://nazbala.loxblog.com/" rel="nofollow" target="_blank"><img id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2933" class="yiv6910795748decoded" src="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/2.jpg" alt="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/2.jpg" width="601" height="394" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2924" dir="rtl" align="right">از مانتوهای طراحی شده توسط هانیه حدادی.</p> <hr id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2932" dir="rtl" /> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2925" dir="rtl" align="center"><a id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2931" href="http://nazbala.loxblog.com/" rel="nofollow" target="_blank"><img id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2930" class="yiv6910795748decoded" src="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/3.jpg" alt="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/3.jpg" width="564" height="394" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3010" dir="rtl" align="right">او می گوید: <<در ابتدا به اصرار خانواده ام، رشته "مدیریت بازرگانی خواندم. علاقه ای به این رشته نداشتم و فعالیتی هم در این زمینه نکردم.>></p> <hr dir="rtl" /> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3011" dir="rtl" align="center"><a id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3013" href="http://nazbala.loxblog.com/" rel="nofollow" target="_blank"><img id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3012" class="yiv6910795748decoded" src="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/4.jpg" alt="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/4.jpg" width="553" height="394" border="0" /></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3014" dir="rtl" align="right">از مانتوهای طراحی شده توسط هانیه حدادی.</p> <hr dir="rtl" /> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2936" dir="rtl" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3015" class="yiv6910795748decoded" src="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/5.jpg" alt="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/5.jpg" width="598" height="394" border="0" /></p> <p dir="rtl" align="right">هانیه حدادی: Acirc;<<بعد از مدتی در رشته مورد علاقه ام یعنی "طراحی لباس" مشغول به تحصیل شدم و از چهار سال پیش فعالیت در این رشته را آغاز کردم.Acirc;>></p> <hr dir="rtl" /> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2975" dir="rtl" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3017" class="yiv6910795748decoded" src="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/6.jpg" alt="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/6.jpg" width="607" height="394" border="0" /></p> <p dir="rtl" align="right">از هانیه حدادی می پرسیم برای طراحی لباس هایش، آیا به تلفیق طرح های سنتی با مدرن توجه می کند؟ او می گوید: Acirc;<<برای طراحی کارهایم، مفهوم خاصی در نظر نمی گیرم. چون معتقدم نباید ذهنم را محدود کنم.Acirc;>></p> <hr dir="rtl" /> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2976" dir="rtl" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3019" class="yiv6910795748decoded" src="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/7.jpg" alt="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/7.jpg" width="590" height="394" border="0" /></p> <p dir="rtl" align="right">از مانتوهای طراحی شده توسط هانیه حدادی.</p> <div id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3026" align="center"> <table id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3025" style="width: 3px; height: 15px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3024"> <tr id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3023"> <td id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3022"></td> </tr> </tbody> </table> </div> <hr dir="rtl" /> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3028" dir="rtl" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3029" class="yiv6910795748decoded" src="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/8.jpg" alt="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/8.jpg" width="587" height="394" border="0" /></p> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3031" dir="rtl" align="right">هانیه حدادی: یک زمانی به تلفیق طرح های سنتی و مدرن خیلی علاقه داشتم ولی الان چون اکثرا همین ویژگی را در طراحی مانتو استفاده می کنند، ترجیح می دهم متفاوت تر کار کنم.Acirc;>></p> <hr dir="rtl" /> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3034" dir="rtl" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3032" class="yiv6910795748decoded" src="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/9.jpg" alt="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/9.jpg" width="590" height="394" border="0" /></p> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2977" dir="rtl" align="right">آیا برند لباس زنانه "Honey Designes" فقط برای زنان لباس طراحی می کند؟ هانیه حدادی می گوید: Acirc;<<به صورت اختصاصی لباس های مردانه هم طراحی می کنم اما به صورت عمومی فقط برای خانم ها آن هم بیشتر مانتو و لباس طراحی می کنم.Acirc;>></p> <hr dir="rtl" /> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2980" dir="rtl" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2978" class="yiv6910795748decoded" src="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/10.jpg" alt="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/10.jpg" width="574" height="394" border="0" /></p> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3035" dir="rtl" align="right">آن طور که این طراح لباس می گوید پارچه های تولید ایران که در بازار ایران یافت می شوند اکثرا از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و خیلی از طراحان لباس مجبورند خودشان از خارج از ایران پارچه مورد نیازشان را وارد کنند.</p> <hr dir="rtl" /> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3038" dir="rtl" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3036" class="yiv6910795748decoded" src="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/11.jpg" alt="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/11.jpg" width="572" height="394" border="0" /></p> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3039" dir="rtl" align="right">از مانتوهای طراحی شده توسط هانیه حدادی.</p> <hr dir="rtl" /> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3042" dir="rtl" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3040" class="yiv6910795748decoded" src="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/12.jpg" alt="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/12.jpg" width="550" height="394" border="0" /></p> <p dir="rtl" align="right">در سال های اخیر صنعت مد در ایران پیشرفت بسیاری کرده و طراحان لباس زیادی وارد این عرصه شده اند.</p> <hr dir="rtl" /> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3045" dir="rtl" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3043" class="yiv6910795748decoded" src="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/13.jpg" alt="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/13.jpg" width="584" height="394" border="0" /></p> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_3046" dir="rtl" align="right">با افزایش طراحان مد و فشن در سال های اخیر اولین جشنواره مد و لباس در ایران برگزار شده است.</p> <hr dir="rtl" /> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2983" dir="rtl" align="center"><img id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2981" class="yiv6910795748decoded" src="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/14.jpg" alt="http://ap45.persianfun.info/img/92/5/mod-jazzab-gheytan/14.jpg" width="574" height="394" border="0" /></p> <p id="yui_3_7_2_1_1343364222982_2984" dir="rtl" align="right">از مانتوهای طراح برند لباس زنانه "Honey Designes"</p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=493جدیدترین مدلهای لباس عصر زنانه شیکhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=492<div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv7653540939decoded" src="http://www.uploadtak.com/images/z2513_Qo14.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/z2513_Qo14.jpg" /></a></div><div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2304" style="background-color: #fff; font-family: tahoma, new york, times, serif; color: #000; font-size: 18pt;"> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2405" style="text-align: center; background-color: transparent; font-style: normal; color: #000000; font-size: 16px;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;"><span style="font-size: x-large;"></span></span></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2451" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2450" class="yiv7653540939decoded" src="http://www.uploadtak.com/images/c1246_Qo1.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/c1246_Qo1.jpg" /></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2406" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2407" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2409" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2408" class="yiv7653540939decoded" src="http://www.uploadtak.com/images/j445_Qo2.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/j445_Qo2.jpg" /></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2410" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv7653540939decoded" src="http://www.uploadtak.com/images/i525_Qo3.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/i525_Qo3.jpg" /></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2411" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2412" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv7653540939decoded" src="http://www.uploadtak.com/images/p581_Qo4.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/p581_Qo4.jpg" /></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2413" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2414" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv7653540939decoded" src="http://www.uploadtak.com/images/q3174_Qo5.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/q3174_Qo5.jpg" /></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2415" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2416" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv7653540939decoded" src="http://www.uploadtak.com/images/g12_Qo6.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/g12_Qo6.jpg" /></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2417" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2418" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2420" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2419" class="yiv7653540939decoded" src="http://www.uploadtak.com/images/n387_Qo7.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/n387_Qo7.jpg" /></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2421" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2422" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv7653540939decoded" src="http://www.uploadtak.com/images/j7282_Qo8.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/j7282_Qo8.jpg" /></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2423" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2425" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2424" class="yiv7653540939decoded" src="http://www.uploadtak.com/images/q2332_Qo9.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/q2332_Qo9.jpg" /></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2426" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2428" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2427" class="yiv7653540939decoded" src="http://www.uploadtak.com/images/c739_Qo10.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/c739_Qo10.jpg" /></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv7653540939decoded" src="http://www.uploadtak.com/images/i3374_Qo11.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/i3374_Qo11.jpg" /></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2429" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv7653540939decoded" src="http://www.uploadtak.com/images/e797_Qo12.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/e797_Qo12.jpg" /></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2430" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2431" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2432" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center; background-color: transparent; font-style: normal; font-family: times new roman, new york, times, serif; color: #000000; font-size: 16px;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv7653540939decoded" src="http://www.uploadtak.com/images/i363_Qo13.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/i363_Qo13.jpg" /></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv7653540939decoded" src="http://www.uploadtak.com/images/z2513_Qo14.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/z2513_Qo14.jpg" /></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv7653540939decoded" src="http://www.uploadtak.com/images/t2386_Qo15.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/t2386_Qo15.jpg" /></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv7653540939decoded" src="http://www.uploadtak.com/images/n8371_Qo16.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/n8371_Qo16.jpg" /></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv7653540939decoded yiv7653540939overflowing" src="http://www.uploadtak.com/images/z868_Qo17.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/z868_Qo17.jpg" /></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv7653540939decoded yiv7653540939overflowing" src="http://www.uploadtak.com/images/e3188_Qo18.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/e3188_Qo18.jpg" /></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv7653540939decoded yiv7653540939overflowing" src="http://www.uploadtak.com/images/q5943_Qo19.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/q5943_Qo19.jpg" /></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv7653540939decoded" src="http://www.uploadtak.com/images/t963_Qo20.jpg" alt="http://www.uploadtak.com/images/t963_Qo20.jpg" /></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <br style="text-align: center;" /> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center; background-color: transparent; font-style: normal; font-family: times new roman, new york, times, serif; color: #000000; font-size: 16px;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img class="yiv7653540939decoded" src="http://uploadtak.com/images/o4755_Qo22.jpg" alt="http://uploadtak.com/images/o4755_Qo22.jpg" /></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2441" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2440" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2439" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"></a></div> </div> <p><br /><br /></p> <div id="yui_3_7_2_1_1342988453869_2436" style="color: white; clear: both;"><a href="http://nazbala.loxblog.com/">__._,_.___</a></div> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img src="http://geo.yahoo.com/serv?s=97476590/grpId=16771653/grpspId=1705308485/msgId=3112/stime=1374523212" alt="" width="1" height="1" /> </a><br /><br /></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=492اس ام اس خنده دارhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=490<div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">کودک درونم تا آخر تیرماه بهم مهلت داده خواسته هاش رو بر آورده کنم</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6494" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">وگرنه منو میزاره خونه سالمندان !</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6495" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">زنگ زدم مدرسان شریف!!</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">گفت : بله ، بفرمایید</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6496" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">گفتم : مدرسان شریف :|</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">گفت : بله ، درسته امرتونو بگید</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">گفتم : مدرسان شریف :|</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6497" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">گفت : مسخره کردین؟:/</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">گفتم : مدرسان شریف.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">گفت دیگه مزاحم نشید :|</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6498" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">گفتم : مدرسان شریف :))</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6499" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">حقشونه کصااافطاااایکم بفهمن ما چی میکشیم :|</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6500" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6501" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6502" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6510" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">به مجرد خونه اجاره نمیدن</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6503" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">به مجرد مسکن مهر نمیفروشن</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6509" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">به مجرد وام ازدواج نمیدن</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6513" style="text-align: center;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6512" style="font-size: small;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6511" style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">یه دفه به مجرد زن هم ندید هم خیال خودتونو راحت کنید هم خیال ما !</span></span></div><div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6464" style="text-align: center;"><a id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6463" href="http://upatogh2.tk/" rel="nofollow" target="_blank"><img id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6462" class="yiv8659550286aligncenter yiv8659550286size-full yiv8659550286wp-image-17158" style="display: inline;" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/07/sms-jadid-01.jpg" alt="جوک و اس ام اس خنده دار و پیامک های جالب تیر ماه 92" width="256" height="306" /></a></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">صدا و سیما در طی اقدامی مسرت بخش تصمیم به تاسیس بیست و یکمین</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6632" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">شبکه خود با عنوان ldquo;شبکه حلزونrdquo; گرفت.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6466" style="text-align: center;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6637" style="font-size: small;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6636" style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">این شبکه به منظور افزایش الانتویین و کلاژن و همچنین</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6471" style="text-align: center;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6470" style="font-size: small;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6469" style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">کاهش خجالت از پوست به صورت بیست و چهار ساعته</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6633" style="text-align: center;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6635" style="font-size: small;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6634" style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">اقدام به پخش تبلیغات ldquo;کرم حلزونrdquo; خواهد کرد</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6479" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6478" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6477" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">یه ضرب المثل چینی هست که هنوز اصلش نیومده هر وقت اومد بهت میگم !</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6472" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6473" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6474" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6480" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">توجه کردین هر وقت همه خوابند و میخواید کاری رو بی سر و صدا انجام بدهید</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6482" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">حتی ماهی توی آکواریوم هم مثل فیل نعره می کشه؟</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6481" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6484" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6483" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">از دید دخترا : شوهر چیز مزخرفی است مگر آنکه پیدا شود !</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6485" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6486" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﻡ ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻦ :</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6487" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﭼﻮﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩﺷﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩ</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﺗﻮ ﻳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺟﺎ ﻧﻤﻴﺸﺪﻥ</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6488" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﯿﻤﺸﻮﻥ ﮐﺮﺩﯾﻢ !</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6489" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">میدونی بزرگ شدن یعنی چی ؟</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">یعنی سوژت واسه خنده کم میشه !</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6490" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6491" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">لامصـــب بعضیا ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﯿﻨﻪ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻥ</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﻋﯿﻨﮑﻮ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭن ﺍﺻﻦ ﺗﺼﻮﺭﺍﺗﻪ ﺁﺩﻡ ﻟﻪ ﻣﯿﺸﻪ :|</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6492" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6493" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">کودک درونم تا آخر تیرماه بهم مهلت داده خواسته هاش رو بر آورده کنم</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6494" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">وگرنه منو میزاره خونه سالمندان !</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6495" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">زنگ زدم مدرسان شریف!!</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">گفت : بله ، بفرمایید</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6496" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">گفتم : مدرسان شریف :|</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">گفت : بله ، درسته امرتونو بگید</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">گفتم : مدرسان شریف :|</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6497" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">گفت : مسخره کردین؟:/</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">گفتم : مدرسان شریف.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">گفت دیگه مزاحم نشید :|</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6498" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">گفتم : مدرسان شریف :))</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6499" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">حقشونه کصااافطاااایکم بفهمن ما چی میکشیم :|</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6500" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6501" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6502" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6510" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">به مجرد خونه اجاره نمیدن</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6503" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">به مجرد مسکن مهر نمیفروشن</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6509" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">به مجرد وام ازدواج نمیدن</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6513" style="text-align: center;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6512" style="font-size: small;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6511" style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">یه دفه به مجرد زن هم ندید هم خیال خودتونو راحت کنید هم خیال ما !</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6504" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6505" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6506" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6507" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">اس ام اس خنده دار</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6508" style="text-align: center;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6515" style="font-size: small;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6514" style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">هر وقت یکی یه جوک خیلی بیمزه براتون تعریف کرد الکی بلند بلند بخندین</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">وگرنه فکر میکنه متوجه نشدین جوکشو تکرار میکنه و بیشتر حالتونو بهم میزنه !</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6516" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6517" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">تا حالا دقت کردین</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6524" style="text-align: center;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6526" style="font-size: small;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6525" style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">که همیشه سلیقه اون کسی که کنترل تلویزیون دستشه با تو ۱۸۰ درجه فرق داره ؟</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6523" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6518" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6521" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6522" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">انسان کلاً موجودیه که وقتی خرش از پل بگذره همه چی یادش میره</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6519" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">اونی هم که اینو قبول نداره خرش هنوز روی پله !</span></span></div> <div style="text-align: center;"></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6520" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6529" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6528" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6527" style="text-align: center;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6531" style="font-size: small;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6530" style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﻣﺎ ﺩﻣﺎﻍ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﯿﺎ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﺍزﺩﻣﺎﻏﻤﻮﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﻣﺎﻍ ﻋﻤﻠﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺵ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﻫﻢ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ:))))</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6532" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6533" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">پیامک خنده دار</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">پسره ۱۱ سالشه استاتوس گذاشته اگه بابام برام آیفون نخره شب خونه نمیرم !</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">من تو اون سن یه عینک شنا داشتم</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6534" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">وقتی میرفتم حموم تشتو آب میکردم با کله میرفتم توش و ساعت ها به شادی میزیستم</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6535" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">یکی از پیچیده ترین آدرس دادنا</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">دادن آدرس به کسیه که داره پشتتو میخارونه هست :|</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6536" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6537" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">از قسمتای خوب تنها رندگی کردن اینه که ته دیگاتو یه هیچکس نمیدی !</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6538" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">یه پتوی مستطیل شکل دارم</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6539" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">بعضی وقتا از عرض میوفته رو پام اصابم خراب میشه هی باید Rotate ـش کنم !</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6540" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">جوک و اس ام اس جدید</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">مزدور چیست؟</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6541" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">نوعی موز هست که در مناطق دور یافت میشود !</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6542" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﻧﮕﺎﻩ ﺳﻨﮕﯿﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6543" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﺯﺭ ﻧﺰﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ۲ ﻫﻔﺘﺲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪﻩ !</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6544" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">پیامک جالب و باحال</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">عشق ۲ حالت داره عشق مادر به فرزند و عشق خدابه بنده</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6545" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">بقیه ش تاثیرات هورمونیه !</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6549" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6546" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6547" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">بعضی آهنگها به درد این میخورن</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6548" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">که بریزی توی فلشت و توی ماشین همش ردشون کنی</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">تا برسی به آهنگ مورد علاقت !</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6550" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6551" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">فقط یه ایرانی میتونه صدها هزار تومان بده میز ناهار خوری بخره</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ولی در آخر روز زمین غذا میل کنه !</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6552" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6553" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">جوک جدید</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6555" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6554" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻣﮕﺲ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ ﺑﻬﺶ</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﻧﺦ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6556" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﺑﺎﻟﻬﺎﺷﻮ ﻣﯿﮑﻨﺪﻡ ﻣﯿﺒﺴﺘﻤﺶ ﺍﻭﻥ ﺳﺮ ﻧﺦ, ﺑﻌﺪ ﻣﮕﺲ</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﺳﺎﻟﻤﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺑﮑﺴﻞ</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻣﯿﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ |:</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6557" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﻻﻣﺼﺐ ﺻﺤﻨﻪ ﯼﭘﺮﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻮﺩ</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6559" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6558" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">بعضیا هم هستن اینقد ماهن که میخوای هی نگاشون کنی</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">چیه؟</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6560" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">چرا زل زدی به من؟</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6561" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">اگه میدونستی چقد برام مهمی کلاه ایمنی میذاشتی سرت میرفتی بیرون !</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6562" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">آیا میدانید چه کسی اولین بار ماست رو کشف کرد</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6563" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">آیا میدانید چه کسی اولین بار آن را با خیار قاطی کرد</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">آیا میدانید چه کسی به آن گردو و نعنا را افزود</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6565" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">لامصب خیلی حال میده ، هرکی بوده دمش گرم !</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6564" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6566" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">کسایی که اول رابطه بهت میگن بی احسـاس</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">همون لعنتی هایی هستن که</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6567" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">وقتی عاشقت کردن ، آخرش بهت میگن یه کم منطقی باش :|</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6568" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6569" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">sms خنده دار جدید</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">دوسـتـای واقـعـی پشت سر هم حـرف نـمیـزنـن</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6570" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">جمع میشن با هـم پشت سر بـقیـه حرف میـزنن !!</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">( از کتاب اصول زن بودن - جلد ۸ - پـاورقی صفحه ۲۰۱۳ )</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6571" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">جدیدترین اس ام اس های خنده دار</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6574" style="text-align: center;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6573" style="font-size: small;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6572" style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">دقت کردین دو جا جاذبه زمین هیچ شمرده شده یکیش تو خارج از جو زمینه</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">یکی دیگشم تو کارتون فوتبالیستهاس !!</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6575" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">جدیدترین پیامک های خنده دار</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6576" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">به سلامتی مادری که اگـه ۱۰۰ تـا پـریز خالی هم باشه</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">برا وصل کردن جاروبرقی ، گوشیه تو رو از شارژ در میاره !</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6577" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">باز کردن ســـــر حرف</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6578" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">گاهــــی اوقات از باز کـــردن گاوصنـــدوق بانــک هــم سخــــت تره :|</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6580" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6579" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6581" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">یکی از مشکلات دوران تحصیل اینه که وقتی گرسنت میشه نمیتونی درس بخونی</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6582" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">وقتی هم که سیر میشی نمیتونی درس بخونی</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6583" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ولی مشکل اصلی تر اینه که حد وسط نداره ، یا گرسنه ای یا سیر !</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6586" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6584" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6585" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6587" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">نمیدونم چه رمزیه لامصـــب</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6599" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">بعضیـــــا میگن ldquo;عزیــــــزمrdquo; انگار فحــش دادن</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6597" style="text-align: center;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6596" style="font-size: small;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6595" style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ولی بعضیا به آدم میگن ldquo;دیوونـــــهrdquo; انگار دنیـــا رو به آدم دادن</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6588" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6594" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6593" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6589" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">اس ام اس باحال</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6592" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">یعنی ﻣﻮﻧﺪﻡ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ :|</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6591" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">یه ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺩﺍﺭﻡ .. ﻫﯽ ﺯﻧﮓ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ ﻣﻦﻓﺤﺸﺶ ﻣﯽ ﺩﻡ...</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6590" style="text-align: center;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6630" style="font-size: small;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6629" style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﺳﺮﯼ ِ ﺁﺧﺮ ﮐﻪ ﻓﺤﺸﺶ ﺩﺍﺩﻡ ، ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺯﺩه</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6598" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﮐﺎﺭﯼ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻧﻤﺎﺍ !</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6603" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6602" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6601" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">.</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6600" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﺯﻥ ﻫﺎ ﺍﺻﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻧﯿﺴﺘﻦ!</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6604" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﮐﻢ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6605" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﯾﮑﻤﯽ ﻫﻢ ﻋﺸﻖ</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6606" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﻭ ﯾﮑﻤﯽ ﻫﻢ ﭘﻮﻝ</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6628" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﻭ ﯾﻪ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﯾﻪ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6607" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﯾﻪ ﮐﻤﯽ ﺧﺮﯾﺪ</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6627" style="text-align: center;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6626" style="font-size: small;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6625" style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮﺟﯿﻬﺎ ﺑﺎﻻﯼ ۴ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">۲ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻮ زعفرانیه</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6616" style="text-align: center;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6624" style="font-size: small;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6623" style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﯾﻪ ﻭﯾﻼﯼ ۵۰۰۰ﻣﺘﺮﯼ ﺗﻮ ﺷﻤﺎﻝ</span></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6619" style="text-align: center;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6618" style="font-size: small;"><span id="yui_3_7_2_1_1341700531987_6617" style="font-family: tahoma, new york, times, serif;">ﻭ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺩﺍ ﺳﺮ ﺩﺭﻧﻤﯿﺎﺭﻳﻦ!</span></span></div>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=490عکس دختران زیبای ایرونی (2)http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=489<p></p> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://nazbala.persiangig.com/%28227%29.jpg" alt="" /></a></p><p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="640" height="844" src="http://nazbala.persiangig.com/%28224%29.jpg" alt="" /><img src="http://nazbala.persiangig.com/%28225%29.jpg" alt="" /><img width="580" height="960" src="http://nazbala.persiangig.com/%28226%29.jpg" alt="" /><img src="http://nazbala.persiangig.com/%28227%29.jpg" alt="" /><img width="583" height="720" src="http://nazbala.persiangig.com/%28228%29.jpg" alt="" /><img src="http://nazbala.persiangig.com/%28229%29.jpg" alt="" /><img src="http://nazbala.persiangig.com/%28231%29.jpg" alt="" /><img src="http://nazbala.persiangig.com/%28232%29.jpg" alt="" /><img src="http://nazbala.persiangig.com/%28223%29.jpg" alt="" /><br /> </a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=489دختر پارکور باز در خیابانهای تهرانhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=488<p></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="عکس : دختر پارکور باز در خیابانهای تهران"><img border="0" src="http://portal.vatandownload.com/uploads/admin/1392/04/07/5/0440b8127e.jpg" alt="عکس : دختر پارکور باز در خیابانهای تهران" title="عکس : دختر پارکور باز در خیابانهای تهران" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">دختر پارکور باز در خیابانهای تهران</p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="عکس : دختر پارکور باز در خیابانهای تهران"><img border="0" src="http://portal.vatandownload.com/uploads/admin/1392/04/07/5/771449a398.jpg" alt="عکس : دختر پارکور باز در خیابانهای تهران" title="عکس : دختر پارکور باز در خیابانهای تهران" /></a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=488روحانی مچکریم!!http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=487<p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- حتی شامی های مادر هم خوشمزه تر شده اند</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مچکریم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- از وقتی روحانی رییس جمهور شده همه چی بانظم و ترتیب پیش میره مثلا شماببین:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">اخرین روز هفته گذشته اخرین روز ماه بود اخرین روز بهار هم بود و اولین روز هفته ، اولین روز ماه بود اولین روز تابستونم بود</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مچکریم</p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="روحانی مچکریم!!"><img border="0" src="http://portal.vatandownload.com/uploads/admin/1392/04/07/5/d9e161ef4a.jpg" alt="روحانی مچکریم!!" title="روحانی مچکریم!!" /></a></p><p><a href="http://nazbala.loxblog.com">nazbala.loxblog.com</a></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- لب پنجره نشسته بودم یهویی دیدم یه هلیکوپتر اومد بالا ساختمونمون و یه مامور نیرو انتظامی با عملیات راپل اومد رو پشت بوم دیش ماهواره مونُ تنظیم کرد و رفت :))</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مُچکریم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">-الان پشه اومد بهم گفت :</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">سلام ، نیشت بزنم ؟</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">گفتم نه عزیزم مرسی ...</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">گفت خواهش میکنم و رفت !</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">پشه ها چه با ادب شدن !</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مچکریم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- لباسام دیگه بوی سیگار نمی گیرند</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مچکرم .</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- می گن تو دوره ریاست روحانی ،</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">وقتی سر کلاس خوابت برده ،</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">استاد می یاد پتو می ندازه روت....</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مچكريم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- عاقد: برای بار آخر میپرسم عروس خانوم بنده وکیلم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">عروس: با اجازه بزرگتها و آقای روحانی بعله ! :))</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">داماد: روحانی مچکریم :))</p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://portal.vatandownload.com/" title="روحانی مچکریم!!"><img border="0" src="http://portal.vatandownload.com/uploads/admin/1392/04/07/5/5e22a8ab4c.jpg" alt="روحانی مچکریم!!" title="روحانی مچکریم!!" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">-ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﮐﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺗﻮ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺯﺩﻩ ﺯﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ :</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﭼﻨﮓ ﭼﯿﻮﻧﮓ ﻫﻮ ﻓﻨﮓ ﭼﺎﻧﮓ ﻫﯿﻮ ﻓﺎﻧﮓ ﭼﻮ ﻓﻨﮓ ﭼﯿﺎﻧﮓ ﻫﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﺟﯽ ﺳﯿﻮﻧﮓ ﻫﻮﻧﮓ ﺳﺎﻧﮓ ﺳﻮﻧﮓ ﻓﻨﮓ .</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ :</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﭼﺎﻧﮓ ﻓﻨﮓ ﺳﻮ ﻟﯽ ﺳﯿﻮﻧﮓ ﻭﻭ ﭼﻨﮓ ﭼﯿﻮﻧﮓ ﻫﯽ ﺳﺎﻧﮓ ﭼﻮﻧﮓ ﻓﻨﮓ ﻫﺎﻧﮓ ﺳﯿﻮﻧﮓ ﻫﻨﮓ ﻭﻭ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﺷﮑﻢ ﺩﺭﺍﻭﻣﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﻭﻧﺠﺎﯾﯿﺶ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">" ﺳﺎﻧﮓ ﭼﻮﻧﮓ ﻓﻨﮓ ﻫﺎﻧﮓ ﺳﯿﻮﻧﮓ ﻫﻨﮓ ﻭﻭ " ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ .</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مُچکریم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">-از وَقتــی روحــانی رییس جمهـــور شــــد</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">برادرم تونست امسال دیپلمش رو بگیره</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مُچکریم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">-عَز وَختی روحــانی رعیس جمهور شد</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ضبطِ ماشــــینم فَقَد شاد میخونه</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مُچَکِریـــم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">-از وقتــی روحــانی رییس جمهـــور شد</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">صفِ نونوایی سرِ کوچمون شلوغ تر شده ، خدا بده برکت</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مُچکریم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">-از وقتــی روحـانی رییس جمهـــور شـــد</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">شبا راحت تر میخوابم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مُچکریم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">-خدایی ایــــــن یِکی رو راســت میگــم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">از وقتــی روحــــانی رییس جمهـــور شد</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">عکـس هـــــام خـوب لایک می خورن</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مُچکریم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">-از وقتی روحانی اومده</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ديگه سيم هندز فريم گره نميخوره !!!</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مچكريم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">-تازگیا وقتی ناخونامو می گیرم این گوشت بغل انگشتم رو نمی گیرم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مچکریم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">-تیکه های آخر رانی آناناس راحت در میاد</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مچکریم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- از وقتی روحانی رای آورده ویندوز لپ تاپـم زودتر لود میـشه !</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مچکریم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- از وقتي روحاني ريس جمهور شده ديگه اين انگشت كوچيك پام گير نمي كنه به گوشه مبل ...!</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحاني مچكريم :))</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- از وقتی روحانی رای آورده موقع سرما خوردگی بینیم کیپ نمیشه</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">مچکریم روحانی</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- رفتم بنزین بزنم وقتی پول دادم به یارو 4900 برداشت بقیه رو پس داد اشک تو چشام جمع شده بود یه نگاه به اسمون کردم گفتم روحانی ...</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">یارو برگشت گفت خفه شو گازوئیل زدی :|</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- دیگه وقتی برام خواستگار میاد سینی چایی تو دستم به حالت بندری نمیلرزه</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">مچکرم روحانی...دختر دم بخت محل</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- قدیمترها لحن مردها:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">گستاخی مکن زن!! طعام را بیاور</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">امــا اکنون :</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">عسلم امشب ظرفا نوبت منه یا تو</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی خانوما مچکرن :></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- امروز صبح که از خواب بیدار شدم اولین سوالی که برام پیش اومد این بود که من کجام !؟</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">یه کم که دقت کردم فهمیدم مامانم اتاقمو تمیز کرده</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">مچکریم روحانی</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- دیروز یه دختررو دیدم تو مترو بدون شال یا روسری با تی شرت</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">تا اومدم بگم مچکرم روحانی دوستش بهش گفت سعید بریم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">:|</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- جدیدا وقتی اینترنت اکسپلور اشتباهی باز میشه،دیگه تو شصت تا تب باز نمیشه زودم بسته میشه</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">تازه عذر خواهی هم میکنه</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مچکریم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">-امروز رفتم بانك يه پولي واريزكنم ديدم نه صفي نه نوبتي!</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">يدفه كارمند بانك گفت : آقا نيما وام نميخواي؟ آمادس ها ضامن هم نميخواهيم !!!</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">منم كه از خدا خواسته گفتم باشه فرمشو بديد پر كنم...</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">گفت : فرمشو قبلا من واستون پر كردم فقط شما لطف كن يه امضا زير اين فرم بزن !!</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">منم امضارو زدم و در عين ناباوري بيست ميليون وام رو داد به من !!</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مچکریم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- امروزصبح برای اولین بار زودبیدار شدم و رفتم نون خریدم...</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">بابام بهم خندید و روشو کرد اون طرفو گفت:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">مچکریم روحانی</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- از وقتی روحانی رییس جمهور شده گوشیم بیشتر شارژ نگه میداره.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مچکریم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- ﻣﻦ ﺍﻟﺎﻥ ﮔﺸﻨﻤﻪ، ﻫﯿﭽﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﻭﺿﻌﺸﻪ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﺩﮐﺘﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺎ!؟</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- یه عده ای اعتراض دارن: شبا که میخوابیم چرا روحانی چراغو برامون خاموش نمیکنه و اینا ... باید بگم که الان فصل امتحاناته و آقای روحانی درگیر پاس کردن واحد و نمره گرفتنه برای ما :|</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">آدمای بی ملاحظه!</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مچکریم!</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- رفتم هندونه خريدم، بازش كردم دیدیم سفيده، روحاني از تو بعيد بود...</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">این بود جواب اعتماد ما به شما ؟</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- هرجا سخن از تچکر(تشکر) است، نـام روحانی می درخشد :))</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- امروز براى اولين بار ديدم يه نيسان راهنما زد و با احتياط پيچيد</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانى مچكريم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺳﻮﺍﻻﺕﮐﻨﮑﻮﺭ ﻫﻢ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻩ ! ﮐﻨﮑﻮﺭﯼ ﻫﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﻣﺜﻼ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﻫﻨﺮ؟</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺳﯿﻨﻤﺎ؟</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﺷﺖ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﮔﻠﺰﺍﺭ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﻠﻔﺰﺍﺭ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﭼﻤﻨﺰﺍﺭ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺳﯿﻨﻤﺎ؟</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﺭﺿﺎ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﺎ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﺭﺿﺎ ﻓﻮﻟﮑﺲ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﺭﺿﺎ ﮊﯾﺎﻥ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻭﺭ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻤﻞ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ؟</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﻣﯿﻨﻮ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﮔﺮﺟﯽ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻃﻼﯾﯽ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺴﻞ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﺯﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺳﯿﻨﻤﺎ؟</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﮐﺎﺩﻭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﭼﺸﻢ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﭼﺸﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ؟</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﻓﺎﺭﺳﺎ ﭘﯿﺮﺯﻭﻓﺮ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﭘﺎﺭﺳﺎ ﭘﯿﺮﻭﺯﻓﺮ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﻓﺎﺭﺳﺎ ﻓﯿﺮﻭﺯﭘﺮ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﭘﺎﺭﺳﺎ ﭘﯿﺮﻭﺯﭘﺭ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﻣﺮﺑﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ؟</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﻋﻠﯽ ﭘﺮﻭﯾﻦ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﻋﻠﯽ ﺷﻬﯿﻦ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﻋﻠﯽ ﻣﻬﯿﻦ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﻋﻠﯽ ﻧﮑﯿﺴﺎ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﺗﻠﺴﮑﻮﭖ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﻭ ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ؟</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﻋﺪﺳﯽ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﮐﺎﭼﯽ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﻓﺮﻧﯽ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﺳﺮﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﺩﻭﻍ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﺎﺩﻩ؟</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﯾﺨﭽﺎﻝ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﺑﺨﺎﺭﯼ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﺁﺑﮕﺮﻣﮑﻦ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">middot; ﮔﺎﺯ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">مچکریم روحانی</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ، ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﭼﺴﺐ ﺯﺧﻢ ﺑﻘﯿﻪ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﭘﻮﻟﻢ ﺭﻭ ﺩﺍﺩ ((:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﺍﯾﻨﺠﺎﺱ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ :</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ مچکریم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- یکی از بچه های پیج پی ام داده...</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">شارژ 2 تومنی خریدم، 5 تومنی بود!!!</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مچکریم...</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- امروز دی وی دی رایترم با زدن اولین کلید اومد بیرون...!</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مچکریم...</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">-عکس میندازم چشام قرمز نمیافته :))</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">روحانی مچکریم</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- به نظر من فیسبوک علاوه بر لایک یه گزینه برای تشکر از روحانی هم برای ایرانیا اضافه کنه !</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">- ﺍﺯ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻳﻢ ... ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; DIRECTION: rtl">ﻣﻠﺖ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻨﻪ ﻛﻪ ﺍﻳﺸﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻩ ﻧﻪ ﻫﺮﻱ پاتر ...</p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=487اس ام اس جدیدhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=486<p><br /> یارو ﻣﻲ ﺯﻧﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﺵ داداشش<br /> <br /> داداشش ﻣﻴﮕﻪ : ﺍﺯ ﻋﻤﺪ ﺯﺩﻱ؟<br /> <br /> ﻣﻴﮕﻪ : ﺁﺭﻩ<br /> <br /> داداشش ﻣﻴﮕﻪ : شانس آوردی ، ﭼﻮﻥ ﺍﺻﻼً ﺣﺎﻝ ﻭ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺷﻮﺧﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘم<br /> <br /> .<br /> <br /> <br /> بعضی وقتا بد نیست لب بالاییت رو با لب پایینت آشنا کنی<br /> <br /> و دهن گرامیتو ببندی<br /> <br /> قابل توجه بعضی ها<br /> <br /> .<br /> <br /> <br /> بعضی از آقایون هم هستن با گفتن این جمله که<br /> <br /> acirc;euro;oelig;والا هرچی زشت تر باشی شانست بیشترهacirc;euro;<br /> <br /> خودشون رو در دسته بد شانس ها جا میدن<br /> <br /> تا از زشتی تبرئه بشن</p><p>به بعضیا باید گفت : کم پیدایی الحمدالله !<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> این که بعضی وقتا با خودم تو خونه حرف میزنم خیلى عجیب نیست<br /> <br /> ولى اینکه گاهى وسطاش میخندم زیاده رویه دیگه نه ؟<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> من اگه همین الانم زلزله بیاد<br /> <br /> با باقیمونده غذایی که لای دکمه های کیبوردم هست میتونم یه ماه زیر آوار زنده بمونم !<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> امروز صبح که از خواب بیدار شدم اولین سوالی که برام پیش اومد این بود که من کجام !؟<br /> <br /> یه کم که دقت کردم فهمیدم مامانم اتاقمو تمیز کرده :))<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> تنها فایده ای که زاویه پرتاب تو فیزیک داشت<br /> <br /> این بود که تو<br /> <br /> Angry birds<br /> <br /> تبدیل ب ابر قدرت شدم<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> این همه پولی که دادم روزنامه خریدم تا کار پیدا کنم اگه جمع کرده بودم الان برج العربی رو خریده بودم !<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> فرق بین مردای قدیم و جدید:<br /> <br /> قدیمترها لحن مردها:<br /> <br /> گستاخی مکن زن!! طعام را بیاور<br /> <br /> امــا اکنون :<br /> <br /> عسلم امشب ظرفا نوبت منه یا تو :))<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> یارو با عصبانیت میره خونه به زنش میگه تمام پردا های خونه رو بکن<br /> <br /> زنش همه پرده ها رو میکنه<br /> <br /> اصغر میگه بشین حالا دو کالام بی پرده با هم حرف بزنیم<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> یارو ﻣﻲ ﺯﻧﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﺵ داداشش<br /> <br /> داداشش ﻣﻴﮕﻪ : ﺍﺯ ﻋﻤﺪ ﺯﺩﻱ؟<br /> <br /> ﻣﻴﮕﻪ : ﺁﺭﻩ<br /> <br /> داداشش ﻣﻴﮕﻪ : شانس آوردی ، ﭼﻮﻥ ﺍﺻﻼً ﺣﺎﻝ ﻭ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺷﻮﺧﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘم<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> بعضی وقتا بد نیست لب بالاییت رو با لب پایینت آشنا کنی<br /> <br /> و دهن گرامیتو ببندی<br /> <br /> قابل توجه بعضی ها<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> بعضی از آقایون هم هستن با گفتن این جمله که<br /> <br /> acirc;euro;oelig;والا هرچی زشت تر باشی شانست بیشترهacirc;euro;<br /> <br /> خودشون رو در دسته بد شانس ها جا میدن<br /> <br /> تا از زشتی تبرئه بشن<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> اس ام اس خنده دار<br /> <br /> این روزا فقط میشه به عزرائیل اعتماد کرد<br /> <br /> چون حداقلش اینکه قصد و نیتش مشخصه !<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> هیچوخ اونقدر شـــاخ نشو که فقط جنبه ی تزئینی پیدا کنیacirc;euro;brvbar;<br /> <br /> اونوقته که میبُرنت، آویزونت می کنن بالا طاقچه<br /> <br /> از ما گفتن بود<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> در یخچال رو باز کردم<br /> <br /> یه پشه در حالی که داشت فحش می داد ازش خارج شد ! :|<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> ما زیاران چشم یاری داشتیم ، یاران هم متقابلا از ما چشم یاری داشتن<br /> <br /> ما منتظر اونا ، اونا منتظر ما<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> ﻣﺎ ﺯ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﭼﺸﻢِ ﯾﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ<br /> <br /> ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻗﺮص ضد ﺗﻮﻫﻢ ﺩﺍﺩ ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﺍﻻﻥ ﺑﻬﺘﺮﯾﻢ<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> <br /> <br /> آیا میدانستید تعداد زوج یا فرد بودن آدمهای کره ی زمین به من بستگی داره ؟<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> یه پیژامه دارم اینقدر راحته که وقتی تنم میکنم هر ۵ دقیقه یبار نگاه میکنم ببینم پامه یا نه<br /> <br /> معاوضه با زمین یا خودرو<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> بـــــه جــــای ایـــنــکـــه لــبــتــــ رو acirc;euro; پــــرتــــز acirc;euro; کـــنــی مــــغـــزتـــو پُـــرِ acirc;euro; تــــز acirc;euro; کـــن<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> یه ضرب المثل چینی هم داشم که افتاد شکست متاسفاته :|<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> انقدر تبلیغ کِــــرِم حلزون رو پخش کردن که آدم هر وقت حلزون می بینه دوست داره بره یه امضا ازش بگیره<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> دختره متولد ۸۲ نوشته :<br /> <br /> acirc;euro;oelig;از تنها بودنم راضی نیستم اما خوشحالم که با خیلی ها نیستم acirc;euro;brvbar;acirc;euro;<br /> <br /> اونوقت ما تا ۱۰سالگی برا هلیکوپتر بای بای میکردیم که چراغ بزنه واسمون !<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> <br /> <br /> حساب کنید قیافه دخترای دوران حافظ و سعدی چه جوری بوده<br /> <br /> که خال کنج لب یار آپشن محسوب می شده!<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> رسم رفاقـــــــــــت اینه که<br /> <br /> با رفیـــــق پیرشــــــــــــى<br /> <br /> نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیرشـــــــــــــى<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> به یکی میگن برو خبر مرگ پدر همسایه رو بده<br /> <br /> طرف میره در میزنه میگه بابات خونه است<br /> <br /> پسر مرده میگه نه شب می یاد.<br /> <br /> طرفم میگه حالا بشین تا بیاد!:)))<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> <br /> ظالم باشی بهت میگن حیوون! مظلوم باشی میگن حیوونی <br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> داداش دوستم رفته مسافرت ماشینشو یه هفته داده دست دوستم باشه<br /> <br /> اونوقت داداش من وقتی می ره بیرون شلوارکشو قایم می کنه که نکنه من بپوشمش!<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> اعتراف میکنم زمان مدرسه دبیرم بهم گفت:<br /> <br /> از کلاس برو بیرون، تو با کارات به ساحت مقدس کلاس توهین میکنی.<br /> <br /> منم هرهرهر خندیدم و با اعتماد به نفس گفتم: شما انقدر بی سوادی به ساعت میگی ساحت :دی<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> <br /> الان تو اخبار میگه ۳۴۰۰۰ نفر تو امریکا خودشون نمیدونن ایدز دارن :|<br /> <br /> یارو خودش نمیدونه تو از کجا میدونی؟ :|<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> بابام : میخوام این ترم معدلت ۱۸ بشه !<br /> <br /> من : باشه ! من این ترم معدلم ۲۰ میشه !<br /> <br /> بابام : شوخی میکنیacirc;euro;brvbar; !؟<br /> <br /> من : خودت سر شوخی رو باز کردی<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> سعی کنین خودتون باشین و اگه اینی که الان هستین خودتونه ، سعی کنین خودتون نباشین !<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> بیخودی صدای گاو درنیار!<br /> <br /> من و تو خیلی وقته دیگه acirc;euro;oelig;ماacirc;euro; نیستیم..<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> طرف می ره خواستگاری واسه پسرش. پدر عروس می گه:<br /> <br /> آقازاده دانشگام میرن؟ طرف می گه: مسافر گیرش بیاد چرا که نه!<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> <br /> به هر حال بررسی که می کنم می بینم تنها کسی که به من نخ داد، قرقره بود<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> یعنی با این شانسی که من دارم اگه دختر به دنیا میومدم<br /> <br /> تو جهل عربستانی ها به دنیا میومدم زنده به گورم میکردن.. :|<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> من اگه دیرتر از اون ساعتى که میخوام بیدار بشم اعصابم خورد میشه دوباره میگیرم میخوابم<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> یکی فانتزی های فرهنگیم اینه که دوست دارم یه فیلم بسازم<br /> <br /> که توش کاپیتان با صدایى آروم و به غایت مودبانه به ملواناش میگه لطفا لنگرها رو بکشید<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> رسیدم توی کوچه مون ، دیدم یه خانومی داره ماشینش رو بین دوتا ماشین دیگه پارک می کنهacirc;euro;brvbar;.<br /> <br /> جای پارک خیلی کم بود و بنده خدا حسابی کلافه شده بودacirc;euro;brvbar;.<br /> <br /> وایستادم و فرمون دادم بهش ، Acirc;<< بیابیاااا، خب!حالا فرمون رو کامل برگردون!خوبه خوبه، خاموش کن.Acirc;>><br /> <br /> بعدش هم بدون اینکه منتظر تشکر خانومه بشم راه افتادم برم<br /> <br /> که دیدم خانومه صدا کرد و گفت دستت درد نکنه ، زحمت کشیدی!!!!<br /> <br /> گفتم خواهش می کنم ، کاری نکردمacirc;euro;brvbar;<br /> <br /> گفت : دانشمند! من داشتم از پارک در می اومدمacirc;euro;brvbar;<br /> <br /> ازین سوتی های ضایع ندیم جلو خانومااا صلواااات :))<br /> </p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=486تیلور سویفتhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=485<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_4139"><img src="http://s2.picofile.com/file/7824558060/10.jpg" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_4138" alt="" /></a></p><p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> <img src="http://s1.picofile.com/file/7824556341/6.jpg" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_4148" alt="" /><br /> <br /> <img src="http://s2.picofile.com/file/7824556876/8.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img src="http://s3.picofile.com/file/7824557739/9.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img src="http://s2.picofile.com/file/7824558060/10.jpg" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_4138" alt="" /><br /> <br /> <br /> <img src="http://s3.picofile.com/file/7824555157/1.jpg" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_4189" alt="" /><br /> <br /> <img src="http://s1.picofile.com/file/7824555371/2.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img src="http://s2.picofile.com/file/7824555913/4.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img src="http://s4.picofile.com/file/7824556020/5.jpg" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_4153" alt="" /> <br /> <br /> </a></p> <div id="yui_3_7_2_1_1341031013439_4120"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="717" height="676" src="http://s1.picofile.com/file/7824558709/13.jpg" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_4118" alt="" /></a></div> <div><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://s1.picofile.com/file/7824558816/14.jpg" alt="" /></a></div> <div><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://s3.picofile.com/file/7824558923/15.jpg" alt="" /></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341031013439_4121"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341031013439_4124" style="BACKGROUND-COLOR: transparent; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 13px"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="717" height="538" src="http://s2.picofile.com/file/7824558167/11.jpg" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_4122" alt="" /></a></div> <a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> <br /> </a> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=485طنـزینه های ایـرانـی! | فقـط در ایرانhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=484<p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/13.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p><p align="center" style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #000080; FONT-SIZE: large"><img src="http://upload.iranvij.ir/image_mordad91/77367091932099452222.gif" alt="" /></span></a></p> <p align="center" style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: small"><span style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/1.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></span></span></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><span style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/2.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></span></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/3.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/4.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /><br /> <span style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><br /> <img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/5.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></span></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/6.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p align="center" style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: small"><span style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/7.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></span></span></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/8.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <div align="center" style="TEXT-ALIGN: center"> <table width="630" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" id="table1"> <tbody> <tr> <td><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p align="center" style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: small"><br /> </span></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/10.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/11.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/12.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/14.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/15.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/16.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/17.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/18.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/19.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/20.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/21.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/22.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/23.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/24.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/25.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/26.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/27.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/28.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/29.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/30.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/Funiran/31.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #000080; FONT-SIZE: large"><br /> </span></a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=484ترول (13)http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=483<p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/2.jpg" /></a></p><p align="center" style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: small"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/1.jpg" /></span></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/2.jpg" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/3.jpg" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/4.jpg" /><br /> <br /> <img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/5.jpg" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/6.jpg" /></a></p> <p align="center" style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: small"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/7.jpg" /></span></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/8.jpg" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/9.jpg" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/10.jpg" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/11.jpg" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/12.jpg" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/13.jpg" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/14.jpg" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/15.jpg" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/16.jpg" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/17.jpg" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/18.jpg" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/19.jpg" /></a></p> <div align="center" style="TEXT-ALIGN: center"> <table width="630" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" id="table1"> <tbody> <tr> <td><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p align="center" style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: small"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/20.jpg" /></span></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/21.jpg" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/22.jpg" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/23.jpg" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/24.jpg" /></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/02/TrollS/25.jpg" /></a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=483نمایش احساس با عکس (5)http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=482<div align="center" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2577"><br /> <b id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2576"><font face="Tahoma" color="black" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2575" style="FONT-SIZE: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2574" style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><font color="#000080" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2573"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/1.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2572" /></font></a></font></b><br /> </div> <div align="right" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2545" dir="rtl"><b><br /> من دارم سعی میکنم ، همرنگ ِ جمــاعت شوم !<br /> امّـا<br /> میشود کمکم کنید !؟<br /> آی جمـــاعت ! شما دقیقــا" چه رنگـی هستید !<br /> </b></div> <div align="center" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2568"><b id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2567"><img width="450" height="15" border="0" src="http://adlet.ir/lines/1.gif" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2566" alt="" /><br /> </b></div><div id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2548" style="TEXT-ALIGN: center; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 16px/1.22em 'times new roman', 'new york', times, serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px"><img src="http://8pic.ir/images/32142362547015500129.png" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2748" alt="" /> <div id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2547"><b><br /> </b><b id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2567"><br /> <font face="Tahoma" color="black" style="FONT-SIZE: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><font color="#000080"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/2.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></font></a></font> </b><font size="2" face="Tahoma" color="black" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2546"> <div align="right" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2569" dir="rtl"><b>rdquo; دل rdquo;<br /> اتفاقی ترین اشتباه دنیاستــــــ !<br /> <br /> بسته میشود آنــــــجا که نباید ؛<br /> کنــ ــده میشود از جایی که نبــاید . . .<br /> </b></div> <div align="center" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2662"><b><img width="450" height="15" border="0" src="http://adlet.ir/lines/1.gif" alt="" /><br /> <br /> <font face="Tahoma" color="black" style="FONT-SIZE: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><font color="#000080"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/3.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></font></a></font> </b></div> <div align="right" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2663" dir="rtl"><b>ساده بگویم....<br /> نگاه....<br /> زاده ی علاقه است<br /> <br /> اگر دوچشم روشن عشق به تو نگاه کند...<br /> دیگر تو از آن خود نیستی...<br /> </b></div> <div align="center" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2664"><b><img width="450" height="15" border="0" src="http://adlet.ir/lines/1.gif" alt="" /><br /> <br /> <font face="Tahoma" color="black" style="FONT-SIZE: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><font color="#000080"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/4.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></font></a></font> </b></div> <div align="right" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2665" dir="rtl"><b>از ترس فاسد شدن دلت را حراج نکن!<br /> خشک کردن هنوز هم جواب میدهد ...</b></div> <div align="center" dir="rtl"><b><img width="450" height="15" border="0" src="http://adlet.ir/lines/1.gif" alt="" /></b></div> <div align="center"><b><font face="Tahoma" color="black" style="FONT-SIZE: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><font color="#000080"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/5.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></font></a></font> </b></div> <div align="right" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2666" dir="rtl"><b>گاهی دلم میخواهد بگذارم بروم بی هرچه آشنا<br /> گوشه ی دوری گمنام<br /> حوالی جایی بی اسم<br /> گاهی واقعا خیال میکنم روی دست خداوند مانده ام<br /> خسته اش کرده ام.<br /> <br /> سید علی صالحی</b></div> <div align="center"><b><img width="450" height="15" border="0" src="http://adlet.ir/lines/1.gif" alt="" /></b></div> <div align="center" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2667"><b><font face="Tahoma" color="black" style="FONT-SIZE: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><font color="#000080"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/6.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></font></a></font></b></div> <div align="right" dir="rtl"><b>کوچک که بودم تمام دنیا در دست های پدرم بود ...<br /> </b></div> <div align="center"><b><img width="450" height="15" border="0" src="http://adlet.ir/lines/1.gif" alt="" /></b></div> <div align="right" dir="rtl"><b><font face="Tahoma" color="black" style="FONT-SIZE: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><font color="#000080"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/7.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></font></a></font></b></div> <div align="right" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2670" dir="rtl"><b>دلم برای خودم تنگ میشود <br /> آری<br /> <br /> همیشه بی خبر از حال خویشتن بودم<br /> غریب بودم و گشتم غریب تر اما:<br /> دلم خوش است که در غربت وطن بودم<br /> <br /> محمدعلی بهمنی</b></div> <div align="center" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2671"><b><img width="450" height="15" border="0" src="http://adlet.ir/lines/1.gif" alt="" /><br /> <br /> <font face="Tahoma" color="black" style="FONT-SIZE: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><font color="#000080"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/8.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></font></a></font> </b></div> <div align="right" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2672" dir="rtl"><b>بـَعضـی از آدمـا عـیـن بـارون مـی مـونـنـد<br /> اولش کـه میان بهت طراوت میدن شادی میدن ...<br /> ولی آخرش ...<br /> زندگیتو با گِل و شل یکی میکنن ...<br /> مراقب آدمای بارون صفت باشید ...<br /> تو نباید خاکی باشی که آخرش گِل بشی ... !!!</b></div> <div align="center" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2673"><b><img width="450" height="15" border="0" src="http://adlet.ir/lines/1.gif" alt="" /><br /> <br /> <font face="Tahoma" color="black" style="FONT-SIZE: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><font color="#000080"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/9.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></font></a></font> </b></div> <div align="right" dir="rtl"><b>مزرعه ای که حتی یک گندمش هم سهم من نمی شود،<br /> چه فرقی می کند با سگ پاسبانی شود یا با مترسک . . .<br /> </b></div> <div align="center" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2674" dir="rtl"><b id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2677"><img width="450" height="15" border="0" src="http://adlet.ir/lines/1.gif" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2676" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <font face="Tahoma" color="black" style="FONT-SIZE: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><font color="#000080"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/10.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></font></a></font> </b></div> <div align="right" dir="rtl"><b>لبخنـــــد، راه کــــم خــرجـــی برای تغيــــــر چهـــره اســت...</b></div> <div align="center" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2675"><b><img width="450" height="15" border="0" src="http://adlet.ir/lines/1.gif" alt="" /><br /> <br /> <font face="Tahoma" color="black" style="FONT-SIZE: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><font color="#000080"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/11.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></font></a></font> </b></div> <div align="right" dir="rtl"><b>مهلت بده<br /> میروم ...<br /> فقط پایت را بردار تا غرورم را جمع کنم....!</b></div> <div align="center"><b><img width="450" height="15" border="0" src="http://adlet.ir/lines/1.gif" alt="" /><br /> <br /> <font face="Tahoma" color="black" style="FONT-SIZE: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><font color="#000080"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/12.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></font></a></font> </b></div> <div align="right" dir="rtl"><b>با خدا باید بنشینیم دو تایی<br /> دور میزی ترجیحا گرد<br /> متقاعدش کنم که تنهایی چقدر درد بزرگی ست<br /> تا لبخند بزرگی شاید<br /> بر صورتِ گرد ِ زمین نقاشی کند<br /> </b></div> <div align="center"><b><img width="450" height="15" border="0" src="http://adlet.ir/lines/1.gif" alt="" /><br /> <br /> <font face="Tahoma" color="black" style="FONT-SIZE: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><font color="#000080"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/13.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></font></a></font> </b></div> <div align="right" dir="rtl"><b>من نمک پرورده ی زخم های از آشنا خورده<br /> آنقدر با خرابی این گریه ساخته ام<br /> که هر کنج این خانه<br /> از دست دیده ام ، دریاست<br /> <br /> سید علی صالحی<br /> </b></div> <div align="center"><b><img width="450" height="15" border="0" src="http://adlet.ir/lines/1.gif" alt="" /><br /> <br /> <font face="Tahoma" color="black" style="FONT-SIZE: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><font color="#000080"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/14.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></font></a></font> </b></div> <div align="right" dir="rtl"><b>ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﺭﻓﺘﯽ ؟<br /> <br /> ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺮﻭ ﻗﺎﻃﯽ ﺁﺩﻣﺎ ﻧﺸﯽ !</b></div> <div align="center"><b><img width="450" height="15" border="0" src="http://adlet.ir/lines/1.gif" alt="" /><br /> <br /> <font face="Tahoma" color="black" style="FONT-SIZE: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><font color="#000080"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/15.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></font></a></font> </b></div> <div align="right" dir="rtl"><b>زندگي با همه وسعت خويش<br /> محفل ساكت غم خوردن نيست<br /> حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نيست<br /> اضطراب و هوس ديدن و ناديدن نيست<br /> زندگي خوردن و خوابيدن نيست<br /> زندگي جنبش جاري شدن است<br /> زندگي کوشش و راهي شدن است<br /> از تماشاگه آغاز حيات<br /> تا به جايي كه خدا مي داند.<br /> زندگي چون گل سرخي است<br /> پر از خار و پر از برگ و پر از عطر لطيف،<br /> يادمان باشد اگر گل چيديم،<br /> عطر و برگ و گل و خار،<br /> همه همسايه ديوار به ديوار همند</b></div> <div align="center"><b><img width="450" height="15" border="0" src="http://adlet.ir/lines/1.gif" alt="" /><br /> <br /> <font face="Tahoma" color="black" style="FONT-SIZE: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><font color="#000080"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/16.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" /></font></a></font> </b></div> <div align="right" dir="rtl"><b>باران که می بارد<br /> تمام کوچه های شهر<br /> پر از فریاد من است<br /> که می گویم<br /> من تنها نیستم<br /> تنها ، منتظرم<br /> تنها .<br /> <br /> کیکاووس یاکیده<br /> </b></div> <div align="center" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2691"><b id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2690"><img width="450" height="15" border="0" src="http://adlet.ir/lines/1.gif" alt="" /><br /> <br /> <font face="Tahoma" color="black" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2689" style="FONT-SIZE: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2688" style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><font color="#000080" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2687"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/17.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2686" /></font></a></font> </b></div> <div align="right" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2692" dir="rtl"><b>مَرا غمت <br /> تو را، كه دُورهِ كرده است؟<br /> <br /> مzwj;ژگان عباسلو</b></div> <div align="center" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2698"><b id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2697"><img width="450" height="15" border="0" src="http://adlet.ir/lines/1.gif" alt="" /><br /> <br /> <font face="Tahoma" color="black" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2696" style="FONT-SIZE: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2695" style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><font color="#000080" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2694"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/18.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2693" /></font></a></font> </b></div> <div align="right" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2699" dir="rtl"><b>گنجشکانی که رد تو را دیروز<br /> درخت به درخت<br /> و خیابان به خیابان<br /> دنبال کرده اند<br /> خدا می داند چه دیده اند<br /> که جیک شان دیگر در نمی آید<br /> <br /> عباس صفاری<br /> </b></div> <div align="center" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2705"><b id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2704"><img width="450" height="15" border="0" src="http://adlet.ir/lines/1.gif" alt="" /><br /> <br /> <font face="Tahoma" color="black" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2703" style="FONT-SIZE: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2702" style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><font color="#000080" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2701"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/19.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2700" /></font></a></font> </b></div> <div align="right" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2706" dir="rtl"><b>تو دنیایت پر از ldquo;منrdquo; هاست !<br /> <br /> من دنیایم در ldquo;توrdquo; خلاصه می شود !<br /> <br /> و بعد اسم ِ هردویمان را<br /> <br /> rdquo; عاشق ldquo;<br /> <br /> می گذارند ...!<br /> </b><br /> </div> <div align="center" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2711"><img width="450" height="15" border="0" src="http://adlet.ir/lines/1.gif" alt="" /><br /> <br /> <font face="Tahoma" color="black" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2710" style="FONT-SIZE: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="گروه اینترنتی ایران ســـان | www.IranSun.net" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2709" style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none"><font color="#000080" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2708"><img border="0" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/20.jpg" alt="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2707" /></font></a></font></div> <div align="right" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2712" dir="rtl"><b id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2720">کل دنیا هم بگویند دوستم دارند ...<br /> <br /> فایده ندارد !<br /> اما ...<br /> دوستت دارم های " تــــو "<br /> چه غوغایی می کند ...<br /> روحم را تازه می کند !</b></div> </font></div> <div id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2722"><img src="http://8pic.ir/images/32142362547015500129.png" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2721" alt="" /></div> </div> <div id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2719" style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif"> <div id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2718" style="TEXT-ALIGN: center; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 16px/1.22em 'times new roman', 'new york', times, serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px"> <div align="center" id="yui_3_7_2_1_1341031013439_2717" style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: small Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px"></div> </div> </div>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=482عکس های داغ از 20kelly brook +http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=481<p>ادامه مطلب</p><p></p> <div id="yui_3_7_2_1_1340259246343_3101"><a id="yui_3_7_2_1_1340259246343_3122" rel="nofollow"><span id="yui_3_7_2_1_1340259246343_3121" style="line-height: 1.22em"><img id="yui_3_7_2_1_1340259246343_3120" title="آپلود عکس" border="0" alt="آپلود عکس" src="http://8pic.ir/images/47144173982248258619.jpg" /><img id="yui_3_7_2_1_1340259246343_3123" title="آپلود عکس" border="0" alt="آپلود عکس" src="http://8pic.ir/images/12425702793175224159.jpg" /><img id="yui_3_7_2_1_1340259246343_3161" title="آپلود عکس" border="0" alt="آپلود عکس" src="http://8pic.ir/images/45428306218757169372.jpg" /><img id="yui_3_7_2_1_1340259246343_3125" title="آپلود عکس" border="0" alt="آپلود عکس" src="http://8pic.ir/images/63321351107384126620.jpg" /><img id="yui_3_7_2_1_1340259246343_3124" title="آپلود عکس" border="0" alt="آپلود عکس" src="http://8pic.ir/images/33421281873200517951.jpg" /><img id="yui_3_7_2_1_1340259246343_3126" title="آپلود عکس" border="0" alt="آپلود عکس" src="http://8pic.ir/images/93999150983181253141.jpg" /></span><u><font color="#2862c5"></font></u></a></div>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=481عکس دختران خالکوبی شده (3)http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=480<p><img id="yui_3_7_2_1_1340259246343_2699" title="آپلود عکس" border="0" alt="آپلود عکس" src="http://8pic.ir/images/34357718071208291234.jpg" /></p><p><a rel="nofollow"><br /> </a></p> <div id="yui_3_7_2_1_1340259246343_2702"><span id="yui_3_7_2_1_1340259246343_2701" style="line-height: 1.22em"><a id="yui_3_7_2_1_1340259246343_2700" rel="nofollow"><img id="yui_3_7_2_1_1340259246343_2703" title="آپلود عکس" border="0" alt="آپلود عکس" src="http://8pic.ir/images/21213463364892867525.jpg" /><img id="yui_3_7_2_1_1340259246343_2699" title="آپلود عکس" border="0" alt="آپلود عکس" src="http://8pic.ir/images/34357718071208291234.jpg" /><img title="آپلود عکس" border="0" alt="آپلود عکس" src="http://8pic.ir/images/85204678888720095386.jpg" /><img title="آپلود عکس" border="0" alt="آپلود عکس" src="http://8pic.ir/images/07515353548458661668.jpg" /><span style="line-height: 1.22em"><img title="آپلود عکس" border="0" alt="آپلود عکس" src="http://8pic.ir/images/42251519701496805424.jpg" /></span></a></span><a id="yui_3_7_2_1_1340259246343_2751" rel="nofollow" target="_blank" style="line-height: 1.22em; background-color: transparent; font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif" href="http://8pic.ir/"><img id="yui_3_7_2_1_1340259246343_2750" title="آپلود عکس" border="0" alt="آپلود عکس" src="http://8pic.ir/images/48825362058638366288.jpg" /></a></div>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=480عکس های داغ +18http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=479<p>ادامه مطلب</p><p><br /> </p> <div id="yui_3_7_2_1_1340259246343_1693"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img id="yui_3_7_2_1_1340259246343_1691" border="0" alt="اسیا اپلود" src="http://asiaupload.com/server2/rxiz9ndt693j396cgy3m.jpg" /></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1340259246343_1798" style="background-color: transparent; font-style: normal; font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; color: rgb(0,0,255); font-size: 16px"><span style="line-height: 1.22em"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img border="0" alt="اسیا اپلود" src="http://asiaupload.com/server2/aul31f2elf1xui7r3j.jpg" /></a></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1340259246343_1799" style="background-color: transparent; font-style: normal; font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; color: rgb(0,0,255); font-size: 16px"><span style="line-height: 1.22em"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><img border="0" alt="اسیا اپلود" src="http://asiaupload.com/server2/z16cem43q7qfhwz3upwp.jpg" /><img border="0" alt="اسیا اپلود" src="http://asiaupload.com/server2/m1bmlhqja0vyoaj9fb6.jpg" /><img border="0" alt="اسیا اپلود" src="http://asiaupload.com/server2/wqo91ztcd1vvwcr9kv7c.jpg" /></a></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1340259246343_1800" style="background-color: transparent; font-style: normal; font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; color: rgb(0,0,255); font-size: 16px"><a href="http://nazbala.loxblog.com/"><span id="yui_3_7_2_1_1340259246343_1807" style="line-height: 1.22em"><img id="yui_3_7_2_1_1340259246343_1806" border="0" alt="اسیا اپلود" src="http://asiaupload.com/server2/le2slz3aa1wqnq616flw.jpg" /></span><font color="#2862c5"></font></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1340259246343_1805"></div>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=479وسایل پسرا قبل و بعد از امتحانhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=478<p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://upload7.ir/images/30338389519184983232.png" alt="" style="width: 595px; height: 721px;" /></a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=478تست هوش IQhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=477<table width="790" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5614" style="width: 790px;"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5613"> <tr id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5625"> <td bgcolor="#e9e0bb" background="http://khorshidgroup.org/wp-content/uploads/2013/01/paperup1.png" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5624" style="text-align: right; border-left: 4px solid rgb(171, 157, 99); width: 790px; background-repeat: no-repeat; font-family: Arial,Tahoma; direction: rtl; height: 88px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 22px; font-weight: bold; border-right: 4px solid rgb(171, 157, 99);"> <table id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5623" style="height: 71px;"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5622"> <tr id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5621"> <td width="550" valign="bottom" height="40" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5620" style="text-align: center; font-family: Arial,Tahoma; height: 40px; color: rgb(22, 56, 124); font-size: 22px; font-weight: bold;">تست هوش IQ</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5634"> <td bgcolor="#e9e0bb" background="http://khorshidgroup.org/wp-content/uploads/2013/01/papermain.png" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5633" style="border-left: 4px solid rgb(171, 157, 99); width: 782px; background-repeat: repeat-y; height: 409px; border-right: 4px solid rgb(171, 157, 99);"> <table width="775" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5632" style="padding: 11px; width: 775px;"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5631"> <tr id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5630"> <td id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5629" dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 23px; padding-left: 8px; padding-right: 3px; font-family: tahoma; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); height: 406px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 13px;"> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5628" style="text-align: center;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5627" style="text-decoration: none;"><img width="360" height="480" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/06/iq.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5626" /></a><br /> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <br /><table width="790" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5614" style="width: 790px;"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5613"> <tr id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5625"> <td bgcolor="#e9e0bb" background="http://khorshidgroup.org/wp-content/uploads/2013/01/paperup1.png" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5624" style="text-align: right; border-left: 4px solid rgb(171, 157, 99); width: 790px; background-repeat: no-repeat; font-family: Arial,Tahoma; direction: rtl; height: 88px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 22px; font-weight: bold; border-right: 4px solid rgb(171, 157, 99);"> <table id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5623" style="height: 71px; width: 560px;"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5622"> <tr id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5621"> <td width="550" valign="bottom" height="40" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5620" style="text-align: center; font-family: Arial,Tahoma; height: 40px; color: rgb(22, 56, 124); font-size: 22px; font-weight: bold;">تست هوش IQ</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5634"> <td bgcolor="#e9e0bb" background="http://khorshidgroup.org/wp-content/uploads/2013/01/papermain.png" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5633" style="border-left: 4px solid rgb(171, 157, 99); width: 782px; background-repeat: repeat-y; height: 409px; border-right: 4px solid rgb(171, 157, 99);"> <table width="775" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5632" style="padding: 11px; width: 775px;"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5631"> <tr id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5630"> <td id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5629" dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 23px; padding-left: 8px; padding-right: 3px; font-family: tahoma; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); height: 406px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 13px;"> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5628" style="text-align: center;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5627" style="text-decoration: none;"><img width="360" height="480" src="http://khorshidgroup.org/image/wp-content/uploads/2013/06/iq.jpg" alt="گروه اینترنتی خورشید" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5626" /></a><br /> </div> <b id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5648">تستی که در زیر مشاهده می کنید، شاید در عین حال که ساده ترین، بلکه تعیین کننده ترین تست برای سنجش آی كیو باشد.<br /> برای انجام این تست باید پس از خواندن هر سئوال در عرض فقط 5 ثانیه به آن جواب درست را بدهید و در نزد خودتان یادداشت کنید.<br /> در پایان تعداد پاسخ های درست شما ضرب در 10 میشود و میزان آی كیو شما را نشان میدهد.</b><br /> <span id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5636" style="color: rgb(0, 0, 102);"><b id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5635"><br /> 1. بعضی از ماهها 30 روز دارند بعضی 31 روز چند ماه 29 روز دارد؟<br /> <br /> 2. اگر دكتر به شما 3 قرص بدهد و بگوید هر نیم ساعت 1 قرص بخور چقدر طول میكشد تا تمام قرصها خورده شود؟<br /> <br /> 3. من ساعت 8 شب به رختخواب رفتم و ساعتم را كوك كردم كه 9 صبح زنگ بزند وقتی با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم چند ساعت خوابیده بودم؟<br /> <br /> 4. عدد 30 را به نیم تقسیم كنید و عدد 10 را به حاصل آن اضافه كنید چه عددی به دست می آید؟<br /> <br /> 5. مزرعه داری 17 گوسفند زنده داشت تمام گوسفند هایش به جز 9 تا مردند چند گوسفند زنده برایش باقی مانده است؟<br /> <br /> 6. اگر تنها یك كبریت داشته باشید و وارد یك اتاق سرد و تاریك شوید كه در آن یك بخاری نفتی یك چراغ نفتی و یك شمع باشد اول كدامیك را روشن میكنید؟<br /> <br /> 7. فردی خانه ای ساخته كه هر چهار دیوار آن به سمت جنوب پنجره دارد خرسی بزرگ به این خانه نزدیك میشود این خرس چه رنگی است؟<br /> <br /> 8. اگر 2 سیب از 3 سیب بردارین چند سیب دارید؟<br /> <br /> 9. حضرت موسی از هر حیوان چند تا با خود به كشتی برد؟<br /> <br /> 10. اگر اتوبوسی را با 43 مسافر از مشهد به سمت تهران برانید و در نیشابور 5 مسافر را پیاده كنید و 7 مسافر جدید را سوار كنید و در دامغان 8 مسافر پیاده و 4 نفر را سوار كنید و سرانجام بعد از 14 ساعت به تهران برسید حالا نام راننده اتوبوس چیست؟<br /> </b></span><br /> <br /> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5641" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><b>...<br /> <br /> ..<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .</b></span></div> <br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 102, 0);"><b>و حالا پاسخ تست ها : </b></span><br /> <br /> <span id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5645" style="color: rgb(255, 0, 0);"><b id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5644">برای اینکه قبل از شروع تست، پاسخ ها شما را گمراه نکنند آنها را غیرقابل مشاهده کردیم. پس چنانچه به سوالات جواب دادید و الان آمادگی دارید برای مشاهده پاسخ تست ها کافیست پس از این متن با موس قسمت سفید را سلکت کنید !</b></span><br /> <br /> <b id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5643"><span id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5642" style="color: rgb(255, 255, 255);"><br /> 1. تمام ماهها حداقل 29 روز را دارند.<br /> <br /> 2. یك ساعت (شما یك قرص را در ساعت 1 و دیگری را در ساعت 1/5 و بعدی را در ساعت 2 می خورید).<br /> <br /> 3. فقط یك ساعت. ساعت كوكی نمیتواند شب و روز را تشخیص دهد پس به اولین ساعت 9 كه برسد زنگ میزند كه ساعت همان 9 شب است.<br /> <br /> 4. حاصل 70 است (تقسیم بر نیم معادل ضرب در 2 است).<br id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5653" /> <br /> 5. او 9 گوسفند خواهد داشت.<br /> <br /> 6. اول باید كبریت را روشن کرد.<br /> <br /> 7. سفید چون خانه ای كه هر چهار دیوارش رو به سمت جنوب پنجره داشته باشد باید در نوك قطب جنوب باشد.<br /> <br /> 8. همان 2 سیب.<br /> <br /> 9. هیچ (حضرت نوح بود نه حضرت موسی)<br /> <br /> 10. خوب خودتونید دیگه (نام خودتان)</span><br /> </b><br /> <span style="color: rgb(0, 51, 0);"><b><br /> <span style="color: rgb(0, 102, 0);">ارزیابی تست و سطح هوش بر اساس تعداد جواب های نادرست :</span></b></span><br /> <br /> <b id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5657"><span id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5656" style="color: rgb(255, 0, 0);">7 جواب نادرست و بیشتر : دانش آموز دبستان<br id="yui_3_7_2_1_1338850190333_5658" /> 6 جواب نادرست : دانش آموز دبیرستان<br /> 5 جواب نادرست : دانشجو<br /> 2 تا 4 جواب نادرست : استاد دانشگاه<br /> 1 جواب نادرست : آی کیو فوق العاده</span></b></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=477کاریکاتور های معنا دار و زیبا حتما ببینhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=475<div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3270" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="622" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms04.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3269" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div><div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3337"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3204" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="663" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms01.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3203" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3258" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3260" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="738" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms015.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3259" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3261" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3263" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="379" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms02.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3262" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3264" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3266" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="706" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms023.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3265" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3268" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="685" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms03.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3267" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3287" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3270" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="622" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms04.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3269" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3272" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="704" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms05.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3271" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3274" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="397" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms06.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3273" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3276" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="327" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms07.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3275" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3292" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3278" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="573" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms08.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3277" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3280" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="598" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms09.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3279" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3282" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="536" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms10.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3281" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3284" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="357" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms11.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3283" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3286" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="693" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms12.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3285" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3293" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3294" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="327" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms13.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3295" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="347" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms14.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3296" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="744" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms16.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3297" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3298" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="360" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms17.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3299" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="370" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms18.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3300" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="350" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms19.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3301" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="353" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms20.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3302" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="423" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms21.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3303" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="356" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms22.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3304" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="537" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms24.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3305" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="708" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms25.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3306" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="525" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms26.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3307" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="345" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms27.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3308" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="246" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms28.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3309" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3310" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="596" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms29.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3311" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="354" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms30.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3312" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="321" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms31.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3313" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="322" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms32.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3314" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="363" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms33.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="312" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms34.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="350" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms35.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3319" style="border: 0px none; padding: 0px; line-height: 22px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="500" height="326" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2013/06/caricator-radsms36.jpg" alt="کاریکاتور های جالب و جدید" title="کاریکاتور های جالب و جدید" class="yiv4267582456attachment-large yiv4267582456aligncenter" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3324" style="padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; display: inline; vertical-align: baseline;" /></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338850190333_3321"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=475عکس دختران خالکوبی شده (2)http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=474<p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://nazbala.persiangig.com/image/untitled.JPG" alt="" /></a></p><p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><a rel="nofollow" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_2777"><img border="0" src="http://asiaupload.com/server2/tvv6sn0i6epryud449jg.jpg" alt="اسیا اپلود" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_2837" /><img border="0" src="http://asiaupload.com/server2/v6cftvqg1xq41nmj888.jpg" alt="اسیا اپلود" /><img border="0" src="http://asiaupload.com/server2/3twzc2zi5oxru53xlym.jpg" alt="اسیا اپلود" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_2776" /><img border="0" src="http://asiaupload.com/server2/44rea30vm00omp1sdt.jpg" alt="اسیا اپلود" /><span id="yui_3_7_2_1_1338850190333_2832" style="line-height: 1.22em; font-size: inherit;"><img border="0" src="http://asiaupload.com/server2/ylsj3ouerj73wepxi1uf.jpg" alt="اسیا اپلود" id="yui_3_7_2_1_1338850190333_2831" /></span></a> </a><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=474فوتبالیست های مطرح و همسرانشانhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=473<p style="text-align: center;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان "><img border="0" src="http://portal.vatandownload.com/uploads/admin2/1392/03/13/8/20ea628241.jpg" alt="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان " title="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان " /></a></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;">Dirk Kuyt and Gertrude</p><p></p> <div class="body"> <p style="text-align: justify; direction: rtl;">بسیاری از ورزشکاران معروف مهمترین عامل در حفظ و تداوم قهرمانی و موفقیت را همسر و خانواده شان می دانند و بهترین لحظات زندگی خود را وقتی کنار آنها هستند بر می شمارند.</p> <p style="text-align: center;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان "><img border="0" src="http://portal.vatandownload.com/uploads/admin2/1392/03/13/8/fdf0a17fdc.jpg" alt="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان " title="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان " /></a></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;">Alessandro Del Piero and Sonia Amoruso</p> <br /> <p style="text-align: center;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان "><img border="0" src="http://portal.vatandownload.com/uploads/admin2/1392/03/13/8/1e0f8096f1.jpg" alt="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان " title="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان " /></a></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;">Peter crouch and Abbey Clancy</p> <p style="text-align: center;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان "><img border="0" src="http://portal.vatandownload.com/uploads/admin2/1392/03/13/8/d4c7f56f71.jpg" alt="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان " title="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان " /></a></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;">Zlatan Ibrahimovic and Helena Seger</p> <p style="text-align: center;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان "><img border="0" src="http://portal.vatandownload.com/uploads/admin2/1392/03/13/8/440aea63a9.jpg" alt="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان " title="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان " /></a></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;">Phillip Lahm and Claudia Schattenberg</p> <p style="text-align: center;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان "><img border="0" src="http://portal.vatandownload.com/uploads/admin2/1392/03/13/8/2caa9536b1.jpg" alt="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان " title="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان " /></a></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;">Sami Khedira and Lena Gercke</p> <p style="text-align: center;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان "><img border="0" src="http://portal.vatandownload.com/uploads/admin2/1392/03/13/8/ab0c272207.jpg" alt="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان " title="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان " /></a></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;">Carlos Tevez and Vanesa Mansillo</p> <p style="text-align: center;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان "><img border="0" src="http://portal.vatandownload.com/uploads/admin2/1392/03/13/8/c620bc4364.jpg" alt="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان " title="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان " /></a></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;">Miroslav Klose and Sylwia</p> <p style="text-align: center;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان "><img border="0" src="http://portal.vatandownload.com/uploads/admin2/1392/03/13/8/03424c9d89.jpg" alt="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان " title="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان " /></a></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;">Michael Ballack and Simone Lambe</p> <p style="text-align: center;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" title="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان "><img border="0" src="http://portal.vatandownload.com/uploads/admin2/1392/03/13/8/ddd065c3fb.jpg" alt="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان " title="تصاویر: فوتبالیست های مطرح و همسرانشان " /></a></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;">Frank Ribery and Wahiba</p> </div>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=473پــس ایــــــن چـــی؟! لطـــفا بخــوانیــد !http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=472<p><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6045"><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font size="4" face="Tahoma" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6044">آیا آرامش و لذت یک حمام گرم رو دارین و باز هم از زندگی مینالین؟</font><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6026"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/11.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/11.jpg" class="yiv1840949993decoded" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6025" style="width: 607px; height: 489px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font><font size="4" color="#800000">پس این چی؟!</font><font size="4" color="#ff0000"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6024"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/12.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/12.jpg" class="yiv1840949993decoded" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6023" style="width: 593px; height: 464px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font></b></font></font></p><p><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6079"><font size="4" face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8112">از کارتون توی یک اداره مدرن راضی نیستین؟</font><font size="4" face="Tahoma" color="#000080" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8112"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6061"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/01.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/01.jpg" class="yiv1840949993decoded" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6060" style="width: 598px; height: 956px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6018"><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font><font size="4" face="Tahoma" color="#800000" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6017">پس این چی؟!</font><font size="4" face="Tahoma" color="#ff0000"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6016"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/02.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/02.jpg" class="yiv1840949993decoded" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6015" style="width: 592px; height: 465px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> <br /> <br /> </font><font size="4" face="Tahoma">هنوز هم از گرسنگی مینالید؟</font><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6059"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/03.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/03.jpg" class="yiv1840949993decoded" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6058" style="width: 586px; height: 465px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font><font size="4" color="#800000">پس این چی؟!</font><font size="4" color="#ff0000"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6057"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/04.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/04.jpg" class="yiv1840949993decoded" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6056" style="width: 591px; height: 477px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> <br /> </font><font size="4" face="Tahoma"><br /> از خواب توی تخت خواب سفتتون خسته شدین؟</font><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6055"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/05.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/05.jpg" class="yiv1840949993decoded" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6054" style="width: 597px; height: 698px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font><font size="4" color="#800000">پس این چی؟!</font><font size="4" color="#ff0000"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6053"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/06.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/06.jpg" class="yiv1840949993decoded" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6052" style="width: 596px; height: 1022px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> <br /> </font><font size="4" face="Tahoma"><br /> هنوز قدر محبت و مراقبت های والدینتون رو نمیدونین؟</font><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6051"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/07.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/07.jpg" class="yiv1840949993decoded" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6050" style="width: 617px; height: 479px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font><font size="4" color="#800000">پس این چی؟!</font><font size="4" color="#ff0000"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6063"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/08.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/08.jpg" class="yiv1840949993decoded" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6062" style="width: 610px; height: 467px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#000080" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8135"><br /> <br /> <br /> </font><font size="4" face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8135">راحتی و آسایش باعث میشه وقت مطالعه خوابتون ببره؟</font><font size="4" face="Tahoma" color="#000080" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8135"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6049"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/09.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/09.jpg" class="yiv1840949993decoded" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6048" style="width: 619px; height: 394px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font><font size="4" color="#800000">پس این چی؟!</font><font size="4" color="#ff0000"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6047"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/10.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/10.jpg" class="yiv1840949993decoded" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6046" style="width: 619px; height: 379px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6045"><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font></b></font></font><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font size="4" face="Tahoma">هنوز هم از اینکه دستاتون وقتی ظرفای خودتون رو میشورین آسیب میبینه نگران</font><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"> </font><font size="4" face="Tahoma">هستین؟</font><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6028"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/13.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/13.jpg" class="yiv1840949993decoded" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6027" style="width: 591px; height: 586px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font><font size="4" color="#800000">پس دستای کوچیک این چی؟!</font><font size="4" color="#ff0000"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/14.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/14.jpg" class="yiv1840949993decoded" style="width: 615px; height: 467px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> <br /> <br /> </font><font size="4" face="Tahoma">Louis Vuitton کافی نیست؟ مارک های جدید تر میخواین؟</font><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6030"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/15.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/15.jpg" class="yiv1840949993decoded" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6029" style="width: 608px; height: 899px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font><font size="4" color="#800000">پس این چی؟!</font><font size="4" color="#ff0000"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6032"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/16.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/16.jpg" class="yiv1840949993decoded" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6031" style="width: 607px; height: 651px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> <br /> <br /> </font><font size="4" face="Tahoma">از بازی های تکراری خسته شدین؟</font><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6034"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/17.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/17.jpg" class="yiv1840949993decoded" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6033" style="width: 597px; height: 472px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font><font size="4" color="#800000">پس این چی؟!</font><font size="4" color="#ff0000"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/18.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/18.jpg" class="yiv1840949993decoded" style="width: 579px; height: 854px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> <br /> <br /> </font><font size="4" face="Tahoma">کار دیگه ای برای انجام دادن ندارین؟</font><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6036"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/19.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/19.jpg" class="yiv1840949993decoded" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6035" style="width: 596px; height: 467px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font><font size="4" color="#800000">پس این چی؟!</font><font size="4" color="#ff0000"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6038"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/20.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/20.jpg" class="yiv1840949993decoded" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6037" style="width: 599px; height: 495px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> <br /> </font><font size="4" face="Tahoma"><br /> با داشتن پاهایی سالم هنوزم مینالید؟</font><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6040"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/21.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/21.jpg" class="yiv1840949993decoded" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6039" style="width: 609px; height: 474px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font><font size="4" color="#800000">پس این چی؟!</font><font size="4" color="#ff0000"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 7pt;"><br /> </font></b></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6042"><img border="0" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/22.jpg" alt="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/What-About-Him/22.jpg" class="yiv1840949993decoded" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6041" style="width: 589px; height: 623px;" /></a><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8102"><font face="Tahoma" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8101"><b id="yui_3_7_2_1_1338762429733_6043"><font size="4" face="Tahoma" color="#000080"><br /> <br /> <br /> </font><font face="Tahoma" color="#800000" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8164" style="font-size: 16pt;"><span id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8163" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">همیشه به یاد داشته باش:</span></font><font face="Tahoma" color="#ff0000" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8164" style="font-size: 16pt;"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#000080" style="font-size: 8pt;"><br /> </font><font face="Tahoma" color="#0000ff" id="yiv1840949993yui_3_7_2_1_1370693917355_8162" style="font-size: 16pt;">درست زمانی که از وضعیت زندگیت شکایت میکنی، مردمانی هم هستند که<br /> برای داشتن زندگی مثل تو و بودن به جای تو حاضرند به هر کاری دست بزنند</font></b></font></font></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=472عکسهای جدید و کمیاب از هنرمندان ایرانیhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=470<p><font><b id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5401"><font size="4" color="black" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5400"><br /> </font></b></font><font><b id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5401"><font size="4" color="black" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5400"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://salijoon.info/"><img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599474rr.jpg" alt="" /></a><br /> <br /> </font></b></font><br /> <font><b id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5401"><font size="4" color="black" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5400">الناز شاکردوست<br /> </font></b></font></p><p id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5478" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><font></font></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5393" style="text-align: center;"><font><b id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5401"><font size="4" color="black" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5400"><img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599472gw.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5476" style="width: 579px; height: 661px;" alt="" /><br /> <br /> <br /> شبنم قلی خانی<br /> <br /> <br /> <a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599473um.jpg" alt="" /></a><br /> <br /> <br /> شقایق دهقان<br /> <br /> <br /> <br /> <a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599474rr.jpg" alt="" /></a><br /> <br /> <br /> <br /> الناز شاکردوست<br /> <br /> <br /> <a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599475jn.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5398" style="width: 585px; height: 567px;" alt="" /></a><br /> <br /> <br /> اناهیتا نعمتی<br /> <br /> <br /> <br /> <a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599476tr.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5402" style="width: 601px; height: 527px;" alt="" /></a><br /> <br /> <br /> الناز شاکردوست<br /> <br /> <br /> <br /> <a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599477bm.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5404" style="width: 593px; height: 504px;" alt="" /></a><br /> <br /> <br /> الهام حمیدی _ لادن طباطبایی _فلورا سام _داریوش ارجمند<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599481hx.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5406" style="width: 599px; height: 426px;" alt="" /></a><br /> <br /> <br /> سارا منجزی<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599484xk.jpg" alt="" /></a><br /> <br /> <br /> طناز طباطبایی<br /> <br /> <br /> <a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599493pj.jpg" alt="" /></a><br /> <br /> <br /> جدیدترین عکس نیوشا ضیغمی<br /> <br /> <br /> <br /> <a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599495qd.jpg" alt="" /></a><br /> <br /> لیلی رشیدی<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> عکسهای جدید عروس خانم<br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599511uf.jpg" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599512ct.jpg" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599513yf.jpg" style="width: 583px; height: 921px;" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599514hz.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5408" style="width: 592px; height: 481px;" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599515aj.jpg" style="width: 600px; height: 521px;" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </font></b><font face="Tahoma" color="#000000" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5414" style="font-size: 10pt;"> <h2 align="center" class="yiv4011840853posttitle yiv4011840853icon"><font size="4">عکسهای جدید از الناز شاکر دوست <br /> </font></h2> <div class="yiv4011840853content" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5413"> <div id="yiv4011840853post_message_4472875"><blockquote class="yiv4011840853postcontent yiv4011840853restore" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5412"><b id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5411"> <div align="center" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5410"><font size="4" color="black"><img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/eJioK.jpg" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/DciSo.jpg" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/ryAY.jpg" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/BfQuW.jpg" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/HNCdq.jpg" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/1I3hj.jpg" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/eSdfW.jpg" alt="" /></font></div> </b></blockquote></div> </div> </font> </font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5419" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><font><b id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5423"><font size="4" color="black" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5422"><br /> <br /> <br /> <br /> جدید ترین عکس های مهراوه شریفی نیا<br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599516og.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5420" style="width: 606px; height: 504px;" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599517cm.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5424" style="width: 605px; height: 504px;" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599518mu.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5426" style="width: 607px; height: 567px;" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599519uo.jpg" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599520ux.jpg" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599524rv.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5428" style="width: 599px; height: 648px;" alt="" /><br /> <br /> <br /> با مادربزرگ<br /> <br /> </font></b></font></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5430" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><font><b><font size="4" color="black"><br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599526dh.jpg" alt="" /><br /> <br /> <br /> آناهیتا نعمتی و دخترش</font></b></font></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5431" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><font></font></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><font></font></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5436" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><font><b id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5435"><font size="4" color="black" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5434"><img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14599902tq.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5432" style="width: 599px; height: 549px;" alt="" /><br /> <br /> باران و پدرش جهانگیر کوثری<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </font></b></font></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5437" style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><font><b id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5441"><font size="4" color="black" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5440"><br /> جدید ترین عکس های نیلوفر خوش خلق <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14600067hi.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5438" style="width: 607px; height: 964px;" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14600068fw.jpg" style="width: 603px; height: 964px;" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/14600069vf.jpg" style="width: 611px; height: 567px;" alt="" /><br /> <br /> <br /> </font></b></font></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><font></font></a></p> <p style="text-align: center;"><font><b><font size="4" color="black"><img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/ZXUjz.jpg" style="width: 602px; height: 659px;" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/YohwL.jpg" style="width: 626px; height: 664px;" alt="" /><br /> <br /> <br /> محسن تنابنده<br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/nXfqL.jpg" alt="" /><br /> <br /> <br /> رامبد جوان و حامد کمیلی<br /> <br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/giEGU.jpg" alt="" /><br /> <br /> <br /> بهرام رادان</font></b></font></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><font></font></a></p> <p style="text-align: center;"><font><b><font size="4" color="black"><img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/hubln.jpg" style="width: 618px; height: 503px;" alt="" /><br /> <br /> الناز شاکردوست و امین حیایی<br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/mP6Ks.jpg" style="width: 603px; height: 550px;" alt="" /><br /> <br /> <br /> الیکا عبدالرزاقی و محمد رضا هدایتی<br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/vZJ8w.jpg" alt="" /><br /> <br /> <br /> مریم کاویانی و سایر بازیگران سریال ویلای من<br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/5wxdo.jpg" alt="" /><br /> <br /> شقایق فراهانی و پسرش<br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/jwP4U.jpg" alt="" /><br /> <br /> <br /> پریناز ایزدیار<br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/dpIne.jpg" style="width: 599px; height: 550px;" alt="" /><br /> <br /> آرزو افشار<br /> </font></b></font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5442" style="text-align: center;"><font><b id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5446"><font size="4" color="black" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5445"><br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/fqDgs.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5443" alt="" /><br /> <br /> هنگامه قاضيانی و پسرش<br /> </font></b></font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5461" style="text-align: center;"><font><b id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5460"><font size="4" color="black" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5459"><img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/gzbAh.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5457" alt="" /><br /> <br /> فرهاد آییش و همسرش مائده طهماسبی</font></b></font></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><font></font></a></p> <p id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5462" style="text-align: center;"><font><b id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5466"><font size="4" color="black" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5465"><img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/FzJlf.jpg" alt="" /><br /> <br /> <br /> با مادر<br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/P5OZJ.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5463" style="width: 592px; height: 467px;" alt="" /><br /> <br /> <br /> حبیب و پسرش<br /> <br /> <br /> <img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/MzWwy.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5474" alt="" /><br /> <br /> <br /> لیلا بلوکات _ حامد حدادی</font></b></font></p> <p id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5467"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><font><br /> <br /> </font></a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=470زنده یاد ناصر حجازی در کنار پسر و عروسش و نوه اشhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=469<p><font><b id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5446"><font size="4" color="black" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5445"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5450"><img src="http://salijoon.us/mail92/920313/bzz/CoHFZ.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_5449" alt="" /></a><br /> <br /> <br /> <br /> </font></b></font></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=469عکسهای زیبای کیم کارداشیانhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=468<p><span class="yiv3714854493yui_3_7_2_31_1370036632888_56" id="yiv3714854493yui_3_7_2_30_1369894331617_73" style="font-family: tahoma,tahoma;"><span id="yiv3714854493yui_3_7_2_30_1369894331617_72"><b id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3689"><b><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3839"><img src="http://s2.picofile.com/file/7786100963/7.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3838" alt="" /></a></b></b></span></span></p><p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></p> <div id="yiv3714854493"> <div id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3691"> <div class="yiv3714854493yui_3_7_2_31_1370036632888_55" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3690" style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18pt;"> <div id="yiv3714854493yui_3_7_2_30_1369894331617_39"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><span class="yiv3714854493yui_3_7_2_31_1370036632888_56" id="yiv3714854493yui_3_7_2_30_1369894331617_73" style="font-family: tahoma,tahoma;"><span id="yiv3714854493yui_3_7_2_30_1369894331617_72"> <div id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3812" style="text-align: center; font-size: 11px;"><font face="Tahoma"><font size="4"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><br /> </span></font></font></div> <div id="yiv3714854493yui_3_7_2_30_1369894331617_71" dir="rtl" style="text-align: center;"><b id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3689"> <div id="yiv3714854493yui_3_7_2_30_1369894331617_69" style="text-align: center;"> <div class="yiv3714854493yui_3_7_2_31_1370036632888_77" id="yiv3714854493yui_3_7_2_30_1369894331617_68" style="line-height: 20px; font-family: tahoma; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7786099565/1.jpg" alt="" /><br /> <br /> <div id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3688"><img width="706" height="717" src="http://s1.picofile.com/file/7786099672/2.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3686" alt="" /></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3692"><img width="602" height="819" src="http://s2.picofile.com/file/7786099993/3.jpg" alt="" /></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3698"><img src="http://s2.picofile.com/file/7786100107/4.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3817" alt="" /> <br /> </div> <div> <div id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3698"><b><br /> </b></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3712"><b><img width="682" height="819" src="http://s2.picofile.com/file/7786100428/5.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3710" alt="" /></b></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3715"><b><img src="http://s1.picofile.com/file/7786100642/6.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3713" alt="" /></b></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3716"><b><img src="http://s2.picofile.com/file/7786100963/7.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3838" alt="" /> <br /> </b></div> </div> </div> </div> </b></div> </span></span></a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></p> <p></p> <div id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3716"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><b><br /> </b></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3731"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><b><img src="http://s2.picofile.com/file/7786101177/9.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3792" alt="" /></b></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3732"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><b><img src="http://s1.picofile.com/file/7786101391/8.jpg" alt="" /></b></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3733"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><b><img width="647" height="819" src="http://s1.picofile.com/file/7786101719/10.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3790" alt="" /></b></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3734"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><b><img src="http://s2.picofile.com/file/7786101826/11.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3854" alt="" /> <br id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3858" /> </b></a></div> <div> <div id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3748"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><b><img src="http://s1.picofile.com/file/7786102040/12.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3861" alt="" /></b></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3749"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><b><img src="http://s1.picofile.com/file/7786102147/13.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3865" alt="" /></b></a></div> <div><a href="http://nazbala.loxblog.com"><b><img src="http://s1.picofile.com/file/7786102361/14.jpg" alt="" /></b></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3750"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><b><img src="http://s2.picofile.com/file/7786102468/15.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3867" alt="" /></b></a></div> <div id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3751"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><b><img src="http://s2.picofile.com/file/7786102575/16.jpg" id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3869" alt="" /> <br /> </b></a> <div id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3751"> <div id="yui_3_7_2_1_1338762429733_3751"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><b><br /> </b></a></div> </div> <a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></div> </div> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=468عکسهایی از بازیگران که تا حالا ندیدیدhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=467<p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://xa.yimg.com/kq/groups/86856828/sn/181363912/name/j9766_123_2.jpg" alt="" style="margin-top: 30px; width: 605px; height: 542px;" /></a></p><p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://xa.yimg.com/kq/groups/86856828/sn/2045075202/name/pixnama_com_1b51aa77576a8c8b45dc1fffc76cb18e_w8kxpq7dk261lv6ys8b7.jpg" alt="pixnama_com_1b51aa77576a8c8b45dc1fffc76cb18e_w8kxpq7dk261lv6ys8b7" style="width: 597px; height: 347px;" /><img src="http://xa.yimg.com/kq/groups/86856828/sn/728143073/name/c3667_123_5.jpg" alt="" style="margin-top: 60px; width: 609px; height: 456px;" /><img src="http://xa.yimg.com/kq/groups/86856828/sn/59846494/name/mahnaz.jpg" alt="" style="margin-top: 0px; width: 576px; height: 480px;" /><br /> </a></p> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></p> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://xa.yimg.com/kq/groups/86856828/sn/240955764/name/1357932329.jpg" alt="" style="margin-top: 0px; width: 561px; height: 480px;" /></a></p> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://xa.yimg.com/kq/groups/86856828/sn/95233701/name/hd0qmotim7rmaell0dmk.jpg" alt="" style="margin-top: 1px; width: 559px; height: 478px;" /></a></p> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://xa.yimg.com/kq/groups/86856828/sn/744077056/name/%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%D8%A7+%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="" style="margin-top: 0px; width: 534px; height: 479px;" /></a></p> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://xa.yimg.com/kq/groups/86856828/sn/519964858/name/khatereh_hatami%282%29.jpg" alt="" style="margin-top: 36px; width: 573px; height: 487px;" /></a></p> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://xa.yimg.com/kq/groups/86856828/sn/776081930/name/i2383_123.jpg" alt="" style="margin-top: 32px; width: 569px; height: 547px;" /></a></p> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://xa.yimg.com/kq/groups/86856828/sn/181363912/name/j9766_123_2.jpg" alt="" style="margin-top: 30px; width: 575px; height: 504px;" /></a></p> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://xa.yimg.com/kq/groups/86856828/sn/1516958248/name/53r732ylfg2qm6j3e6.jpg" alt="" style="margin-top: 0px; width: 556px; height: 711px;" /></a></p> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://xa.yimg.com/kq/groups/86856828/sn/416423035/name/qafwsql9f26h9n8naln.jpg" alt="" style="margin-top: 60px; width: 567px; height: 425px;" /></a></p> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://xa.yimg.com/kq/groups/86856828/sn/1478025145/name/b961d3lzr9cnf0je.jpg" alt="" style="margin-top: 60px; width: 602px; height: 451px;" /></a></p> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://xa.yimg.com/kq/groups/86856828/sn/225498494/name/tn190jb31jw8ce550bou.jpg" alt="" style="margin-top: 110px; width: 541px; height: 385px;" /></a></p> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://xa.yimg.com/kq/groups/86856828/sn/67891088/name/2sq9ymr542dvqr8suk9t.jpg" alt="" style="margin-top: 80.5px; width: 595px; height: 396px;" /></a></p> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://xa.yimg.com/kq/groups/86856828/sn/313856975/name/221811_104621106354015_368751383_n.jpg" alt="" style="margin-top: 110.5px; width: 517px; height: 457px;" /></a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=467عکسهای جدید نانسی عجرمhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=466<p><a jquery18303131851603590117="12" rel="gallery_group" href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="550" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Tehranpic-4.jpg" alt="Tehranpic (4)" class="alignnone size-large wp-image-624" /></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="604" height="604" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Tehranpic-3.jpg" alt="Tehranpic (3)" class="alignnone size-full wp-image-623" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="550" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Tehranpic-4.jpg" alt="Tehranpic (4)" class="alignnone size-large wp-image-624" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="550" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Tehranpic-5.jpg" alt="Tehranpic (5)" class="alignnone size-large wp-image-625" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="550" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Tehranpic-7.jpg" alt="Tehranpic (7)" class="alignnone size-large wp-image-626" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="369" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Tehranpic-9.jpg" alt="Tehranpic (9)" class="alignnone size-large wp-image-627" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="424" height="603" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Tehranpic-10.jpg" alt="Tehranpic (10)" class="alignnone size-large wp-image-628" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="550" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Tehranpic-11.jpg" alt="Tehranpic (11)" class="alignnone size-large wp-image-629" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="550" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Tehranpic-12.jpg" alt="Tehranpic (12)" class="alignnone size-large wp-image-630" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="452" height="604" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Tehranpic-13.jpg" alt="Tehranpic (13)" class="alignnone size-large wp-image-631" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="452" height="603" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Tehranpic-15.jpg" alt="Tehranpic (15)" class="alignnone size-large wp-image-632" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="550" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Tehranpic-16.jpg" alt="Tehranpic (16)" class="alignnone size-large wp-image-633" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="550" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Tehranpic-21.jpg" alt="Tehranpic (21)" class="alignnone size-large wp-image-634" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="550" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Tehranpic-22.jpg" alt="Tehranpic (22)" class="alignnone size-large wp-image-635" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="550" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Tehranpic-23.jpg" alt="Tehranpic (23)" class="alignnone size-large wp-image-636" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="550" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Tehranpic-26.jpg" alt="Tehranpic (26)" class="alignnone size-large wp-image-637" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="460" height="600" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Tehranpic-27.jpg" alt="Tehranpic (27)" class="alignnone size-large wp-image-638" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="534" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Tehranpic-28.jpg" alt="Tehranpic (28)" class="alignnone size-large wp-image-639" /></a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=466عکسهای عاشقانهhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=465<p style="text-align: center;"><a jquery183024968831431619937="16" rel="gallery_group" href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="343" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/z009-1024x640.jpg" alt="z009" class="alignnone size-large wp-image-618" /></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="309" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/139-1024x576.jpg" alt="139" class="alignnone size-large wp-image-613" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="291" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Amazing-Creative-Wallpapers-WwW.IranDLCenter15.Co_.Cc-47-1024x542.jpg" alt="Amazing Creative Wallpapers [ WwW.IranDLCenter15.Co.Cc ]-47" class="alignnone size-large wp-image-614" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="343" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Desktop-Wallpaper-1900-1200-Pack-7-WwW.IranDLCenter5.In-5-1024x640.jpg" alt="Desktop Wallpaper 1900-1200 Pack 7 [ WwW.IranDLCenter5.In ] (5)" class="alignnone size-large wp-image-615" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="343" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/Desktop-Wallpaper-Pack-11WwW.IranDLCenter4-13-1024x640.jpg" alt="Desktop Wallpaper Pack 11[WwW.IranDLCenter4 (13)" class="alignnone size-large wp-image-616" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="309" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/w00040-1024x576.jpg" alt="w00040" class="alignnone size-large wp-image-617" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="343" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/z009-1024x640.jpg" alt="z009" class="alignnone size-large wp-image-618" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="343" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/z084-1024x640.jpg" alt="z084" class="alignnone size-large wp-image-619" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img width="550" height="343" src="http://showpictures.net/wp-content/uploads/2013/05/z085-1024x640.jpg" alt="Couple Splashing in the Sea" class="alignnone size-large wp-image-620" /></a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=465عــکاســی هنــرمنــدانه از منــاظــر زیبــای طبیــعتhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=464<p align="center" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2176"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e0_medium.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e0_medium.jpg" class="yiv9938324679decoded" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2174" style="width: 611px; height: 523px;" /></a></p><p></p> <div class="yiv9938324679msg-body yiv9938324679inner yiv9938324679undoreset" id="yiv9938324679yui_3_7_2_1_1369147547415_1932"> <div id="yiv9938324679"> <div id="yiv9938324679yui_3_7_2_1_1369147547415_1931" dir="ltr"> <div id="yiv9938324679yui_3_7_2_1_1369147547415_2218"> <div id="yiv9938324679yui_3_7_2_1_1369147547415_2217" dir="ltr"> <div id="yiv9938324679yui_3_7_2_1_1369147547415_2313" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl;"> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2179"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e1_medium.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e1_medium.jpg" class="yiv9938324679decoded" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2177" style="width: 612px; height: 524px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2182"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e2_medium.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e2_medium.jpg" class="yiv9938324679decoded" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2180" style="width: 609px; height: 524px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2185"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e3_medium.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e3_medium.jpg" class="yiv9938324679decoded" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2183" style="width: 612px; height: 524px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2192"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e4_medium.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e4_medium.jpg" class="yiv9938324679decoded" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2190" style="width: 606px; height: 524px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2195"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e5_medium.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e5_medium.jpg" class="yiv9938324679decoded" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2193" style="width: 605px; height: 524px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2198"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e6_medium.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e6_medium.jpg" class="yiv9938324679decoded" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2196" style="width: 609px; height: 524px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2201"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e7_medium.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e7_medium.jpg" class="yiv9938324679decoded" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2199" style="width: 595px; height: 700px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2204"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e8_medium.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e8_medium.jpg" class="yiv9938324679decoded" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2202" style="width: 604px; height: 463px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2207"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e9_medium.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e9_medium.jpg" class="yiv9938324679decoded" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2205" style="width: 616px; height: 461px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2210"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e9_medium.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9e9_medium.jpg" class="yiv9938324679decoded" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2208" style="width: 619px; height: 461px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2213"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9ea_medium.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9ea_medium.jpg" class="yiv9938324679decoded" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2211" style="width: 590px; height: 462px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2216"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9eb_medium.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9eb_medium.jpg" class="yiv9938324679decoded" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2214" style="width: 620px; height: 461px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2219"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9ec_medium.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9ec_medium.jpg" class="yiv9938324679decoded" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2217" style="width: 624px; height: 478px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2222"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9ed_medium.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9ed_medium.jpg" class="yiv9938324679decoded" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2220" style="width: 616px; height: 463px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2225"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9ee_medium.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9ee_medium.jpg" class="yiv9938324679decoded" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2223" style="width: 607px; height: 463px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2228"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9ef_medium.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9ef_medium.jpg" class="yiv9938324679decoded" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2226" style="width: 593px; height: 463px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2231"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9f0_medium.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9f0_medium.jpg" class="yiv9938324679decoded" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2229" style="width: 606px; height: 463px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2234"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9f1_medium.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Artistic-Photography/0000d9f1_medium.jpg" class="yiv9938324679decoded" id="yui_3_7_2_1_1338062709619_2232" style="width: 611px; height: 463px;" /></a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=464اس ام اس های جدایی و خیانتhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=463<p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">مشکل از تو نبود</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">از من بود</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">با کسی حرف میزدم</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">که سمعک هایش را</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">پیش دیگری جا گذاشته بود . . .</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">دست از سرم بردار برو / ندارم حوصله ی این حرفارو</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">همه یادگاریات بخوره تو سرت / نه خودتو میخوام نه دردسرت !</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">من از عشق گفتم</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">تو مدل ماشینم را پرسیدی</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">من از محبت گفتم</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">تو محل زندگیم را پرسیدی</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">من از دوست داشتن گفتم</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">تو وضعیت حسابِ بانکیم را جویا شدی</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">من از ارزش ها گفتم،ارزش هایی که قیمت ندارند،امّا تو</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">تو قیمت ارزش ها را با اهن و کاغذ برابر کردی . . .</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p><p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">از حساب و کتاب بازار<a href="http://nazbala.loxblog.com"><span style="border: medium none; padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: medium; color: rgb(79, 132, 131); vertical-align: baseline; text-decoration: none;"><span style="border: 0px none; padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline;">عشق</span></span></a><a href="http://www.radsms.com/" style="border: medium none; padding: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-width: medium; color: rgb(79, 132, 131); vertical-align: baseline; text-decoration: none;"></a>هیچگاه سر در نیاوردم</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">و هنوز نمی دانم چگونه می شود هربار که تو بی دلیل ترکم می کنی</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">من بدهکارت می شوم . . .</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">همیشه سکوتم به معنای پیروزی نیست ، گاهی سکوت میکنم تا بفهمی چه بی صدا باختی . . .</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">مشکل از تو نبود</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">از من بود</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">با کسی حرف میزدم</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">که سمعک هایش را</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">پیش دیگری جا گذاشته بود . . .</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">دست از سرم بردار برو / ندارم حوصله ی این حرفارو</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">همه یادگاریات بخوره تو سرت / نه خودتو میخوام نه دردسرت !</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">من از عشق گفتم</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">تو مدل ماشینم را پرسیدی</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">من از محبت گفتم</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">تو محل زندگیم را پرسیدی</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">من از دوست داشتن گفتم</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">تو وضعیت حسابِ بانکیم را جویا شدی</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">من از ارزش ها گفتم،ارزش هایی که قیمت ندارند،امّا تو</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">تو قیمت ارزش ها را با اهن و کاغذ برابر کردی . . .</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">محبت به نامرد ، کردم بسی / محبت نشاید به هر نا کسی</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">تهی دستی و بی کسی درد نیست / که دردی چو دیدار نامرد نیست</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">این که هر بار سرت با یکی گرم باشد دلیل بر ارزش ات نیست</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">آنقدر بی ارزشی که خیلی ها اندازه تو هستند . . .</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">چه داروی تلخی است ، وفاداری به خائن</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">صداقت با دروغگو و مهربانی با سنگدل . . .</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">یکی را آرزو کردی و رفتی / برایش پرس و جو کردی و رفتی</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">تو هم تا آبرو از من گرفتی / مرا بی آبرو کردی و رفتی . . .</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">عاشق شدم و عذاب را فهمیدم / رنجیدن و اضطراب را فهمیدم</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">در چشم تو عشق را ندیدم اما / معنای دل کباب را فهمیدم</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">هر روز خطاهای تو را بخشیدم / تا بخشش بی حساب را بخشیدم . . .</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">دیگر هیچ چیز مشترکی بین ما نیست</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">تنها آسمانمان یکیست . . .</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">نمی بخشمت</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">ولی فراموشت می کنم</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">همیشه به همین سادکی از ادمای بی ارزش می گذرم . . .</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">ldquo;دوستت دارمrdquo;</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">تکیه کلام تو بود</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">من بی جهت به آن تکیه داده بودم...!!!</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">حضورت در کنار من معجزه نبود</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">نبودنت هم فاجعه نیست</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">فردا روزِ دیگری برای من خواهد بود</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">بیشتر از این برایت اشک نخواهم ریخت . . .</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"></p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">که نامردان خجل گشتند از بس که تو نامردی . . .</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">آنقــدر مرا سرد کرد</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">از خودش .. از عشق ..کــه حالا بــه جای دلبستن یخ بسته ام</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">آهای !!! روی احساسم پا نگذاریــد ..لیز می خوریــد</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">عجب جوش و خروشی بود عشقت / خراب باده نوشی بود عشقت</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">بهشتم را به سیبی داد بر باد / عجب آدم فروشی بود عشقت . . .</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">تســــبــیح میشوم زیر انگشــــتانت</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">دانـــه دانــــه میـــرانـــی ام</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">تا خــــودت را بالا ببـــــری . . .</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">سوت پایان را بزن</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">من حریف هرزگی تو</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">و احمق بودن خودم نمی شوم . . .</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">دار بزن ... خاطرات کسی که تـو را دور زده</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">حالم خوب است ...امّا گذشته ام درد میکند . . .</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">نمیتونم ببخشمت / دور شو برو نبینمت</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">تیکه ای بودی از دلم / گندیدی و بریدمت . . .</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">نفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره رفیق درآمدی</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">نفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">به نامردانی چون تو دیگر دل نخواهم بست</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">با عشق به من به من خیانت کردی</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">دل دادم و تو رد امانت کردی</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">رفتی و چه آسوده ز من دل کندی</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">هر دو قلمت خورد اگر برگردی !</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">هر که را دیدم خیانت کرد و رفت</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">هر که با من بود یار من نبود</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">خود ندانستم از این غمها چه سود</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">کاش هرگز در محبت شک نبود ، تک سوار مهربانی تک نبود</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">کاش بر لوحی که بر جان دل است ، واژه تلخ خیانت حک نبود . . .</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">.</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">بی وفایی کن وفایت می کنند ، با وفا باشی خیانت می کنند</p> <p style="border: 0px none; text-align: center; padding: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; outline-style: none; outline-width: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست ، مهربان باشی رهایت می کنند . . .</p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=463آخر عاقبت دختر بازی (آخر خنده)http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=462<p style="text-align: center;"><img src="http://berooztarinha.com/wp-content/uploads/2012/06/L132269663173-53.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-weight: bold;"><font size="2">برسونمت خانم خوشگله؟</font></span></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">داشتم از باشگاه برمی گشتم , یه دختر خوشگل بغل خیابون وایساده بود, هی بوق زدم براش , گفتم برسونمت خانوم خوشگله, هر چی گفتیم محل سگم بمون نذاشت, منم از سر ضایگی سرم و کردم بیرون گفتم حالا خوبه مالی هم نیستی , ۱۰ تا بهتر از تو رو دارم دم دست</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">رفتم آرایشگاه که قرار بود عصر بریم واسه داداشم خواستگاری یکی از همکاراش, تا رفتیم تو دیدم دختره خواهر همکار داداشمه, حالا هی مامان من بهم میگه خواهرشم خیلی خوشگله, بگیرمش واسه تو علی, به اونام میگه پسرای من یکی از یکی پاک تر هزار ماشالا, خواهره هم هی میگفت بعله بعله, معرف حضور هستن ...</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">mdash;-</font></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-weight: bold;"><font size="2">عاقبت دختر بازی در پارک</font></span></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">تو پارک یه دختر خوشگل یه کم اونورتر رو نیمکت نشسته بود</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">منم همش حواسم به اون بود, تا نگاش به من میوفتاد روشو بر می گردوند</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">دیدم اصلا محل نمیده بی خیال شده بودم و رومو برگردوندم, بعد چند دقیقه برگشتم دیدم نیست ولی کیفش رو نیمکت جا مونده, من گفتم دیگه چنین فرصتی برای مخ زدن گیر نمیاد، پا شدم ورداشتم کیفشو اینور و انور دوییدم ببینم کجا رفته , یهو دیدم ۱۰ تا مامور دورمو گرفتم میگن</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">rdquo; بخواب زمین, اینجا محاصره است , هیجا نمی تونی بریrdquo;</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">یکشون اومد طرفم میگه بچه کجاست ؟ به نفع خودته همکاری کنی</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">بعد کلی داد بیداد فهمیدم دختره با آدم رباها قرار داشته, کیف پر از پول و گذاشته رو نیمکت اونا بیان وردارن .</font></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=462اس ام اس تنهاییhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=461<div><font size="2">در زندگی به کسانی دل می بندیم که نمی خواهندمان</font></div> <div><font size="2">و از وجود کسانی که می خواهندمان بی خبریم ، شاید این باشد</font></div> <div><font size="2">دلیل تنهایی مان</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font><font size="2"><br /> </font></div> <div><font size="2">زندگی چون قفس است ، قفسی تنگ پر از تنهایی</font></div> <div><font size="2">و چه خوب است دم غفلت آن زندان بان</font></div> <div><font size="2">و سپس بال و پر <a href="http://nazbala.loxblog.com">عشق</a> گشودن ، بعد از آن هم پرواز</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font><font size="2"><br /> </font></div> <div><font size="2">هفت شهر <a href="http://nazbala.loxblog.com">عشق</a> ، شهر اول : نگاه و دلربایی ، شهر دوم : دیدار و آشنایی</font></div> <div><font size="2">شهر سوم : روزهای شیرین و طلایی ، شهر چهارم : بهانه ، فکر جدایی</font></div> <div><font size="2">شهر پنجم : بی وفایی ، شهر ششم : دوری و بی اعتنایی</font></div> <div><font size="2">شهر هفتم : اشک ، آه ، تنهایی</font></div><div><font size="2">همنشین خوب ، بهتر از تنهایی است</font></div> <div><font size="2">وتنهایی بهتر از همنشین بد . . .</font></div> <div><font size="2">(پیامبر اکرم ص)</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">انقدر از تنهایی نترس ، تو تنهایی وارد این دنیا شدی . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">دنیا ! نخواستیم یار بی وفا ، تنهایی بهتر</font></div> <div><font size="2">درد تنهایی نخواستیم شفا ، تنهایی بهتر</font></div> <div><font size="2">یک عمر در پی یار باوفا ، با وفا بودیم</font></div> <div><font size="2">اما ندیدیم به غیر از جفا ، تنهایی بهتر . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">تو تنها باش و من تنهای تنها / که دارم وقت تنهایی سخن ها</font></div> <div><font size="2">نگاه عاشقم تا آسمانهاست / مرا تا عرش اعلا نردبان هاست</font></div> <div><font size="2">نماز خلوتم را صد قنوت است / کلام شعر تنهایی سکوت است . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">تنهایی را باید با خط بریل می نوشتند</font></div> <div><font size="2">شنیدنش کافی نیست ، باید لمسش کرد . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">تاکنون دوستی را پیدا نکرده ام که به اندازه rdquo; تنهایی rdquo; شایسته رفاقت باشد . . .</font></div> <div><font size="2">(تورو)</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">تنهایی ... دیوار ... قهوه های سر رفته از حوصله ام</font></div> <div><font size="2">اتاقی که چهار تاق باز ، روی من خوابیده</font></div> <div><font size="2">چشم هایی که از ساعت ، کار افتاده ترند</font></div> <div><font size="2">و شانه های تو ، که زیر بار ِ باران نمی روند</font></div> <div><font size="2">باید گریه ام را روی بی کسی هایم تنظیم کنم</font></div> <div><font size="2">و این یعنی تنهایی</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">با من تنها بگو این قصه را / با من تنها خدا ، این بنده را</font></div> <div><font size="2">ای خدا تنها تویی تنها منم / من به تنهایی تو سر میزم . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">آنقدر با تنهایی انس گرفتم که دیگر زبانش را می فهمم !</font></div> <div><font size="2">و فهمیدم...</font></div> <div><font size="2">تنهایی هم می تواند عشق خوبی باشد به شرط اینکه</font></div> <div><font size="2">درکش کنم</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">بیچاره تنهایی</font></div> <div><font size="2">این عروس نگون بخت</font></div> <div><font size="2">آه و اشک را دوست ندارد</font></div> <div><font size="2">اما همنشین همیشگی اش</font></div> <div><font size="2">چشم امیدش به دلی ناامید</font></div> <div><font size="2">و شکستن سکوتش</font></div> <div><font size="2">میداند عادت ، دشمن است</font></div> <div><font size="2">اما عقل کجا و دلتنگی کجا !</font></div> <div><font size="2">دل ناامید امیدوار میرود</font></div> <div><font size="2">و باز تنهایی میماند و تنهایی . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">وقتی بهت خیانت میکنن تنهایی از همه چی بهتره . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">دیواری ساخته ام از جنس غرور با بافته ای از باورهایم</font></div> <div><font size="2">تا در روزهای تنهایی و دلتنگی به آن تکیه کنم . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">بدونت روز و شب افتاده ام در دام تنهایی / و تن خسته تر از پاییزم از انجام تنهایی</font></div> <div><font size="2">دلم با یاد عشقت می تپد هر دم دراین سینه / اگر در سر پرم هر لحظه از ابهام تنهایی</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">بهاری کن مرا جانا، که من پابند پاییزیم</font></div> <div><font size="2">و آهنگ غزلهای جوانم گریه می خواهد</font></div> <div><font size="2">چنان دق کرده احساسم میان شعر تنهایی</font></div> <div><font size="2">که حتی گریه های بی امانم، گریه می خواهد . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">در نهان، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند</font></div> <div><font size="2">و در آشکارا</font></div> <div><font size="2">از آنانی که دوستمان دارند غافلیم</font></div> <div><font size="2">شاید این است دلیل تنهایی ما</font></div> <div><font size="2">ldquo;دکتر علی شریعتیrdquo;</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">بسترم صدف خالی یک تنهایی و تو چون مروارید گردن آویز کسان دگری . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">توای تنها ببین من را کنار مرز تنهایی</font></div> <div><font size="2">تنم خسته رهم خسته دلم دراوج تنهایی</font></div> <div><font size="2">زتنها بودنم ای دل خلاصی نیست باور کن</font></div> <div><font size="2">رهایی را نمی بینم زدست دیو تنهایی . . .</font></div> <div><font size="2"><br /> </font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">چون نهالی سست میلرزد / روحم از سرمای تنهایی</font></div> <div><font size="2">میخزد در ظلمت قلبم / وحشت دنیای تنهایی . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">دلم یخ میزندگاهی ، دراین سرمای تنهایی</font></div> <div><font size="2">شبم قندیل میبندد از این یخهای تنهایی</font></div> <div><font size="2">قلم آهسته می راند بر این خط بلند ، اما</font></div> <div><font size="2">گمانم یاد می گیرد ز من انشای تنهایی . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">تا شد آشنا جانم با نوای تنهایی</font></div> <div><font size="2">عالمی دگر دارم در هوای تنهایی</font></div> <div><font size="2">بیگانه به لبخندم دل به کس نمی بندم</font></div> <div><font size="2">اشک دیده ای دارم آشنای تنهایی . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کردم</font></div> <div><font size="2">تنهایی را دوست دارم زیرا که خداوند هم تنهاست</font></div> <div><font size="2">تنهایی را دوست دارم زیرا انتظار کشیدنم را پنهان خواهد کرد . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">سوختن قصه ی شمع است ولی قسمت ماست / شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست</font></div> <div><font size="2">آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری / که جهنم نگزارد به تنم تاثیری . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">با تو بر مرغان دریایی امیرم / بی تو در زندان تنهایی اسیرم</font></div> <div><font size="2">با تو در کاخ وفا ارباب عشقم / بی تو در کوه جفا سنگی حقیرم . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">به پندار تو :</font></div> <div><font size="2">جهانم زیباست ، جامه ام دیباست ، دیده ام بیناست ،</font></div> <div><font size="2">زبانم گویاست ، قفسم هم طلاست ، به این ارزد که دلم تنهاست ؟</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">قانون دنیا ldquo;تنهاییrdquo; من است و ldquo;تنهاییrdquo; من قانون عشق است و عشق ارمغان دلدادگیست و این سرنوشت سادگیست....</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">تنهایی گاهی وقتا</font></div> <div><font size="2">تقدیر ما نیست</font></div> <div><font size="2">ترجیح ماست . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">در غم عشق نبودیّ و محبت کردی / این هم از لطف شما بود و نمی دانستیم</font></div> <div><font size="2">من نکردم گله از عهد و وفاداری تو / عهد ما عهد جفا بود و نمی دانستیم</font></div> <div><font size="2">رنج بی عشقی و تنهایی و بی مهری یار / همه تقدیر خدا بود و نمی دانستیم . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">با تو بر مرغان دریایی امیرم / بی تو در زندان تنهایی اسیرم</font></div> <div><font size="2">با تو در کاخ وفا ارباب عشقم / بی تو در کوه جفا سنگی حقیرم . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">دوره ، دوره ی تنهایی دستها نیست</font></div> <div><font size="2">دوره ، دوره ی تنهایی دلهاست . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">شبیه برگ پاییزی ، پس از تو قسمت بادم / خداحافظ ، ولی هرگز نخواهی رفت از یادم</font></div> <div><font size="2">خداحافظ ، و این یعنی در اندوه تو می میرم / در این تنهایی مطلق ، که می بندد به زنجیرم</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">تنهایی یعنی</font></div> <div><font size="2">من یه موبایل دارم که صدای زنگش رو یادم نمیاد</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن</font></div> <div><font size="2">و چه بدبختی آزار دهنده ای است تنها خوشبخت بودن</font></div> <div><font size="2">در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است . . .</font></div> <div><font size="2">(دکتر علی شریعتی)</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">نرو دستم به دامانت / نگو دیگر نمی آیی</font></div> <div><font size="2">که میمیرم غریبانه امان از درد تنهایی . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">شاید آن روز که رفتم یاد تنهایی کنی / من همان تنهایی ام ، یادت نره یادم کنی . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">تنهایی ام را با کسی قسمت نخواهم کرد</font></div> <div><font size="2">یک بار قسمت کردم ، چندین برابر شد . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">وقتی شکسته اطلسی وقتی گرفته اسمون وقتی که تنهایی شده تنها شریک خونمون وقتی نگاهه روشنت حالا غریبه با چشام دیگه نه اسمت یادمه نه دیگه عشقت رو میخوام</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">تو برو پیچک من ، فکر تنهایی این قلب مرا هیچ مکن</font></div> <div><font size="2">رو پیشانی من چیزی نیست ، غیر یک قصه پر از بی کسی و تنهایی . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">زندگی پراست از گره هایی که تو آن را نبسته ای. اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی. تنهای تنها ،</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">نامه هایم که چراغ قلبت را روشن نکرد !</font></div> <div><font size="2">امشب تمامشان را بسوزان شاید بتوانی تنهایی ات را ببینی . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">همیشه آدم وقتی به همدیگه فکر میکنن که تنها میشن</font></div> <div><font size="2">کسی واقعا عاشقه که وقتی همه پیششن</font></div> <div><font size="2">به اونی فکر میکنه که رفیق تنهایی هاشه . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">درویش کوچه های تنهاییم ، کاسه گدایی مرا ، سکه ی نگاه توکافیست</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">بوی دلتنگی میدهم...</font></div> <div><font size="2">حتی بهار هم پیله ی تنهایی ام را به روی پروانه هایش نمی گشاید . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">تنهایی استخوان سوز است ، حتی در عاشقانه ترین ساعتها . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">شب من پنجره ای بی فردا / روز من قصه ی تنهایی ما</font></div> <div><font size="2">مانده بر خاک و اسیر ساحل / ماهی ام ماهی دور از دریا . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">نرو تنهام نذار با درد و غم هام / اگر چه دلخوری از خیلی حرفام. به قرآنی که از سایه اش گذشتم / به جون هر دوتامون خیلی تنهام . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">وسعت درد فقط سهم من است ، باز هم قسمت غم ها شده ام ،</font></div> <div><font size="2">دگر آیینه ز من با خبر است ، که اسیر شب یلدا شده ام ،</font></div> <div><font size="2">من که بی تاب شقایق بودم ، همدم سردی یخ ها شده ام ،</font></div> <div><font size="2">کاش چشمان مرا خاک کنید ، تا نبینم که چه تنها شده ام . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">نکند یوسف عمرم رود از مصر خیالت / باز آواره ی تنهایی چاهم بکنی . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">این روزها که می گذرد</font></div> <div><font size="2">یک ترانه تلخ</font></div> <div><font size="2">قصه ی تنهایی های مرا می سراید</font></div> <div><font size="2">سمفونی گوش خراشی است</font></div> <div><font size="2">روزهاست پنبه دگر فایده ندارد</font></div> <div><font size="2">......باید باور کنم</font></div> <div><font size="2">تنهایم</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">و چه لذتی است در تنهایی</font></div> <div><font size="2">باور نداری ؟</font></div> <div><font size="2">از خدا بپرس . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">دست بر شانه هایم میزنی تا ldquo;تنهاییrdquo; م را بتکانی</font></div> <div><font size="2">به چه می اندیشی ؟ تکاندن برف از روی شانه آدم برفی</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">بس که دیوار دلم کوتاه است ، هرکه از کوچه ldquo;تنهاییrdquo; ما می گذرد</font></div> <div><font size="2">به هوای هوسی هم که شده ، سرکی می کشد و می گذرد . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">تو باش ، نه به این خاطر که در این دنیای بزرگ تنها نباشم</font></div> <div><font size="2">تو باش ، تا در دنیای بزرگ تنهاییم ، تنها ترین باشی . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">به همان قدر که چشم تو پر از زیبایی است</font></div> <div><font size="2">بی تو دنیای من ای دوست پر از تنهایی است . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت ، در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت</font></div> <div><font size="2">خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد ، طعنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">در حسرت دیدار تو ام گفتم تا بدانی / از من تا تو صد سال راه است و جدایی</font></div> <div><font size="2">حال شب است و غم و تنهایی / افسوس که نیست برایمان هیچ راه وصالی . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">وفای اشک را نازم که در شبهای تنهایی ، گشاید بغض هایی را که پنهان در گلو دارم . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">باختم در عشق اما باختن تقدیر نیست ، ساختم با درد تنهایی مگر تقدیر چیست ؟</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">تنهایی و دل تنگی هایتان را پیشفروش نکنید. فصلش که برسد به قیمت میخرند</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">من به اندازه چشمان تو غمگین ماندم</font></div> <div><font size="2">و به اندازه هر برق نگاهت نگران ، تو به اندازه تنهایی من شاد بمان . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">نرو تنهام نزار با درد و غم هام / اگه چه دلخوری از خیلی حرفام</font></div> <div><font size="2">به قرآنی که از سایش گذشتم / به مرگ هر دوتامون خیلی تنهام . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">تورا به یاد آن روز ، تورا به یاد گلبرگ های خشک آن روز خشکیده</font></div> <div><font size="2">تورا به روز اول بار دیدنت ، تورا به اولین نگاه عاشقانه</font></div> <div><font size="2">تورا به یاد باران روز نیامده ات ، تورا به تنهایی روز رفتنت</font></div> <div><font size="2">تورا به باران روز برگشتنت ، تنهایم مگذار دیگر . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">آنگاه که تنهایی تو را می آزارد ، به<a href="http://nazbala.loxblog.com"> خاطر</a> بیاور که خدا بهترین های دنیا را تنها آفریده !</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">تو تو عشق من ، امید من بودی / تو میراثی از دل تنگم بودی</font></div> <div><font size="2">تو رفتی و من ماندم و تنهایی / تو دفتر خاطرات قشنگم بودی . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">در زندگی به کسانی دل می بندیم که نمی خواهندمان</font></div> <div><font size="2">و از وجود کسانی که می خواهندمان بی خبریم ، شاید این باشد</font></div> <div><font size="2">دلیل تنهایی مان</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">زندگی چون قفس است ، قفسی تنگ پر از تنهایی</font></div> <div><font size="2">و چه خوب است دم غفلت آن زندان بان</font></div> <div><font size="2">و سپس بال و پر عشق گشودن ، بعد از آن هم پرواز</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">هفت شهر عشق ، شهر اول : نگاه و دلربایی ، شهر دوم : دیدار و آشنایی</font></div> <div><font size="2">شهر سوم : روزهای شیرین و طلایی ، شهر چهارم : بهانه ، فکر جدایی</font></div> <div><font size="2">شهر پنجم : بی وفایی ، شهر ششم : دوری و بی اعتنایی</font></div> <div><font size="2">شهر هفتم : اشک ، آه ، تنهایی</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">در غریبانه ترین لحظه ی تنهایی خود</font></div> <div><font size="2">چشمهایم را که در آن دریایی از محبت موج میزند به تو خواهم بخشید</font></div> <div><font size="2">تا هیچ گاه به پاکی احساسم شک نکنی</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">غروب غمهایت را به هر قیمتی خریدارم ، اگر همدم شبهای تنهایی من باشی</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">و بعد از تو دلم از عطش عشق طغیان کرد ، گاه از دو روزنه ی رخسارم</font></div> <div><font size="2">گاه در نگاهی پوچ در تاریکی شب هایم ، گاه در باز دمی اندوهناک که با زحمت</font></div> <div><font size="2">از قفس آزاد شده و پایانش خدا را شکر می گویند و گاه در وجودم که به هیچ پایانی</font></div> <div><font size="2">نمی رسید مگر ، ldquo;تنهاییrdquo; ، ldquo;تنهاییrdquo; ، ldquo;تنهاییrdquo;</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">می بینی ای لحظه های خالی از احساس تهی</font></div> <div><font size="2">می بینی که چه صدای خرد شدن دست های خزان شده اش</font></div> <div><font size="2">در دست های ldquo;تنهاییrdquo; کسل آور است و تو را نیز بی رمق می کند</font></div> <div><font size="2">آه ، پس او چه گوید ؟</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">من چه تنها و غریبم بی تو در دریای <a href="http://nazbala.loxblog.com">هستی </a>، ساحلم شو غرق گشتم بی تو در شبهای مستی</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">هرکس به میزانی که ldquo;تنهاییrdquo; نیاز دارد عظمت دارد و بی نیاز تر است</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">رفتی و ندیدی که چه محشر کردم ، با اشک تمام کوچه را تر کردم</font></div> <div><font size="2">وقتی که شکست بغض تنهایی من ، وابستگی ام را به تو باور کردم . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">من آن گلبرگ مغرورم نمیمیرم ز بی آبی</font></div> <div><font size="2">ولی بی دوست میمیرم در این مرداب تنهایی</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">وصال در عشق بس چه دارد حیرانی ، من نگویم رسیدم به وصال</font></div> <div><font size="2">اما دیده ام ناله ی عاشقی در تنهایی ، گریان سخن می گفت ،</font></div> <div><font size="2">می کرد حق حق و بی تابی ، ای کاش می شد اینگونه عاشق شد</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">عشق من تو باش ، نه برای اینکه در این دنیای بزرگ تنها نباشم</font></div> <div><font size="2">تو باش تا در دنیای بزرگ تنهایی ام تنهاترین باشی</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">بلندترین شاخه ی درخت ، یک واژه را می فهمد ، و آن هم ldquo;تنهاییrdquo; ست</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">کم نامه ی خاموش برایم بفرست / از حرف پرم گوش برایم بفرست</font></div> <div><font size="2">دارم خفه می شوم در این تنهایی / لطفا کمی آغوش برایم بفرست</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">شب من پنجره ای بی فردا / روز من قصه ی تنهایی ما</font></div> <div><font size="2">مانده بر خاک و اسیر ساحل / ماهی ام ، ماهی دور از دریا</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">بیا مثل مرغان آشفته هجرت کنیم / افق را به مهمانی پونه دعوت کنیم</font></div> <div><font size="2">بیا مثل پروانه های غریب نیاز / به مهتاب شب های تنهایی عادت کنیم</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">عشق زاییده ی ldquo;تنهاییrdquo; است و ldquo;تنهاییrdquo; نیز زاییده ی عشق</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">آنگاه که تنهایی تو را می آزارد ، به خاطر بیاور که خدا بهترین های دنیا را تنها آفریده</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">کسی که در آغوش غم بزرگ شده ، تنهایی بهترین همدم اوست</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">شمع و پروانه و بلبل همه جمع اند ، بی رحم ، بیا رحم به تنهایی من کن</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">دوستی اتفاق است ، جدایی رسم طبیعت ، طبیعت زیباست</font></div> <div><font size="2">نه به زیبایی حقیقت ، حقیقت تلخ است ، نه به تلخی جدایی ،</font></div> <div><font size="2">جدایی سخت است نه به تلخی ldquo;تنهاییrdquo;</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">هر قطره اشک نشان دل شکستگی است ، هر سکوت نشان ldquo;تنهاییrdquo; است</font></div> <div><font size="2">هر لبخند نشان مهربانی است ، هر پیام نشانی از دل تنگی من برای تو است</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">هیچ کس ویرانیم را حس نکرد ، وسعت ldquo;تنهاییrdquo; م را حس نکرد</font></div> <div><font size="2">در میان خنده های تلخ من ، گریه پنهانیم را حس نکرد . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">تحمل ldquo;تنهاییrdquo; بهتر از گدایی محبت است . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">درد غریبیست ldquo;تنهاییrdquo; و بی کسی ، امان از دلی که دلبر ندارد . . .</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">.</font></div> <div><font size="2">تو آسمان دنیا هر کسی ستاره داره</font></div> <div><font size="2">چرا وقتی نوبت ماست آسمان جایی نداره</font></div> <div><font size="2">واسه من تنهایی درده درد هیچ کسی را نداشتن</font></div> <div><font size="2">هر گل پژمرده ای را تو کویر سینه کاشتن</font></div> <div><font size="2">دیگه باور کردم اینو که باید تنها بمونم</font></div> <div><font size="2">تا دم لحظهء مردن شعر تنهایی بخونم</font></div>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=461تصــاویــر دیــدنــی دشــت هــای لالــه از ســراســر جهــانhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=460<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3690"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/10.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/10.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3689" style="width: 620px; height: 499px;" /></a></p><p></p> <div class="yiv2299008577msg-body yiv2299008577inner yiv2299008577undoreset" id="yiv2299008577yui_3_7_2_1_1369147547415_1932"> <div id="yiv2299008577"> <div id="yiv2299008577yui_3_7_2_1_1369147547415_1931" dir="ltr"> <div id="yiv2299008577yui_3_7_2_1_1369147547415_2218"> <div id="yiv2299008577yui_3_7_2_1_1369147547415_2217" dir="ltr"> <div id="yiv2299008577yui_3_7_2_1_1369147547415_2313" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl;"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3688"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/1.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/1.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3686" style="width: 613px; height: 466px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3691"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/10.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/10.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3689" style="width: 596px; height: 499px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3680"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/11.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/11.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3692" style="width: 613px; height: 466px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3681"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/12.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/12.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3694" style="width: 585px; height: 466px;" /></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3682"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3685"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/13.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/13.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3696" style="width: 589px; height: 466px;" /></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3683"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3700"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/15.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/15.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3698" style="width: 610px; height: 466px;" /></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3684"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3703"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/14.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/14.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3701" style="width: 609px; height: 440px;" /></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3704"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3707"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/16.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/16.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3705" style="width: 622px; height: 466px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3710"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/17.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/17.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3708" style="width: 618px; height: 535px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3713"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/18.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/18.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3711" style="width: 612px; height: 525px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3716"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/19.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/19.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3714" style="width: 619px; height: 466px;" /></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3717"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3720"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/1_002.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/1_002.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3718" style="width: 607px; height: 476px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3723"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/2.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/2.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3721" style="width: 605px; height: 525px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3726"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/20.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/20.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3724" style="width: 598px; height: 525px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3729"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/21.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/21.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3727" style="width: 611px; height: 525px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3732"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/22.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/22.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3730" style="width: 594px; height: 559px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3735"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/23.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/23.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3733" style="width: 624px; height: 464px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3738"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/24.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/24.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3736" style="width: 607px; height: 464px;" /></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3739"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3742"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/25.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/25.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3740" style="width: 601px; height: 464px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3745"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/26.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/26.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3743" style="width: 598px; height: 393px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3748"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/27.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/27.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3746" style="width: 613px; height: 493px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3751"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/28.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/28.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3749" style="width: 607px; height: 466px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3752"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/29.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/29.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3753" style="width: 594px; height: 525px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3755"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/3.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/3.jpg" class="yiv2299008577decoded" style="width: 611px; height: 467px;" /></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3757"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/30.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/30.jpg" class="yiv2299008577decoded" style="width: 609px; height: 466px;" /></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3758"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/31.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/31.jpg" class="yiv2299008577decoded" style="width: 617px; height: 466px;" /></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/32.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/32.jpg" class="yiv2299008577decoded" style="width: 622px; height: 349px;" /></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3765"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3756"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/33.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/33.jpg" class="yiv2299008577decoded" style="width: 625px; height: 304px;" /></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3766"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3797"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/34.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/34.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3795" style="width: 590px; height: 510px;" /></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3767"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3764"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/35.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/35.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3798" style="width: 603px; height: 486px;" /></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3759"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3768"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/4.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/4.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3800" style="width: 603px; height: 466px;" /></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3760"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3769"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/5.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/5.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3802" style="width: 604px; height: 463px;" /></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3783"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3770"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/6.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/6.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3781" style="width: 597px; height: 428px;" /></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3780"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3771"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/7.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/7.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3804" style="width: 600px; height: 465px;" /></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3761"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3786"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/8.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/8.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3784" style="width: 613px; height: 233px;" /></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3779"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3772"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/9.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Tulips/9.jpg" class="yiv2299008577decoded" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3777" style="width: 599px; height: 586px;" /></a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3763"><a href="http://nazbala.loxblog.com"></a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=460عکس دختران خالکوبی شده داغhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=459<p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img id="yui_3_7_2_1_1337998358908_2996" alt="2652tqcnuagv3cu76obj.jpg" src="http://asiaupload.com/server1/2652tqcnuagv3cu76obj.jpg" /></a></p><div id="yui_3_7_2_1_1337998358908_2994"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><span style="background-image: none; text-align: right; padding: 2px 5px; line-height: normal; background-color: transparent; font-family: tahoma; color: rgb(43, 43, 43); font-size: 11px; text-decoration: none;"><img style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; margin-top: 10px; max-width: 940px; margin-bottom: 10px;" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_2992" class="yiv9501113000fancybox" alt="0baz7eeeo14h5k3jva7l.jpg" src="http://asiaupload.com/server1/0baz7eeeo14h5k3jva7l.jpg" /></span></a></div> <div style="background-color: transparent; font-style: normal; font-family: tahoma; color: rgb(43, 43, 43); font-size: 11px;" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_2995"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3006" alt="avh7uh0qnvxhbpdsdurf.jpg" src="http://asiaupload.com/server1/avh7uh0qnvxhbpdsdurf.jpg" /><br /> </a></div> <div style="background-color: transparent; font-style: normal; font-family: tahoma; color: rgb(43, 43, 43); font-size: 11px;" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3008"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3007" alt="907io8xnv2mcz7glgw.jpg" src="http://asiaupload.com/server1/907io8xnv2mcz7glgw.jpg" /><br /> </a></div> <div style="background-color: transparent; font-style: normal; font-family: tahoma; color: rgb(43, 43, 43); font-size: 11px;" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_2997"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img id="yui_3_7_2_1_1337998358908_2996" alt="2652tqcnuagv3cu76obj.jpg" src="http://asiaupload.com/server1/2652tqcnuagv3cu76obj.jpg" /><br /> </a></div> <div style="background-color: transparent; font-style: normal; font-family: tahoma; color: rgb(43, 43, 43); font-size: 11px;" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3009"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img alt="o3s6eu90c0t9pscvj9.jpg" src="http://asiaupload.com/server1/o3s6eu90c0t9pscvj9.jpg" /><br /> </a></div> <div style="background-color: transparent; font-style: normal; font-family: tahoma; color: rgb(43, 43, 43); font-size: 11px;" id="yui_3_7_2_1_1337998358908_2999"><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img id="yui_3_7_2_1_1337998358908_3000" alt="gr5zqbbpf8z6j3op5j3t.jpg" src="http://asiaupload.com/server1/gr5zqbbpf8z6j3op5j3t.jpg" /><br /> </a></div> <p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><br /> </a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=459پیتــزا مخلــوط : مطالب داغ و خواندنــی (4)http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=458<p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1971"></p> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/18.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/18.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 600px; height: 429px;" /></a> <p align="center"></p> <br /> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1970"><br /> </a> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_2017"></p><p></p> <div align="center" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1955"> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_2010"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1337831624367_2009"> <tr id="yui_3_7_2_1_1337831624367_2008"> <td bgcolor="#3399ff" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_2007"> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_2006"><span id="yui_3_7_2_1_1337831624367_2011" style="font-weight: bold;">اوج خــلاقیــت در طــراحــی بــزرگــراه</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_13546"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_13545"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_13543"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_13542"> <h6 align="center" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_13564" dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;"><span dir="ltr" style="font-weight: normal;"><font size="3"><br /> </font></span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1968"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/01.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/01.jpg" class="yiv4221729380decoded" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1967" style="width: 603px; height: 560px;" /></a></h6> </span></span></span></span> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cc66ff"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>کــودکــی کــه در ســه ســالگــی دانشــجو شــد !!</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1971"></p> <font size="3">كيم يونگ، دانشجوي رشته فيزيك با آي كيو 210، در سه سالگي دانشجوي فيزيك دانشگاه هانيانگ در كره جنوبي شد.<br /> </font><br /> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1970"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/02.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/02.jpg" class="yiv4221729380decoded" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1969" style="width: 614px; height: 465px;" /></a> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ff6666"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>ایــن تصــویر متــحرک را بــا ذهنــتان کنــترل کنــید !</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"></p> <p align="center"><font size="3">شما می توانید با ذهنتان جهت حرکت قطار را تغییر دهید. به مدت کافی به قطار نگاه کنید و سپس به سادگی با ذهنتان جهت حرکت تغییر می کند !!</font><br /> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/03.gif" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/03.gif" class="yiv4221729380decoded" style="width: 604px; height: 425px;" /></a></p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cc6600"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>کــلاه بــرداری تــو روز روشــن !</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"></p> <p align="center"><font size="3">فقط تو ایرانه که با یک برچسب ساده می شه تاریخ تولید محصول را 3 ماه و قیمت اونو تقریبا 2 برابر کرد ! </font></p> <p align="center"><font size="3">دزدی تا چه حد آخه، لا اقل برچسب زیرشو می کندید !! </font></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1998"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1997"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/04.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/04.jpg" class="yiv4221729380decoded" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1996" style="width: 587px; height: 600px;" /></a></p> <p align="center"></p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ffff66"> <p align="center"><font size="4"><b>ایــن زن زیــبا تــرین زن جــهان شنــاخته شــد</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"></p> <p align="center"><font size="3">دانشمندان می گویند که فلورنس کولگایت ۱۸ ساله می تواند زیباترین زن دنیا باشد. این خانم بدون استفاده از وسایل آرایشی و تناسب بین اندام های صورتش باعث شد این لقب را به خود اختصاص دهد.</font></p> <span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_13653"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_13654" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><font face="Tahoma, sans-serif" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_13643"> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/05.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/05.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 584px; height: 882px;" /></a></p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#808000"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>کافــی شــاپ یخــی</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> </font></span></span> <p align="center"><font size="3">در دبی برای فرار از گرمای طاقت فرسا می توانید به این کافی شاپ پناه ببرید ! </font></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/06-1.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/06-1.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 611px; height: 467px;" /></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1988"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1987"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/06-2.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/06-2.jpg" class="yiv4221729380decoded" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1986" style="width: 599px; height: 481px;" /></a></p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#99ff66"> <p align="center"><font size="4"><b>خنــده بــازار</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <font face="Tahoma" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_10168"><font size="3" face="Tahoma" color="#000000" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_10163"> <p id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_10194" style="text-align: center;">دیدی درد نداشت؟<br /> جمله نوستالژیک پدر و مادرها بعد آمپول زدن به بچه هاشون در حالی که بچه داره خون گریه میکنه<br /> یعنی اون همه اشک ماله شوق بوده<br /> </p> <p id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_10193" style="text-align: center;">.</p> <p id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_10230" style="text-align: center;">.</p> <p id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_10231" style="text-align: center;">.</p> <p id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_10199" style="text-align: center;"> یعنی اعتماد به نفس بعضیا رو اگه صندوق صدقات داشت الان بانک مرکزی بود</p> <p id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_10200" style="text-align: center;">.</p> <p id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_10201" style="text-align: center;">.</p> <p id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_10202" style="text-align: center;">.</p> <p id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_10203" style="text-align: center;"> یکی ازتفریحاتم اینه که توی میهمانی های رسمی به دوستانی روبه رویم پیام میفرستم :شلوارت پارست !!<br /> امتحان کنیدطرف حداقل پنج کیلوکم ﻣﻴﮑﻨﻪ</p> </font></font> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1993"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1992"> <tr id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1991"> <td bgcolor="#333300" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1990"> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1989"><font size="4" color="#ffffff" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1995"><b id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1994">چــرا عاقــل کنــد کــاری ؟</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_13698"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_13699"> <p align="center"></p> <div id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_13675" style="text-align: center;"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_13674"> <div align="center" class="yiv4221729380MsoNormal" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_13681" dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;"><font size="3">این بی چاره ها رو ببینید چجوری خودشونو تو دردسر انداختن !!</font> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/07-1.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/07-1.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 601px; height: 312px;" /></a></p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/07-2.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/07-2.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 632px; height: 1045px;" /></a></p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/07-3.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/07-3.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 606px; height: 451px;" /></a></p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/07-4.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/07-4.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 610px; height: 522px;" /></a></p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/07-5.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/07-5.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 588px; height: 480px;" /></a></p> <p></p> </div> </span></div> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#009933"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>کــوتــاه ولــی خــواندنــی</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11639" style="color: rgb(153, 51, 0);"> <div align="center" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11680" style="text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13pt; font-weight: normal;"></div> <div align="center" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11678" style="text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-weight: normal;"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11679"><font size="3">Happiness in our lives has three primary<br /> </font></span><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11677" style="color: rgb(128, 0, 0);"><b id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11676"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11675"><font size="3">خوشبختی زندگی ما بر سه اصل است</font></span></b></span></div> <div align="center" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11665" style="text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-weight: normal;"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11674"><font size="3">Experience Yesterday<br /> </font></span><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11673" style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3">تجربه از دیروز</font></span></div> <div align="center" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11666" style="text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-weight: normal;"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11672"><font size="3">Use Today<br /> </font></span><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11683" style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3">استفاده از امروز</font></span></div> <div align="center" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11667" style="text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-weight: normal;"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11684"><font size="3">Hope Tomorrow<br /> </font></span><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11685" style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3">امید به فردا</font></span> <div align="center" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11641" style="text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13pt; font-weight: normal;"></div> <div align="center" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11638" style="text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-weight: normal;"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11696"><font size="3">Three things in life that may never be lost<br /> </font></span><b id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11698"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11697" style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3">سه چیز در زندگی که هرگز نباید از بین بروند</font></span></b></div> <div align="center" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11642" style="text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-weight: normal;"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11702"><font size="3">Peace<br /> </font></span><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11699" style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3">آرامش</font></span></div> <div align="center" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11695" style="text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-weight: normal;"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11700"><font size="3">Hope<br /> </font></span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3">امید</font></span></div> <div align="center" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11643" style="text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-weight: normal;"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11704"><font size="3">Honesty<br /> </font></span><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11705" style="color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3">صداقت</font></span></div> </div> </span> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#00ffcc"> <p align="center"><font size="4"><b>عجب، پــس داســتان اینطــوری بــوده !!</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/08.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/08.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 589px; height: 916px;" /></a></p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cc3300"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>ماشــین شــما کــدومــه ؟؟</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/09.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/09.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 566px; height: 920px;" /></a></p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cc66ff"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>آبــرو ریــزی !!!</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><span lang="AR-SA" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11909" style="color: black;"><font size="3">ديشب يه دزد اومد خونمون دنبال پول مي گشت تو کمـــــد !!!<br /> .<br /> .<br /> هيچي ديگه ، خلاصه منم بيدار شدم از تخت اومدم پايين با هم دنبالش گشتيــــــــم ...<br /> آبــــروم رفــــــت</font></span></p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#6666ff"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>عشــق مــادر و فــرزنــد</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/10-1.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/10-1.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 600px; height: 509px;" /></a></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/10-2.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/10-2.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 596px; height: 1148px;" /></a></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1985"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1984"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/10-3.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/10-3.jpg" class="yiv4221729380decoded" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1983" style="width: 569px; height: 935px;" /></a></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/10-4.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/10-4.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 579px; height: 880px;" /></a></p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ff3300"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>ســلامتــی هــمه مهــندس هــا !!!!</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"></p> <p align="center"><font size="3">سلامتی همه مهندسا که کارشون از همه چی مهمتره !!!!</font></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/11.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/11.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 609px; height: 464px;" /></a></p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#660066"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>نام گذاری شرکت ها در امریکا !</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"></p> <div id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11842" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; background: none repeat scroll 0% 0% white;"> <p style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11840" style="color: black;"><font size="3">اگر تو آمریکا هم قوانین نام گذاری شرکتها مثل ایران بود</font></span></p> </div> <div id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11952" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; background: none repeat scroll 0% 0% white;"> <p style="text-align: center;"><span dir="ltr" style="color: black;"><font size="3"></font></span><span lang="AR-SA" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11953" style="color: black;"><font size="3">اسم شرکت اپل می شد</font></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="color: black;"><font size="3"> </font></span></p> </div> <div id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11908" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; background: none repeat scroll 0% 0% white;"> <p style="text-align: center;"><span dir="ltr" style="color: black;"><font size="3"></font></span><span lang="AR-SA" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11906" style="color: black;"><font size="3">سیب پردازان سیستم گستر غرب !!!</font></span></p> </div> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#006699"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>یــاد اون روزا بخــیر</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/12-1.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/12-1.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 589px; height: 535px;" /></a></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/12-2.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/12-2.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 597px; height: 700px;" /></a></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/12-3.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/12-3.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 614px; height: 525px;" /></a></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/12-4.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/12-4.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 591px; height: 509px;" /></a></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/12-5.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/12-5.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 596px; height: 1201px;" /></a></p> <p align="center"></p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ff9966"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>کپــی بــرابــر اصــل !!</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/13.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/13.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 605px; height: 700px;" /></a></p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cc66ff"> <p align="center"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_27289"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_27290"><b id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11990"><span lang="AR-SA" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11991" style="color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">بَ رَ بَ بَ چیــست؟</font></span></b></span></span><font size="4" color="#ffffff"><b> </b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"></p> <div id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11983" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; background: none repeat scroll 0% 0% white;"> <p style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11981" style="color: black;"><font size="3">بَ رَ بَ بَ چیست؟</font></span></p> </div> <div id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11986" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; background: none repeat scroll 0% 0% white;"> <p style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11985" style="color: black;"><font size="3">همون برو بابای خودمونه</font></span></p> </div> <div id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11989" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; background: none repeat scroll 0% 0% white;"> <p style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_11988" style="color: black;"><font size="3">اینو در پاره مواقع با دهنی کج، واسه تضعیف روحیه طرف بکار میبرن</font></span></p> </div> <p align="center"></p> <p align="center" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1366355648465_2095" dir="rtl"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cccccb"> <p align="center"><font size="4"><b>تنــیس بــه ســبک آبــادانــی !!</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/14.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/14.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 611px; height: 371px;" /></a></p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#660066"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>پشــت لبــاس رنــگارنــگ بعضــی ها </b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_12324"><font size="3" id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_12328"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_12327" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺍﺯ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﮔﺮﮒ ﺑﻮﺩﯼ ﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﯽ ﻛﺮﺩﯼ<br /> <br /> ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﻒ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻡ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ<br /> ﺍﺯ ﮔﺮﮔﯽ ﻫﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:ﺍﮔﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮﺩﯼ ﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﯽ ﻛﺮﺩﯼ <br /> <br /> ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺍﻣﻮﺧﺘﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻃﻮﺭ ﺑﺎ ﺩﻭ ﭘﺎﯼ ﻋﻘﺒﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻜﺸﻨﺪ.</span></font></p> <p id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_12334"><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺫﺍﺕ ﻫﯿﭻ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻮﺽ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﺫﺍﺗﺸﺎﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ !!!..</span></font></p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#00cc66"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>فرهــنگ کتــاب خــوانــی </b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><span lang="ar-sa"><font size="3">بعد از دیدن این عکس خجالت کشیدم و رفتم چند تا کتاب خریدم که بخونم !</font></span></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/15.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/15.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 588px; height: 524px;" /></a></p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#e83a00"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>دســته بنــدی انســان ها !!!</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/16.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/16.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 594px; height: 537px;" /></a></p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#00ffff"> <p align="center"><font size="4"><b>حضور مشاهیر در افتتاحیه فروشگاه <span lang="en-us">Mont Blanc</span></b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">با گذشت مدتی از افتتاح برند لاگژری مون بلان(Monblanc) طراح و سازنده قلم، عینک های آفتابی، جواهرات، محصولات چرمی و عطر در مرکز خرید سام سنتر که با جمع شدن تعدادی از بازیگران و دیگر چهره های مشهور ورزشی، فرهنگی! و هنری همراه بود<span lang="en-us">. </span>(علی دایی، الناز شاکر دوست، فرهاد مجیدی، نیکی کریمی و ...) مرکز خرید سام سنتر، واقع در خیابان فرشته تهران، در حال حاضر لوکس ترین و گران قیمت ترین برند های مشهور جهان را در خود جای داده.</font></span></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/17-1.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/17-1.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 591px; height: 418px;" /></a></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/17-2.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/17-2.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 615px; height: 427px;" /></a><br /> </p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ff99ff"> <p align="center"><font size="4"><b>تفـــاوت نگــاه </b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_16449"><b id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369074796152_7719"><br /> <br /> </b><font size="3">يكي از اساتيد دانشگاه خاطره جالبي را كه مربوط به سالها پيش بود نقل ميكرد:<br /> <br /> "چندين سال قبل براي تحصيل در دانشگاه سانتا کلارا کالیفرنیا، وارد ايالات متحده شده بودم،<br /> سه چهار ماه از شروع سال تحصيلي گذشته بود كه يك كار گروهي براي دانشجويان تعيين<br /> <br /> شد كه در گروه هاي پنج شش نفري با برنامه زماني مشخصي بايد انجام ميشد.<br /> <br /> دقيقا يادمه از دختر آمريكايي كه درست توي نيمكت بغليم مينشست و اسمش كاترينا بود پرسيدم كه براي اين كار گروهي تصميمش چيه؟<br /> <br /> گفت اول بايد برنامه زماني رو ببينه، ظاهرا برنامه دست يكي از دانشجوها به اسم فيليپ بود.<br /> <br /> پرسيدم فيليپ رو ميشناسي؟<br /> <br /> كاترينا گفت آره، همون پسري كه موهاي بلوند قشنگي داره و رديف جلو ميشينه!<br /> <br /> گفتم نميدونم كيو ميگي!<br /> <br /> گفت همون پسر خوش تيپ كه معمولا پيراهن و شلوار روشن شيكي تنش ميكنه!<br /> <br /> گفتم نميدونم منظورت كيه؟<br /> <br /> گفت همون پسري كه كيف وكفشش هميشه ست هست باهم!<br /> <br /> بازم نفهميدم منظورش كي بود!<br /> <br /> اونجا بود كه كاترينا تون صداشو يكم پايين آورد و گفت فيليپ ديگه، همون پسر مهربوني<br /> <br /> كه روي ويلچير ميشينه...<br /> <br /> اين بار دقيقا فهميدم كيو ميگه ولي به طرز غير قابل باوري رفتم تو فكر،<br /> <br /> آدم چقدر بايد نگاهش به اطراف مثبت باشه كه بتونه از ويژگي هاي منفي و نقص ها چشم<br /> <br /> پوشي كنه...<br /> <br /> چقدر خوبه مثبت ديدن...<br /> <br /> يك لحظه خودمو جاي كاترينا گذاشتم ، اگر از من در مورد فيليپ ميپرسيدن و فيليپو<br /> <br /> ميشناختم، چي ميگفتم؟<br /> <br /> حتما سريع ميگفتم همون معلوله ديگه!!<br /> <br /> وقتي نگاه كاترينا رو با ديد خودم مقايسه كردم خيلي خجالت كشيدم...<br /> <br /> شما چي فكر ميكنيد؟<br /> <br /> چقد عالي ميشه اگه ويژگي هاي مثبت افراد رو بيشتر ببينيم و بتونيم از نقص هاشون چشم پوشي كنيم</font><b id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369074796152_7719"><br /> </b></div> <div id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369074796152_7710"> <div id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369074796152_7706"><font id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369074796152_7705"> <div id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369074796152_7714"><em id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369074796152_7707"><strong id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369074796152_7708"> <div id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369745800643_16425" style="text-align: right; direction: rtl;"><br /> </div> </strong></em></div> </font></div> </div> </span></span></div> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#9966ff"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>جـــواب دنــدان شــکن !!</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/18.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/18.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 600px; height: 429px;" /></a></p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ffcc66"> <p align="center"><font size="4"><b>بــه ایــن مــی گــن اســتتار</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/20.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/20.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 595px; height: 607px;" /></a></p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#800000"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>محصــول جــدید شــرکت اپــل !!</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p></p> <span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_24464"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_24465"> <div id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_24425" style="text-align: center;"><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_24424"><font size="3">گلابی 6، محصول جدید شرکت اپل</font></span></div> </span><span id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_24465" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> <div id="yiv4221729380yui_3_7_2_1_1369118530990_24427" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14px;"><br /> </span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/19.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/19.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 613px; height: 660px;" /></a></div> </span></span> <p></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cc3399"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>امــان از دســت ایــن دکتــرها</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/21.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/21.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 593px; height: 898px;" /></a></p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#008000"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>تصویــر دیــدنــی تهــران و رشــته کــوه دمــاونــد در یــک کــادر</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/22.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/22.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 601px; height: 471px;" /></a></p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#9966ff"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>هنــر نمــایی ســه بعــدی بــا کــف قهــوه</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/23-1.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/23-1.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 614px; height: 701px;" /></a></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/23-2.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/23-2.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 595px; height: 698px;" /></a></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/23-3.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/23-3.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 618px; height: 701px;" /></a></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/23-4.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/23-4.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 600px; height: 701px;" /></a></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/23-5.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/23-5.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 603px; height: 701px;" /></a></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/23-6.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/23-6.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 597px; height: 703px;" /></a></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/23-7.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/23-7.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 602px; height: 418px;" /></a></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/23-8.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/23-8.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 588px; height: 701px;" /></a></p> <p align="center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nazbala.loxblog.com"><img border="0" src="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/23-9.jpg" alt="http://mj2.persianfun.info/img/92/3/Mix-Pizza4/23-9.jpg" class="yiv4221729380decoded" style="width: 590px; height: 701px;" /></a></p> <p align="center"></p> <table width="100%" height="35" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#996633"> <p align="center"><font size="4" color="#ffffff"><b>خنـــده بــر هـــر دردی دواســت</b></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><font size="3">واقعا شانس آوردیم همه بیماریها رو خارجی ها کشف میکنن<br /> <br /> و اسم خودشونو میذارن روش وگرنه مثلا بجای پارکینسون<br /> <br /> باید میگفتیم مرض کامبیز یا درد حاج مرتضی وبرادران به غیر مجتبی<br /> </font><br /> .</p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1982">.</p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1972">.</p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1974"><font size="3" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1973">بچه های الآن که سختی نمی کشن؟<br /> <br /> ما دهنمون صاف شد انقدر دفتر خط کشی کردیم<br /> <br /> یارو دفتر میخره از قبل حتی مشقاشم توش نوشته شده </font></p> <p align="center"><font size="3">.</font></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1981"><font size="3">.</font></p> <p align="center"><font size="3">.</font></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1975"><font size="3" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1980">من هروقت می دوئم که به اتوبوس برسم ولی نمی رسم<br /> <br /> همینطور به دویدن ادامه میدم که فکر نکنن ضایع شدم<br /> <br /> یه بار سه ایستگاه دویدم</font></p> <p align="center" id="yui_3_7_2_1_1337831624367_1977"></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=458عکسهای مدل زیبای ایرانی المیرا علیزادهhttp://nazbala.loxblog.com/post.php?p=457<p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://nazbala.persiangig.com/image/elmira%20alizade/nice-club3.tk%20%281%29.jpg" style="width: 614px; height: 960px;" alt="" /></a></p><p><a href="http://nazbala.loxblog.com"><img src="http://nazbala.persiangig.com/image/elmira%20alizade/nice-club3.tk%20%281%29.jpg" style="width: 614px; height: 960px;" alt="" /><img src="http://nazbala.persiangig.com/image/elmira%20alizade/nice-club3.tk%20%282%29.jpg" style="width: 610px; height: 960px;" alt="" /><img src="http://nazbala.persiangig.com/image/elmira%20alizade/nice-club3.tk%20%283%29.jpg" style="width: 617px; height: 960px;" alt="" /><img src="http://nazbala.persiangig.com/image/elmira%20alizade/nice-club3.tk%20%284%29.jpg" alt="" /><img src="http://nazbala.persiangig.com/image/elmira%20alizade/nice-club3.tk%20%285%29.jpg" alt="" /><img src="http://nazbala.persiangig.com/image/elmira%20alizade/nice-club3.tk%20%286%29.jpg" alt="" /><img src="http://nazbala.persiangig.com/image/elmira%20alizade/nice-club3.tk%20%287%29.jpg" alt="" /><img src="http://nazbala.persiangig.com/image/elmira%20alizade/nice-club3.tk%20%288%29.jpg" style="width: 617px; height: 960px;" alt="" /><img src="http://nazbala.persiangig.com/image/elmira%20alizade/nice-club3.tk%20%289%29.jpg" style="width: 610px; height: 960px;" alt="" /><br /> </a></p>http://nazbala.loxblog.com/post.php?p=457